Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan antara Magang dan Eksternship

Internship dan eksternship adalah dua bentuk latihan sementara, dimana banyak individu menjalani karier mereka. Titik membezakan antara pertama dan terpenting antara latihan dan eksternship adalah bahawa dalam internship pelatih mendapat pengalaman dengan aktif mengambil bahagian dalam pekerjaan, sedangkan dalam eksternship ekstern harus memainkan peran bayangan dalam memerhatikan seorang pakar yang melakukan pekerjaan dan belajar dari itu.

Pada masa kini, latihan permulaan adalah keperluan penting bagi para penyegar, untuk mendapatkan pengalaman dunia di tempat kerja, dalam bidang yang mereka pilih, untuk membina kerjaya mereka. Ia mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan seseorang kerana ia menambah kemahiran dan kecekapan mereka.

Terdapat banyak pelajar, yang salah mengungkapkan externship untuk latihan, tetapi sebenarnya mereka membawa makna yang berbeza. Oleh itu, periksa artikel ini untuk memahami perbezaan antara dua.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPelatihExternship
MaknaInternship adalah program yang dianjurkan secara formal untuk para penyegar untuk mendapatkan pengalaman hidup sebenar dalam profesion atau profesion.Externship adalah program yang dianjurkan oleh institusi pendidikan, untuk memberikan pengalaman hidup nyata singkat untuk pelajar dalam kursus yang dipilih oleh mereka.
Apa itu?Pada latihan kerjaBelajar dengan pengalaman
KonsepUntuk menyediakan pelatih dengan pengalaman tangan pertama.Job shadowing
Pertimbangan kewanganBoleh atau tidak boleh diberikanTidak diberikan sama sekali
TempohLebih daripada sebulanHanya beberapa hari sahaja
IntensitiLebih banyakLebih kurang
Kredit akademikDiberikanTidak diberi

Definisi Pelatih

Latihan ini ditakrifkan sebagai latihan di tempat kerja yang diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswa baru yang ditawarkan oleh majikan. Matlamat latihan ini adalah untuk memudahkan pelajar yang baru lulus, pendedahan kepada tempat kerja. Program ini akan merangkumi kursus pengajian mereka, untuk memberi pengetahuan praktikal tentang pengetahuan teoritinya.

Dalam latihan ini, pelatih, diberi kuasa untuk memasuki organisasi, memperoleh pengetahuan, mempelajari perkara baru dan mengembangkan kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kemahiran persembahan, pemikiran kreatif dan sebagainya.

Pelajar boleh dibayar atau tidak dibayar bergantung pada perjanjian dengan majikan. Terdapat pelbagai aliran di mana ia dilakukan, mereka adalah perubatan, kejuruteraan, pemasaran, kewangan, jualan, pengurusan, dan sebagainya.

Definisi Externship

Externship merujuk kepada program latihan yang dianjurkan oleh institusi gabungan atau organisasi perniagaan untuk menyediakan pembelajaran berdasarkan pengalaman kepada pelajar. Dalam program ini, pihak luar dibenarkan untuk memerhatikan pekerja yang kompeten di tempat kerja dan bertanya soalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan cara ini, dia mendapat gambaran mengenai bidang yang dipilih. Secara amnya, latihan tidak berlangsung lama. Sebaliknya, ia tetap singkat. Tiada pertimbangan diberikan kepada pihak luar dalam bentuk imbuhan.

Eksternship adalah lebih seperti pekerjaan membayangi, di mana pelatih mendapat pengalaman kerja dengan membayangi seorang profesional kerap dalam organisasi. Ini adalah bentuk pasif latihan di mana pelajar mendapat pengalaman melalui refleksi. Program ini membantu para ekstern untuk mendapatkan pengalaman praktikal mengenai cabaran-cabaran yang timbul ketika melakukan pekerjaan.

Perbezaan Utama Antara Magang dan Eksternship

Berikut adalah perbezaan utama antara latihan dan eksternship

  1. Pelatih adalah latihan sementara yang diberikan kepada para pemula, untuk memberi mereka pengalaman praktikal mengenai kehidupan kerja dalam pekerjaan. Eksternship adalah latihan singkat yang dianjurkan oleh institusi pendidikan untuk memberikan pengalaman hidup bagi para pelajar, dalam bidang masing-masing yang dipilih oleh mereka.
  2. Di dalam magang ini, pelatih mendapatkan pengalaman kerja dalam pekerjaan, namun, di luar, eksternal berperilaku seperti bayangan seorang pakar, yang tidak memberikan banyak pengalaman praktikal.
  3. Pelatih adalah latihan pekerjaan, sedangkan eksternship adalah semacam pembelajaran dengan pengalaman.
  4. Satu latihan adalah sangat intensif, tetapi eksternship tidak.
  5. Pada amnya, magang ialah program 2-3 bulan manakala tempoh eksternship kurang daripada satu bulan.
  6. Dalam latihan ini, seorang pelatih belajar dan memperolehi pada masa yang sama, yang tidak mungkin dalam hal eksternship.
  7. Dalam kredit akademik magang diberikan untuk kursus kursus yang tidak diberikan dalam hal eksternship.

Kesimpulannya

Internship dan Externship sangat membantu hari ini, dalam membina kerjaya seseorang. Ia memberi bimbingan dan pengetahuan kepada pemula. Selain itu, ia adalah satu peluang yang baik untuk pelajar menggunakan pengetahuan teori mereka, yang telah mereka pelajari semasa pendidikan mereka. Dengan bantuan kedua-dua pelatih atau ekstern mendapat pendedahan praktikal dalam laluan kerjaya yang dipilih oleh mereka.

Top