Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pelaksanaan Strategi dan Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan Strategik dan Strategi Pelaksanaan adalah dua fasa penting dalam proses pengurusan strategik. Formulasi Strategi bermaksud merangka kombinasi strategi dan memilih yang terbaik untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi dan dengan itu mencapai visi organisasi. Ia melibatkan beberapa langkah yang dilakukan dalam susunan kronologi.

Sebaliknya, Pelaksanaan Strategi merujuk kepada pelaksanaan strategi yang dipilih, iaitu mengubah strategi terpilih menjadi tindakan, untuk mencapai tujuan organisasi dan objektif. Terdapat banyak pelajar pengurusan, yang sering menyesuaikan dua istilah. Tetapi terdapat garis-garis halus yang berbeza antara pelaksanaan strategi dan strategi, yang telah dijelaskan dalam artikel di bawah.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerumusan StrategiPelaksanaan Strategi
MaknaFormulasi Strategi merujuk kepada penyediaan strategi pemikiran yang baik, yang membantu dalam pencapaian matlamat organisasi.Pelaksanaan Strategi bermaksud membawa strategi yang dirumuskan menjadi tindakan.
KonsepPenempatan kuasa sebelum tindakan berlaku.Menguruskan pasukan pada masa pelaksanaan strategi.
Jenis prosesLogikOperasi
Penekanan padaKeberkesananKecekapan
TanggungjawabPihak atasanPengurusan Fungsian
OrientasiPerancanganPelaksanaan
Jenis aktivitiKeusahawananPentadbiran
KeperluanKemahiran analitikalKemahiran kepimpinan

Definisi Perumusan Strategi

Strategi Penstrukturan adalah berkaitan dengan kerajinan dan rekabentuk strategi, dan memilih strategi terbaik untuk pelaksanaan, untuk mencapai matlamat dan tujuan organisasi yang dikehendaki. Ini adalah peringkat kedua dalam Proses Pengurusan Strategik. Berikut adalah tiga aspek utama Perumusan Strategi:

 • Strategi Tahap Korporat
 • Tahap Perniagaan atau Strategi Peringkat Kompetitif
 • Strategi Tahap Fungsian

Strategi Perumusan melibatkan penilaian strategi perniagaan semasa dan menentukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Memastikan bidang-bidang utama di mana perniagaan memerlukan bantuan daripada persekitaran luar perniagaan. Dalam fasa ini, masalah dan masalah semasa organisasi diselesaikan terlebih dahulu. Langkah-langkah tindakan alternatif disediakan, dengan mengambil kira semua perkara. Selepas itu, strategi ini dirumuskan sesuai untuk pelaksanaan, selepas semua, pertimbangan.

Definisi Pelaksanaan Strategi

Inilah fasa ketiga dan terakhir Tahap Proses Pengurusan Strategik, di mana strategi yang dirumuskan dimasukkan ke dalam tindakan untuk memenuhi matlamat dan objektif organisasi. Pelaksanaan Strategi adalah proses menukar keputusan yang dirancang untuk bertindak.

Model Pelaksanaan Strategi

Ia termasuk mengarahkan strategi yang berterusan supaya ia dapat berfungsi secara cekap dan mengambil langkah-langkah pembetulan untuk meningkatkan prestasinya dari semasa ke semasa, untuk mencapai keputusan yang disasarkan. Aktiviti berikut terlibat di dalamnya:

 • Peruntukan sumber seperti lelaki, bahan, wang, jentera, dll.
 • Merangka struktur organisasi untuk mengendalikan strategi baru.
 • Tenaga latihan.
 • Memastikan proses berfungsi.
 • Sistem perancangan dalam organisasi.

Perbezaan Utama Antara Pelaksanaan Strategi dan Pelaksanaan Strategi

Berikut adalah perbezaan utama antara penggubalan strategi dan pelaksanaan strategi:

 1. Formulasi Strategi merujuk kepada merangka strategi. Pelaksanaan Strategi bermaksud, pelaksanaan strategi yang dipilih.
 2. Formulasi Strategi meletakkan semua daya ke tempatnya sebelum sesuatu tindakan berlaku manakala Pelaksanaan Strategik memberi tumpuan kepada menguruskan pasukan tersebut semasa pelaksanaan.
 3. Perumusan Strategi adalah proses yang logik, sedangkan Pelaksanaan Strategi merupakan proses operasi.
 4. Rumusan Strategi memberi penekanan kepada keberkesanan, tetapi Pelaksanaan Strategi memberi tekanan kepada kecekapan.
 5. Perumusan Strategi adalah tanggungjawab pengurusan atasan. Sebaliknya, pengurusan pertengahan bertanggungjawab untuk Pelaksanaan Strategi.
 6. Formulasi Strategi memerlukan kemahiran intuitif. Berbeza dengan Pelaksanaan Strategi, yang memerlukan kemahiran motivasi.
 7. Formula Strategi adalah aktiviti keusahawanan. Sebaliknya, Pelaksanaan Strategi adalah aktiviti pentadbiran.
 8. Perumusan Strategi berkaitan dengan perancangan, tetapi Pelaksanaan Strategik berkenaan dengan tindakan.

Kesimpulannya

Proses Pengurusan Strategik adalah gabungan tiga proses, iaitu Analisis Strategi, Perumusan Strategi, Pelaksanaan Strategi. Pertama sekali, diagnosis mendalam (analisis) mengenai persekitaran perniagaan, matlamat organisasi, sumber daya, dan kecekapan dilaksanakan, yang diikuti oleh pilihan strategi (formulasi) di mana strategi alternatif disediakan dan setelah mempertimbangkan berbagai perkara pelan tindakan terbaik dipilih untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Akhirnya datang pelaksanaan strategi (pelaksanaan), di mana keputusan itu diambil tindakan. Tanpa pelaksanaan, strategi itu tidak akan digunakan oleh organisasi.

Top