Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Suara Aktif dan Suara Pasif

Dalam Tatabahasa Bahasa Inggeris, Suara digunakan untuk menentukan sama ada kata kerja bekerja secara aktif atau pasif dalam satu ayat. Dengan cara ini, terdapat dua klasifikasi suara yang luas, iaitu suara aktif dan suara pasif. Sekiranya dalam ayat, subjek bertindak sebagai pelaku tindakan, maka ia dipanggil sebagai suara aktif .

Sebaliknya, jika subjek bertindak sebagai sasaran atau penerima tindakan yang dilakukan, maka suara itu dipanggil sebagai suara pasif . Sekarang, mari lihat contoh ini untuk memahami dengan betul:

 • Aktif : Maria mengikuti pencuri.
  Pasif : Pencuri diikuti oleh Maria.
 • Aktif : Dia memberitahu saya kebenarannya.
  Pasif : Kebenaran telah diberitahu oleh Maria.

Dalam contoh yang diberikan, anda mungkin dapati, bahawa apabila kalimat itu berada dalam suara aktif, tumpuannya adalah pada subjek, tetapi apabila kita menukar ayat itu kepada suara pasif, tumpuan dipindahkan ke tindakan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganSuara aktifSuara pasif
MaknaSuara Aktif merujuk kepada jenis suara, di mana subjek melaksanakan tindakan yang ditetapkan oleh kata kerja.Suara pasif adalah sejenis suara, di mana subjek bertindak sebagai penerima tindakan.
SubjekBertindak dengan kata kerjaBertindak dengan kata kerja
JawatanOleh kerana subjek bertanggungjawab untuk tindakan itu, ia muncul di tempat pertama.Objek di mana tindakan itu dilakukan, muncul sebagai tempat pertama, sementara pelakon muncul pada akhir.
ContohSaya bermain kriket.Kriket sedang dimainkan oleh saya.
Beliau menghantar e-mel kepada Pengurus Sumber Manusia.E-mel telah dihantar olehnya kepada Pengurus Sumber Manusia.
Biar saya letakkan di sana.Biarkan ia diletakkan di sana oleh saya.

Definisi Suara Aktif

Suara Aktif dapat difahami sebagai bentuk tulisan yang menggambarkan apabila subjek melakukan tindakan yang ditunjukkan oleh kata kerja dan mengambil objek secara langsung. Subjek adalah orang atau benda yang kita bicarakan, dan objek itu adalah orang atau benda yang tindakannya disasarkan.

Dalam suara yang aktif, sebagai subjek melakukan tindakan yang diarahkan oleh kata kerja, ia dinyatakan sebagai ejen kata kerja utama. Lihatlah contoh-contoh ini, untuk pemahaman yang lebih baik:

 • John suka Mary
 • Polis menemui penjenayah itu.
 • Dia mencuri epal.
 • Kanak-kanak sedang membuat lukisan untuk pameran sekolah.
 • Saya memasak makanan malam tadi.
 • Biarkan saya melakukannya.

Definisi Suara Pasif

Suara pasif merujuk kepada gaya penulisan, yang kita gunakan apabila bukannya menekankan subjek yang kita letakkan tegasan pada tindakan, iaitu kata kerja dan objek itu.

Suara pasif juga sesuai apabila pelakon tidak diketahui atau tidak penting, atau anda ingin memberi penekanan kepada orang atau benda yang tindakannya berlaku. Ia juga boleh digunakan apabila perbincangan dilakukan pada fakta sejagat atau kebenaran. Silakan lihat contoh yang diberikan di bawah ini:

 • Mary disukai oleh John
 • Penjenayah itu ditemui oleh anggota polis.
 • Epal dicuri olehnya
 • Lukisan sedang dibuat oleh anak-anak untuk pameran sekolah.
 • Makanan sedang dimasak oleh saya, malam tadi.
 • Biarkan ia dilakukan oleh saya.

