Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Insolvensi dan Kebankrapan

Insolvensi boleh ditakrifkan sebagai keadaan kewangan, di mana individu atau entiti tidak dapat memenuhi kewajipan kewangan kerana ia perlu dibayar. Ia sering dikelirukan dengan istilah muflis, tetapi mereka berbeza. Kebangkrutan adalah keadaan apabila mahkamah undang-undang telah mengisytiharkan insolvensi seseorang atau entiti dan meluluskan perintah untuk penyelesaiannya, iaitu harta bankrap itu dilupuskan, untuk membayar pemiutang.

Dengan kata lain, perbezaan asas antara insolvensi dan muflis adalah bahawa bekas merujuk kepada keadaan apabila penghutang tidak dapat membayar hutang yang disebabkan oleh liabiliti yang berlebihan ke atas aset, sedangkan yang terakhir membayangkan skim undang-undang, di mana mahkamah menentukan ketidaksolvenan, dan bankrap itu mencari bantuan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKebankrapanInsolvensi
MaknaIndividu / syarikat tidak dapat membayar hutang tertunggak dan memfailkan permohonan dengan mahkamah untuk mendapatkan dirinya diisytiharkan sebagai tidak solven atau pemiutang boleh memfailkan permohonan di mahkamah terhadap insolvent tersebut.Individu / syarikat tidak dapat membayar hutangnya, dipanggil sebagai insolvensi tunai atau tidak dapat menunaikan obligasi kewangannya disebabkan oleh lebihan liabiliti ke atas aset, disebut sebagai insolvensi lembaran imbangan.
AlamTetap, mengakibatkan kekurangan aset individu atau entiti.Sementara dan jumlah boleh dipulihkan.
Berkaitan denganKonsep Undang-undangKeadaan kewangan
Resort terakhirYaTidak
ProsesSukarelaTidak bertentangan
Kedudukan kreditTeruk terjejas.Tidak banyak yang terjejas.

Definisi Insolvensi

Insolvensi adalah keadaan yang timbul akibat ketidakupayaan untuk membayar hutang tertunggak pada masa kepada para pemiutang kerana asetnya tidak mencukupi untuk menutup liabiliti.

Dalam kes sebuah syarikat, keadaan ini disebabkan oleh kejatuhan jualan yang berterusan, dan ia tidak mempunyai cukup wang tunai untuk menunaikan perbelanjaan hari ke hari perniagaan, yang mana ia mengambil pinjaman dari pemiutang atau bank atau mana-mana institusi kewangan lain. Ini mengakibatkan insolvensi syarikat dalam bentuk pembubaran, pentadbiran sukarela, dan penerima.

Definisi Kebankrapan

Kebangkrutan adalah situasi di mana individu / organisasi menghantar permohonan kepada mahkamah yang berkaitan; di mana beliau mengisytiharkan dirinya sebagai tidak solven kerana ketidakupayaannya untuk membayar hutang dan perbelanjaan, berusaha untuk diisytiharkan sebagai bankrap. Sekarang, mahkamah boleh menentukan pembahagian harta peribadi yang tidak solat di antara pelbagai pemiutangnya. Ia adalah peringkat terakhir insolvensi dan memberikan pajakan baru kepada insolvent untuk memulakan yang baru, iaitu ia melepaskan individu atau syarikat dari semua hutang dan keburukan insolvensi yang lain.

Perbezaan Utama Antara Insolvensi dan Kebankrapan

Perkara-perkara yang dibentangkan kepada anda, menjelaskan perbezaan antara insolvensi dan kebangkrutan secara terperinci:

  1. Kebangkrutan merujuk kepada keadaan undang-undang di mana seseorang / syarikat menjadi bankrap, sedangkan Insolvensi berkaitan dengan keadaan kewangan di mana seseorang / syarikat menjadi tidak solven.
  2. Kebankrapan disebabkan oleh ketidakupayaan membayar hutang terkumpul sementara Insolvensi timbul disebabkan oleh ketidakpatuhan kewajiban kewangan.
  3. Insolvensi ini tidak semestinya membawa kepada kebangkrutan sementara kesemua bankrap individu / syarikat tidak solven.
  4. Dalam Kebankrapan, orang / syarikat pergi ke mahkamah dan secara sukarela mengisytiharkan dirinya sebagai bangkrut.
  5. Kebankrapan dimulakan oleh individu sendiri, di mana orang / syarikat pergi ke mahkamah dan mengisytiharkan dirinya sebagai tidak solven, oleh itu, proses itu adalah sukarela. Sebaliknya, insolvensi adalah sukarela.
  6. Kebangkrutan adalah peringkat akhir insolvensi, yang mengakibatkan kekurangan aset individu atau entiti. Sebaliknya, Insolvensi hanya untuk jangka waktu tertentu, sehingga perniagaan mencapai tahap dimana ia siap untuk membayar hutang yang belum selesai.
  7. Kebankrapan sangat menjejaskan skor kredit individu atau entiti manakala Insolvensi tidak menjejaskan skor kredit individu.

Kesamaan

  • Terbentuk kerana hutang tidak dibayar.
  • Liabiliti melebihi aset.

Kesimpulannya

Kedua-dua istilah yang dibincangkan di atas sangat saling berkaitan kerana satu membawa kepada yang lain iaitu di mana insolvensi berakhir kebangkrutan bermula. Tetapi ini tidak bermakna bahawa setiap individu / syarikat yang tidak solven adalah bankrap, kerana syarat-syarat itu mungkin bersifat sementara atau tidak dapat dikendalikan tanpa campur tangan undang-undang.

Top