Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Perolehan dan Untung

Hasil ialah pendapatan yang diperoleh oleh entiti perniagaan melalui operasi hari ke hari, iaitu dari penjualan barangan atau pemberian perkhidmatan kepada pelanggan. Sebaliknya, Untung merujuk kepada keuntungan kewangan syarikat iaitu apabila amaun yang diperolehi daripada jualan barang melebihi amaun yang dibelanjakan untuk membeli atau menghasilkan barangan; hasilnya akan menjadi keuntungan. Terdapat dua jenis keuntungan, iaitu keuntungan kasar dan keuntungan bersih.

Jika pendapatan adalah tulang belakang, maka keuntungan adalah nyawa perniagaan. Kedua-duanya harus mengimbangi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan jangka panjang. Ada hubungan langsung antara pendapatan dan keuntungan, iaitu semakin tinggi pendapatan, semakin besar keuntungan dan sebaliknya.

Ambil bacaan artikel yang diberikan untuk memahami perbezaan antara hasil dan keuntungan.

Kandungan: Hasil Vs Keuntungan

 1. Carta Perbandingan
 2. Definisi
 3. Perbezaan Utama
 4. Contoh
 5. Cara Peningkatan
 6. Kesimpulannya

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPendapatanKeuntungan
MaknaHasil daripada pelbagai aktiviti seperti penjualan barangan, perkhidmatan yang diberikan dan lain-lain dalam tempoh tertentu.Lebihan yang tinggal selepas menolak kos input, perbelanjaan pelbagai dan cukai adalah keuntungan.
KetergantunganPendapatan adalah bebas dari keuntungan.Keuntungan bergantung kepada hasil.
KepentinganUntuk pertumbuhan perniagaan yang utama, pendapatan mesti kerana tanpa syarikat itu tidak dapat memperoleh apa-apa keuntungan.Keuntungan adalah ganjaran untuk risiko yang diambil oleh usahawan dalam perniagaan dan digunakan untuk pertumbuhan perniagaan serta untuk memenuhi kontinjensi masa depan.
JenisPendapatan Operasi, Pendapatan Bukan Operasi.Keuntungan Kasar, Keuntungan Bersih.

Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perniagaan terhadap penjualan barangan dan perkhidmatan dan melalui pelaksanaan operasi hari ke hari yang lain. Apabila hasil dijana daripada jualan, ia disebut sebagai "Perolehan" .

Pendapatan adalah nyawa perniagaan kerana ia membantu dalam memenuhi perbelanjaan tetap dan pembolehubah firma. Ia membantu syarikat menjalankan perniagaan dengan berkesan dan cekap. Berikut adalah jenis Pendapatan:

 • Pendapatan Operasi
  Pendapatan yang dihasilkan dari operasi perniagaan biasa dikenali sebagai hasil operasi seperti Jualan.
 • Pendapatan Bukan Operasi
  Pendapatan yang dihasilkan melalui aktiviti perniagaan lain yang berjalan bersebelahan disebut sebagai Pendapatan Bukan Operasi seperti Faedah, Cukai, Dividen, Sewa dll.

Definisi Keuntungan

Keuntungan adalah ganjaran untuk risiko yang dilakukan oleh seorang usahawan untuk menjalankan perniagaannya iaitu pulangan ke atas pelaburan yang dilakukan olehnya. Ia adalah penting untuk pertumbuhan dan jangka panjang untuk setiap perniagaan, malah kejayaan perniagaan hanya bergantung kepada kemampuan pendapatannya.

Keuntungan boleh diperolehi selepas ditolak beberapa perbelanjaan seperti perbelanjaan perdagangan, perbelanjaan Pejabat dan Pentadbiran, perbelanjaan Jualan dan Pembahagian, Cukai, Faedah, Dividen, dll. Di bawah adalah jenis keuntungan:

 • Untung kasar
  Keuntungan yang diperoleh selepas menolak perbelanjaan perdagangan dari Jualan dikenali sebagai Untung Kasar.
 • Keuntungan bersih
  Keuntungan yang diperoleh selepas ditolak perbelanjaan pejabat dan pentadbiran, perbelanjaan jualan dan perbelanjaan lain dari hasil adalah keuntungan bersih.

Perbezaan Utama antara Pendapatan dan Untung

 1. Hasil ialah jumlah yang diterima oleh perniagaan melalui pelbagai aktiviti perdagangan manakala Keuntungan adalah lebihan yang tersisa selepas mengurangkan semua jenis perbelanjaan dan kos.
 2. Pendapatan diperlukan untuk menjalankan perniagaan secara cekap dan berkesan. Sebaliknya, Keuntungan adalah perlu untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perniagaan dalam jangka panjang.
 3. Pendapatan tidak bergantung kepada keuntungan dalam apa jua cara, tetapi keuntungan bergantung kepada pendapatan. Dengan kata lain, semakin banyak pendapatan, semakin banyak keuntungan.

Contoh

Sebuah syarikat menjual kereta, jadi jumlah yang diterima dari penjualan kereta dianggap sebagai hasil tetapi jika hasilnya melebihi biaya produksi (yakni Bahan yang digunakan, gaji, perbelanjaan pencahayaan, asuransi, pajak, dll) maka itu adalah Keuntungan.

Cara kenaikan dalam Pendapatan:

 • Menawarkan produk berkualiti pada harga yang berpatutan.
 • Diskaun Tawaran.
 • Menyebarkan pengetahuan tentang barangan dan perkhidmatan melalui iklan.
 • Menyediakan perkhidmatan selepas jualan.
 • Memberi rebat.
 • Keluarkan kawasan operasi.
 • Caj harga saksama.

Cara untuk kenaikan Keuntungan:

 • Keluarkan perbelanjaan yang tidak diperlukan.
 • Beri diskaun yang kurang.
 • Gunakan sistem kawalan inventori.
 • Elakkan pembaziran
 • Ambil diskaun daripada pembekal.
 • Meningkatkan harga di mana perlu.
 • Cari pelanggan baru dan pasaran.
 • Tambah barisan produk baru.

Kesimpulannya

Sekarang, dari perbincangan terperinci di atas, agak jelas bahawa bagaimana kedua-dua istilah Pendapatan dan Keuntungan ini berbeza antara satu sama lain, tetapi juga benar bahawa keuntungan berasal daripada pendapatan. Jadi untuk kejayaan mana-mana perniagaan, perlu kedua-duanya berkembang secara serentak.

Top