Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Ikrar dan Hipotesis

Caj bermakna aset itu diberikan sebagai jaminan, terhadap hutang. Nilai keselamatan yang ditawarkan sebagai cagaran adalah bersamaan dengan atau lebih besar daripada jumlah pinjaman. Ia boleh dalam bentuk ikrar, hipotek, hipotek, lien dan tugasan. Caj ini dibuat atas aset berdasarkan jenis keselamatan. Dalam konteks ini, ikrar dan hipotek adalah agak biasa disamakan seperti dalam kedua-dua kes, barangan alih diberikan sebagai cagaran. Walau bagaimanapun, mereka berbeza dalam erti kata bahawa ikrar adalah sejenis bailment, di mana barangan dihantar, dengan matlamat menyediakan keselamatan untuk menunaikan tanggungjawab.

Sebaliknya, hipotek bermaksud caj yang dibuat ke atas barangan, loji dan jentera oleh peminjam, tanpa sebenarnya memindahkan harta atau pemilikan kepada pemiutang.

Alasan perbezaannya ialah dengan mengikat kepemilikan aset tersebut kepada pemberi pinjaman dengan pergerakan aset, Sebaliknya, tidak ada pemindahan hak milik sekiranya berlaku hipotek. Teruskan dengan artikel ini sekali, untuk mengetahui perbezaan antara ikrar dan hipotek.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganIkrarHypothecation
MaknaPembebanan barang sebagai jaminan terhadap hutang untuk melaksanakan kewajiban atau pembayaran di atas, dikenal sebagai ikrar.Hypothecation adalah janji barangan, terhadap hutang tanpa menyerahkannya kepada pemberi pinjaman.
Ditakrifkan dalamSeksyen 172 Akta Kontrak India, 1872Seksyen 2 Pensekuritian dan Pemulihan Semula Aset Kewangan dan Penguatkuasaan Akta Faedah Keselamatan, 2002
Dokumen Undang-undangSurat Ikatan IkrarPerjanjian Hokoten
Pemilikan hartaKekal dengan pemiutangKekal dengan penghutang
Pihak-pihakPawnor dan PawneeHypothecator dan Hypothecatee
Hak pemberi pinjaman dalam keadaan luar biasaUntuk menjual barangan miliknya untuk menyesuaikan hutang.Untuk mengambil aset itu terlebih dahulu, maka ia akan pulih semula hutangnya.

Definisi Ikrar

Satu jenis pelonggaran di mana barang disimpan dengan pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk pembayaran hutang atau pemenuhan kontrak. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam kontrak ikrar, iaitu pawnor, orang yang menjanjikan aset dan Pawnee, yang memberi pinjaman terhadap cagaran.

Tajuk barang kekal dengan Pawnor, tetapi barang-barang yang dipindahkan kepada Pawnee. Deposit barang dengan pemberi pinjaman adalah prasyarat untuk ikrar. Boleh ada barang barang yang sebenarnya atau konstruktif. Adalah menjadi kewajipan Pawnee, untuk tidak menggunakan barang-barang dagangan gadai janji tanpa kebenaran dan mengambil penjagaan yang munasabah terhadap barangan yang dicagarkan.

Dalam kes kegagalan pembayaran oleh peminjam, pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menjual aset yang dipegang sebagai cagaran untuk mendapatkan jumlah hutang tersebut.

Definisi Hypothecation

Hypothecation merujuk kepada pengaturan kewangan di mana peminjam meminjam wang dengan menentang keselamatan barangan. Di sini barang bermakna harta alih. Dalam istilah perniagaan, hipotek didefinisikan sebagai caj yang dibuat ke atas aset (biasanya inventori, penghutang, dsb.) Untuk pembayaran hutang pembekal, pemiutang, dan pihak lain.

Dalam susunan ini, aset tersebut tidak dihantar kepada pemberi pinjaman tetapi disimpan oleh peminjam sehingga dia mungkir dalam pembayaran hutang. Oleh itu, pemilikan aset adalah milik debitur sahaja. Terdapat dua pihak untuk hipotek, di mana hypothecator adalah peminjam manakala hypothecatee adalah pemberi pinjaman. Hak kedua-dua pihak bergantung pada perjanjian yang ditandatangani di antara mereka.

Sekiranya hypothecator gagal membayar jumlah tersebut, maka terlebih dahulu, hipoteksa perlu mengambil kepunyaan barang tersebut hypothercated. Selepas itu, dia boleh menjualnya untuk menyesuaikan jumlah pinjamannya.

Perbezaan Utama Antara Ikrar dan Hipotesis

Perbezaan yang signifikan antara ikrar dan hipotek disebutkan di bawah:

  1. Ikrar ini ditakrifkan sebagai bentuk bailment di mana barang dipegang sebagai jaminan untuk pembayaran hutang atau pelaksanaan suatu kewajiban. Hypothecation sedikit berbeza dari ikrar, di mana aset cagaran tidak dihantar kepada pemberi pinjaman.
  2. Ikrar ini ditakrifkan dalam seksyen 172 Akta Kontrak India, 1872. Sebaliknya, Hipotek didefinisikan dalam Seksyen 2 Pensekuritian dan Pembinaan Semula bagi Aset Kewangan dan Penguatkuasaan Akta Kepentingan Keselamatan, 2002.
  3. Dalam ikrar, pemilikan aset itu dipindahkan, tetapi dalam hal hipotek, pemilikan terletak hanya dengan penghutang.
  4. Pihak-pihak kepada kontrak ikrar adalah pawnor (peminjam) dan Pawnee (pemberi pinjaman) sedangkan dalam hipotek pihak-pihak adalah hypothecator (peminjam) dan hypothecatee (pemberi pinjaman).
  5. Dalam ikrar, apabila peminjam ingkar dalam pembayaran, pemberi pinjaman dapat menjalankan haknya untuk menjual aset itu untuk mendapatkan kembali jumlah hutang. Sebaliknya, dalam hipotek, pemberi pinjaman tidak memiliki barang-barang supaya dia boleh memfailkan saman untuk merealisasikan iurannya untuk mengambil milikan itu terlebih dahulu dan kemudian melupuskannya.

Contoh

Salah satu contoh yang paling mudah dari ikrar dan hipotek adalah Ikrar - Ramai orang mengambil pinjaman dari pemberi pinjaman dengan mengagihkan perhiasan emas mereka, terhadap hutang itu. Hipotesis - Ramai orang mengambil pinjaman dari bank atau institusi kewangan untuk membeli kereta di mana hutang dan kereta (perkara pokok kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam) kedua-duanya tetap dengan peminjam sahaja.

Kesimpulannya

Yang biasa dari kedua-dua istilah adalah bahawa subjek adalah aset bergerak. Begitu juga, kedua-dua cara digunakan dalam meminjam dana dari bank atau institusi kewangan. Tindakan jaminan cagaran sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman bahawa peminjam akan membayar hutang tersebut atau, jika peminjam gagal membayar iuran yang belum dibayar, pemberi pinjaman dapat merusak barang dan membuangnya.

Top