Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kecairan dan Kesolvenan

Walaupun kecairan adalah seberapa efektif firma dapat menanggung liabiliti semasa, melalui aset semasa. Kesolvenan menentukan sejauh mana syarikat mengekalkan operasinya dalam jangka panjang. Pada masa membuat pelaburan, dalam mana-mana syarikat, salah satu kebimbangan utama semua pelabur adalah mengetahui kecairan dan kesolvenannya.

Ini adalah dua parameter yang menentukan sama ada pelaburan itu akan bermanfaat atau tidak. Ini adalah kerana ini adalah langkah yang berkaitan dan membantu para pelabur untuk memeriksa kesihatan dan kedudukan kewangan syarikat dengan berhati-hati.

Bagi orang awam, kecairan dan kesolvenan adalah satu dan sama, tetapi terdapat garis perbezaan yang baik antara keduanya. Oleh itu, lihat sekilas artikel yang diberikan kepada anda, untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang keduanya.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKecairanKesolvenan
MaknaKecairan mencerminkan ukuran keupayaan firma untuk menampung tanggungjawab kewangannya yang segera.Kesolvenan bermaksud keupayaan firma perniagaan untuk mempunyai aset yang mencukupi untuk memenuhi hutangnya apabila mereka perlu bayar.
KewajipanJangka pendekJangka panjang
MenggambarkanBerapa mudah aset boleh ditukar kepada wang tunai.Bagaimana pun firma itu dapat bertahan lama.
NisbahNisbah semasa, nisbah ujian asid, nisbah cepat, dan lain-lainNisbah hutang kepada nisbah ekuiti, nisbah liputan faedah, dan lain-lain
RisikoRendahTinggi

Definisi Likuiditas

Kami menentukan kecairan sebagai keupayaan firma untuk memenuhi kewajipannya dalam jangka masa pendek, biasanya setahun. Ia adalah kesolvenan jangka pendek firma, iaitu untuk membayar liabiliti semasa.

Ia mengukur sejauh mana firma itu dapat memenuhi kewajipan kewangan mereka, kerana ia perlu dibayar, dengan aset seperti saham, wang tunai, sekuriti yang boleh dipasarkan, sijil deposit, bon simpanan, dan sebagainya yang tersedia kepada mereka. Tunai adalah aset yang sangat cair, kerana ia boleh dengan mudah dan cepat berubah menjadi aset lain.

Apabila firma tidak dapat membayar obligasi jangka pendeknya, ia secara langsung memberi kesan kepada kredibiliti firma, dan jika kebetulan dalam pembayaran hutang berterusan, kebangkrapan komersial berlaku, yang mana kemungkinan berlakunya penyakit dan pembubaran akan meningkat . Oleh itu, kedudukan kecairan firma membantu para pelabur mengetahui sama ada pegangan kewangan mereka dijamin atau tidak.

Definisi Kesolvenan

Kesolvenan ditakrif sebagai potensi firma untuk menjalankan aktiviti perniagaan pada masa hadapan, untuk berkembang dan berkembang. Ini adalah ukuran keupayaan syarikat untuk memenuhi kewajipan kewangan jangka panjang apabila mereka perlu dibayar.

Kesolvenan menegaskan sama ada aset syarikat lebih besar daripada liabilitinya. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan manakala liabiliti adalah tanggungjawab yang dikenakan oleh syarikat. Ia adalah kekukuhan kewangan firma yang dapat dilihat pada Lembaran Imbangan firma.

Kekurangan kesolvenan dalam perniagaan, mungkin menjadi penyebab pembubarannya, kerana ia secara langsung memberi kesan kepada operasi firma hari ke hari dan hasilnya.

Perbezaan Utama Antara Kecairan dan Kesolvenan

Mata yang diberikan di bawah menunjukkan perbezaan antara kecairan dan kesolvenan secara terperinci:

  1. Kecairan, bermakna adalah untuk mendapatkan wang pada masa keperluan, iaitu kemampuan syarikat untuk menampung kewajiban finansial dalam jangka pendek. Kesolvenan merujuk kepada keupayaan firma perniagaan untuk mempunyai aset yang mencukupi untuk memenuhi hutangnya apabila ia jatuh tempo untuk pembayaran.
  2. Kecairan adalah potensi firma untuk melepaskan liabiliti jangka pendeknya. Sebaliknya, kesolvenan adalah kesediaan firma untuk membersihkan hutang jangka panjangnya.
  3. Kecairan adalah betapa mudahnya aset dapat ditukarkan menjadi tunai. Sebaliknya, kesolvenan ialah seberapa baik firma itu menstabilkan dirinya untuk masa yang lama.
  4. Nisbah yang mengukur kecairan firma dikenali sebagai nisbah kecairan, yang merupakan nisbah semasa, nisbah ujian asid, nisbah cepat, dan sebagainya. Berlawanan dengan ini, kesolvenan firma ditentukan oleh nisbah solvensi, seperti hutang kepada nisbah ekuiti, liputan faedah nisbah, aset tetap kepada nisbah nilai bersih.
  5. Risiko kecairan boleh menjejaskan kepercayaan kredit syarikat. Tidak seperti, risiko kesolvenan boleh menyebabkan syarikat itu muflis.

Kesimpulannya

Kedua-dua kecairan dan kesolvenan membantu pelabur untuk mengetahui sama ada syarikat itu mampu memenuhi tanggungjawab kewangannya atau tidak, dengan segera. Pelabur boleh mengenal pasti kedudukan kecairan dan kesolvenan syarikat, dengan bantuan nisbah kecairan dan solvabiliti. Nisbah ini digunakan dalam analisis kredit firma oleh pemiutang, pembekal dan bank.

Top