Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pindahan dan Penghantaran Saham

Salah satu ciri penting sekuriti adalah bahawa ia boleh dipindah milik, yang memudahkan syarikat memperoleh modal tetap dan pelaburan cair kepada para pemegang saham. Pemindahan saham adalah tindakan sukarela ahli yang berlaku melalui kontrak. Ia tidak sama dengan penghantaran saham, kerana kedua-duanya berbeza dalam makna dan konsepnya juga. Transaksi saham berlaku disebabkan operasi undang-undang iaitu sekiranya ahli tersebut lenyap atau menjadi insolvent / gila.

Pemindahan keperluan saham dan instrumen pemindahan, sedangkan instrumen tersebut tidak diperlukan dalam penghantaran saham. Untuk lebih memahami, perbezaan antara pemindahan dan penghantaran saham, anda perlu melihat seksyen petikan artikel, yang disediakan di bawah.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPemindahan sahamPenghantaran saham
MaknaPemindahan saham merujuk kepada pemindahan hak milik kepada saham, secara sukarela, oleh satu pihak kepada yang lain.Transmisi saham bermaksud pemindahan hak milik kepada saham melalui operasi undang-undang.
Terjejas olehTindakan parti yang sengaja.Insolvensi, kematian, warisan atau kegilaan ahli.
Dimulakan olehPemindah dan penerima pindahanPewaris atau penerima perundangan
PertimbanganPertimbangan yang mencukupi mestilah di sana.Tiada pertimbangan dibayar.
Pelaksanaan surat ikatan pemindahan yang sahYaTidak
LiabilitiLiabiliti pemindah terhenti apabila selesai pemindahan.Liabiliti asal saham terus wujud.
Duti setemDibayar atas nilai pasaran saham.Tidak perlu membayar.

Definisi Pemindahan Saham

Pemindahan saham merujuk kepada pemindahan hakmilik (hak dan tugas) yang disengajakan kepada saham oleh satu orang kepada yang lain. Terdapat dua pihak untuk memindahkan saham, iaitu pemindah dan penerima pindahan.

Saham syarikat awam boleh dipindah milik bebas melainkan terdapat sekatan ekspres yang diberikan dalam artikel persatuan. Walau bagaimanapun, syarikat itu boleh menolak pemindahan saham, jika ia mempunyai sebab yang sah untuk perkara yang sama. Bagi syarikat swasta, terdapat sekatan ke atas pemindahan saham tertakluk kepada pengecualian tertentu.

Definisi Penghantaran Saham

Terdapat beberapa kes apabila pemindahan saham berlaku disebabkan operasi undang-undang, iaitu apabila pemegang saham berdaftar tidak lagi, atau ketika dia tidak solven atau gila. Penghantaran saham juga berlaku apabila saham dipegang oleh sebuah syarikat, dan ia digulung.

Saham-saham ini dipindahkan ke wakil undang-undang si mati dan pemegang serah hak yang tidak solven. Transmisi itu direkodkan oleh syarikat apabila penerima pindahan memberikan bukti kelayakan saham.

Perbezaan Utama antara Pemindahan dan Penghantaran Saham

Perbezaan penting antara pemindahan dan penghantaran saham disediakan di bawah:

  1. Apabila saham dipindahkan oleh satu pihak kepada pihak lain, secara sukarela, ia dikenali sebagai pemindahan saham. Apabila pemindahan saham berlaku disebabkan operasi undang-undang, ia disebut sebagai penghantaran saham.
  2. Pemindahan saham dilakukan secara sengaja manakala kematian, kebankrapan dan kegilaan adalah sebab untuk penghantaran saham.
  3. Pemindahan saham dimulakan oleh pihak-pihak untuk memindahkan, iaitu pemindah dan penerima pindahan. Tidak seperti penghantaran saham yang dimulakan oleh wakil undang-undang anggota bersangkutan.
  4. Transferee membayar pertimbangan yang mencukupi kepada pemindah bagi pemindahan saham. Dalam hal penghantaran saham, tiada balasan akan dibayar.
  5. Pelaksanaan surat ikatan pemindahan yang sah adalah perlu apabila terdapat pemindahan saham, tetapi tidak dalam penghantaran saham.
  6. Apabila pemindahan selesai, liabiliti pemindah telah berakhir. Sebaliknya, liabiliti asal saham wujud.
  7. Duti setem dibayar ke atas nilai pasaran saham dalam kes pemindahan sementara dalam penghantaran saham tiada duti setem akan dibayar.

Kesimpulannya

Oleh dan lebih besar, pemindahan saham adalah cara biasa untuk memindahkan harta benda, sementara penghantaran saham berlaku hanya pada kematian atau ketidaksolvenan pemegang saham. Lebih-lebih lagi, Pemindahan saham adalah perkara biasa, tetapi penghantaran saham berlaku hanya pada kejadian tertentu.

Top