Perbezaan Utama Suara Aktif dan Pasif

Titik-titik yang diberikan di bawah adalah besar setakat ini kerana perbezaan antara suara aktif dan pasif adalah berkenaan:

 1. Apabila dalam ayat, ia adalah subjek yang melakukan atau menyelesaikan tindakan, ia dipanggil sebagai suara aktif. Sebaliknya, apabila dalam suatu ayat, tindakan itu diterima oleh subjek, maka ia dipanggil sebagai suara pasif.
 2. Dalam suara yang aktif, ia adalah subjek yang bertindak ke atas kata kerja, sedangkan dalam suara pasif, subjek sedang dijalankan oleh kata kerja.
 3. Dalam suara yang aktif, sebagai pelakon adalah subjek sendiri, yang bertanggungjawab untuk tindakan yang bersangkutan, ia muncul di tempat pertama. Sebaliknya, dalam suara pasif, orang atau benda, di mana tindakan itu berlaku, muncul di tempat pertama, sementara pelakon itu pada akhirnya, yang ditunjukkan dengan perkataan 'by'.

Formula

TensesSuara aktifSuara pasif
Simple Present TenseSubjek + Asas bentuk kata kerja + ObjekObjek + adalah / am / adalah + Borang participle past verb + + oleh Subjek
Saya main bola sepak.Bola sepak dimainkan oleh saya.
Tentangan Berterusan SekarangSubjek + adalah / am / berserta + Hadiri bentuk kata kerja + Objek tertentuObjek + adalah / am / sedang + Form participle past verbs + by + Subject
Saya bermain bola sepak.Bola sepak sedang dimainkan oleh saya.
Tegang SempurnaSubjek + mempunyai / participle past participle verbal + ObjectObjek + mempunyai / telah + Form participle past verb past + by + Subject
Saya telah bermain bola sepak.Bola sepak telah dimainkan oleh saya.
Mudah Tegang Masa LaluSubjek + Pastilah bentuk kata kerja mudah + ObjekObjek + telah / telah + Borang participle past kata kerja + oleh + Subjek
Saya bermain bola sepak.Bola sepak telah dimainkan oleh saya.
Past Tense BerterusanSubjek + telah / hadir + bentuk Particular kata kerja + ObjekObjek + telah / sedang + Kata kerja bentuk participle lalu + oleh + Subjek
Saya bermain bola sepak.Bola sepak sedang dimainkan oleh saya.
Tegang SempurnaSubjek + mempunyai participle past participle past verb + ObjectObjek + telah + bentuk participle Pasti kata kerja + oleh + Subjek
Saya telah bermain bola sepak.Bola sepak telah dimainkan oleh saya.
Masa Depan Mudah TegangSubjek + akan + Bentuk asas kata kerja + ObjekObjek + akan + Form participle past verb past + by + Subject
Saya akan bermain bola sepak.Bola sepak akan dimainkan oleh saya.
Masa Depan Tegang SempurnaSubjek + akan mempunyai + Borang participle Pasti kata kerja + ObjekObjek + akan menjadi + Kata kerja bentuk participle lalu + oleh + Subjek
Saya akan bermain bola sepak.Bola sepak akan dimainkan oleh saya.

Contoh

 • Aktif : Ibu bapanya membantunya menyelesaikan projek dengan tepat pada masanya.
  Passive : Dia dibantu oleh ibu bapanya, dalam menyelesaikan projek tepat waktu.
 • Aktif : Saya belajar Bahasa Inggeris dari pakar.
  Pasif : Bahasa Inggeris sedang dipelajari oleh saya, dari pakar.
 • Aktif : Mereka menyerahkan bakul penuh buah-buahan.
  Pasif : Bakul penuh buah-buahan, telah diserahkan kepada saya oleh mereka.
 • Aktif : John membeli komputer riba baru.
  Pasif : Laptop baru dibeli oleh John.

Bagaimana untuk mengingati perbezaannya

Secara umumnya, kami menggunakan suara aktif untuk tujuan penulisan, untuk menjadikan kalimat lebih mudah, langsung dan mudah difahami. Sebaliknya, suara pasif digunakan terutamanya dalam penulisan undang-undang dan penulisan gaya.

Top