Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pernyataan Hal Ehwal dan Lembaran Imbangan

Peniaga-peniaga kecil dan firma perkongsian, tidak mengekalkan buku akaun masing-masing mengikut sistem kemasukan berganda. Mereka digunakan untuk menjejaki transaksi tunai dan kredit sahaja. Walau bagaimanapun, pada akhir tahun kewangan, firma-firma ini juga ingin mengetahui kedudukan perniagaan. Untuk tujuan ini, pernyataan urusan disediakan pada permulaan dan pada akhir tempoh, untuk menentukan perubahan keseluruhan modal, sepanjang tahun kewangan.

Pernyataan urusan sering dikelirukan dengan Kunci Kira-kira, kerana ia juga menyenaraikan aset dan liabiliti syarikat. Lembaran Imbangan mempamerkan kedudukan perniagaan, pada tarikh yang diberikan.

Terdapat beberapa perbezaan yang perlu diperhatikan antara penyata hal ehwal dan kunci kira-kira, dalam erti kata bahawa bekas disediakan dari rekod yang tidak lengkap manakala yang terakhir disediakan dari rekod yang sepatutnya diselenggarakan seperti sistem kemasukan berganda. Beberapa lagi perbezaan antara kedua-dua kenyataan ini ditunjukkan di sini dalam bentuk jadual.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPernyataan Hal EhwalPenyata imbangan
MaknaPernyataan Hal Ehwal adalah pernyataan yang menunjukkan aset, liabiliti dan modal entiti yang disediakan berdasarkan satu sistem kemasukan simpan simpan.Lembaran Imbangan adalah kenyataan yang menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti syarikat yang disediakan atas dasar sistem penyertaan dua kali ganda.
ModalTiada apa-apa pun daripada angka keseimbangan.Berasal daripada akaun ledger dan jumlah aset yang sama dengan jumlah liabiliti.
Sebahagian daripada Penyata KewanganTidakYa
ObjektifUntuk mengetahui modal pembukaan atau penutupan.Untuk menunjukkan kedudukan kewangan syarikat.
Anggaran NilaiYaTidak
KetepatanSangat kurangLebih banyak
Memaksa PersediaanYaTidak
FormatTidak ditentukanTertentu

Takrif Pernyataan Hal Ehwal

Pernyataan Hal Ehwal adalah pernyataan di mana terdapat dua bahagian kiri dan kanan. Bahagian kiri mewakili liabiliti, sedangkan yang tepat adalah untuk aset. Ia disediakan berasaskan sistem kemasukan simpan tunggal. Oleh kerana rekod tidak lengkap dikekalkan, banyak kali angka diambil kira untuk mengetahui modal pembukaan atau penutupan (mengikut mana-mana yang berkenaan). Modal pembukaan atau penutupan ini juga dinyatakan sebagai aset bersih kerana ia adalah hasil daripada aset atas liabiliti.

Pernyataan Hal Ehwal Persediaan disediakan pada tarikh pembukaan jika tujuannya adalah untuk melacak modal pembukaan. Begitu juga, ia dibuat pada tarikh penutupan jika tujuannya untuk mengesan modal penutup.

Pada masa kini adalah wajib bagi setiap syarikat untuk mengekalkan buku akaun masing-masing mengikut sistem kemasukan berganda, tetapi masih terdapat ahli perniagaan dan peniaga kecil yang menyimpan buku masing-masing sebagai satu sistem kemasukan. Dengan cara ini, rekod yang betul dan sistematik tidak dikekalkan oleh mereka.

Definisi Lembaran Imbangan

Lembaran Imbangan adalah kenyataan yang memaparkan status kewangan syarikat pada tarikh tertentu. Ia mempunyai dua bahagian, aset, dan ekuiti & liabiliti. Oleh kerana ekuiti dianggap sebagai sebahagian daripada liabiliti, ia termasuk dalam seksyen liabiliti. Aset mewakili jumlah yang dimiliki oleh syarikat. Sebaliknya, liabiliti mewakili jumlah hutang syarikat.

Penyediaan Lembaran Imbangan adalah wajib bagi setiap syarikat. Ia disediakan berasaskan sistem penyertaan dua kali ganda. Dalam sistem penyertaan berganda yang double, rakaman lengkap bagi setiap transaksi dilakukan bersama dengan pelbagai peringkat. Peringkat akhir adalah penyediaan Lembaran Imbangan. Sekiranya ia tidak disediakan dengan betul atau jika sesetengah aset atau liabiliti ditinggalkan, maka jumlah pihak tidak akan sama. Ia adalah tanda ketepatannya.

Perbezaan Utama Pernyataan Hal Ehwal dan Lembaran Imbangan

  1. Asas penyediaan Kenyataan Hal Ehwal adalah sebahagian kemasukan tunggal dan sebahagiannya sistem penyertaan ganda, sedangkan asas penyediaan Lembaran Imbangan adalah sistem kemasukan ganda.
  2. Dalam kunci kira-kira, modal diperoleh daripada akaun lejar. Sebaliknya, dalam hal pernyataan urusan, modal hanya merupakan angka keseimbangan.
  3. Lembaran Imbangan adalah bahagian yang sangat penting dalam penyata kewangan, tetapi Penyata Hal Ehwal bukan sebahagian daripada penyata kewangan.
  4. Lembaran Imbangan adalah tepat kerana ia disediakan selepas prosedur lengkap diikuti, tetapi ketepatan Pernyataan Hal Ehwal sangat kurang, kerana ia siap dari rekod yang tidak lengkap.
  5. Di dalam Lembaran Imbangan, tiada angka anggaran, bagaimanapun, disebabkan rekod yang tidak mencukupi, angka hipotesis diambil.
  6. Pernyataan Hal Ehwal disediakan pada tarikh pembukaan atau penutupan, sedangkan Lembaran Imbangan disediakan untuk suatu tarikh tertentu.
  7. Tiada format khusus bagi Penyata Hal Ehwal, manakala Lembaran Imbangan mempunyai format tertentu (Jadual Revisi VI), yang mana ia disediakan.

Kesamaan

  • Ringkasan Aset dan Liabiliti.
  • Berguna dalam mengetahui kecairan dan kestabilan syarikat.

Kesimpulannya

Konsep kedua-dua kenyataan itu hampir sama, tetapi para pakar menganggap Lembaran Imbangan sebagai lebih tepat, boleh dipercayai dan serba boleh kerana ia mengikuti prosedur lengkap. Pernyataan Hal Ehwal tidak mempunyai sifat tersebut. Apabila sistem kemasukan berganda tidak ada orang yang digunakan untuk menyimpan rekod transaksi mereka mengikut sistem kemasukan tunggal, dan itulah sebabnya ia adalah yang tertua.

Top