Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara FDI dan FPI

Setiap negara memerlukan modal untuk pertumbuhan ekonomi dan dana itu tidak boleh dibangkitkan semata-mata dari sumber dalamannya. Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Pelaburan Portfolio Asing (FPI) adalah dua cara di mana pelabur asing boleh melabur dalam ekonomi. FDI menandakan pelaburan merentas sempadan, oleh pemastautin atau syarikat yang berdomisil di negara, kepada sebuah syarikat yang berpangkalan di negara lain, dengan matlamat mewujudkan kepentingan yang berkekalan dalam ekonomi.

Sebaliknya, FPI memberi laluan kepada dana ke negara, di mana penduduk asing boleh membeli sekuriti dari stok atau pasaran bon negara.

Kedua-dua FDI dan FPI melibatkan pengambilalihan kepentingan dalam perusahaan yang berdomisili di negara lain. Tetapi, kedua-dua ini berbeza, dalam bentuk pemegangan, istilah, tahap kawalan, dan lain-lain. Datang, mari kita faham perbezaan antara FDI dan FPI, secara terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganFDIFPI
MaknaFDI merujuk kepada pelaburan yang dibuat oleh pelabur asing untuk mendapatkan kepentingan yang besar dalam perusahaan yang terletak di negara yang berbeza.Apabila pelabur antarabangsa, melabur dalam pegangan pasif perusahaan di negara lain, iaitu pelaburan dalam aset kewangan, ia dikenali sebagai FPI.
Peranan pelaburAktifPasif
Tahap kawalanTinggiSangat kurang
TermaJangka panjangJangka pendek
Pengurusan ProjekCekapKompatibel kurang berkesan.
Pelaburan di MalaysiaAset fizikalAset kewangan
Kemasukan dan keluarSukarAgak mudah.
Keputusan dalamPemindahan dana, teknologi dan sumber lain.Aliran masuk modal

Definisi FDI

Pelaburan Langsung Asing (FDI) bermaksud pelaburan yang dibuat dengan niat untuk memperoleh kepentingan pemilikan dalam perusahaan yang berdomisili di negara dengan perusahaan yang terletak di beberapa negara lain. Pelaburan boleh menyebabkan pemindahan dana, sumber, pengetahuan teknikal, strategi, dll. Ada beberapa cara, menjadikan FDI iaitu membuat usahasama atau melalui penggabungan dan pengambilalihan atau dengan mendirikan sebuah anak syarikat.

Syarikat pelabur mempunyai pengaruh dan kawalan besar ke atas syarikat penerima pelaburan. Selain itu, jika syarikat pelabur memperoleh 10% atau lebih pemilikan saham ekuiti, maka hak mengundi diberikan bersama dengan penyertaan dalam pengurusan.

Definisi FPI

Pelaburan Portfolio Asing (FPI), merujuk kepada pelaburan yang dibuat dalam aset kewangan syarikat, yang berpangkalan di satu negara oleh pelabur asing. Pelaburan sedemikian dibuat dengan tujuan mendapatkan keuntungan kewangan jangka pendek dan bukan untuk mendapatkan kawalan yang ketara ke atas operasi pengurusan perusahaan.

Pelaburan dibuat dalam sekuriti syarikat, iaitu stok, bon, dan sebagainya yang mana pelabur luar negara menyimpan wang dalam akaun bank negara tuan rumah dan membeli sekuriti. Biasanya, pelabur FPI pergi untuk sekuriti yang sangat cair.

Perbezaan Utama Antara FDI dan FPI

Perbezaan antara FDI dan FPI boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Pelaburan yang dibuat oleh pelabur antarabangsa untuk mendapatkan kepentingan yang besar dalam syarikat yang terletak di negara yang lain adalah Pelaburan Langsung Asing atau FDI. Pelaburan yang dibuat dalam pegangan pasif seperti stok, bon, dan lain-lain perusahaan dari luar negara oleh pelabur luar negara dikenali sebagai Pelaburan Portfolio Asing (FPI).
  2. Para pelabur FDI memainkan peranan aktif dalam pengurusan syarikat penerima pelaburan manakala pelabur FPI memainkan peranan pasif, dalam syarikat asing.
  3. Oleh kerana pelabur FDI memperolehi hak pemilikan dan pengurusan melalui pelaburan, tahap kawalannya agak tinggi. Sebaliknya, dalam FPI, tahap kawalan adalah kurang kerana para pelabur hanya mendapat hak pemilikan.
  4. Pelabur FDI mempunyai kepentingan yang besar dan jangka panjang dalam firma yang tidak dalam FPI.
  5. Projek-projek FDI dikendalikan dengan kecekapan yang tinggi. Sebaliknya, projek FPI kurang berjaya.
  6. Pelabur FDI melabur dalam aset kewangan dan bukan kewangan seperti sumber, pengetahuan teknikal bersama sekuriti. Berbanding dengan FPI, di mana pelabur melabur dalam aset kewangan sahaja.
  7. Tidak mudah bagi pelabur FDI untuk menjual saham yang diperolehi. Tidak seperti FPI, di mana pelaburan dibuat dalam aset kewangan yang cair, mereka boleh dengan mudah dijual.

Kesimpulannya

Kemasukan dan keluar FDI sangat sukar, sementara ini tidak begitu dengan FPI. Seorang pelabur dengan mudah boleh membuat pelaburan portfolio asing. FDI dan FPI adalah dua kaedah di mana modal asing boleh dibawa ke dalam ekonomi. Pelaburan sedemikian mempunyai kedua-dua aspek positif dan negatif, memandangkan aliran masuk dana meningkatkan kedudukan imbangan pembayaran sementara aliran keluar dana dalam bentuk dividen, royalti, import, dan sebagainya akan mengakibatkan pengurangan baki pembayaran.

Top