Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Industri dan Pasaran

Pasaran membayangkan kawasan di mana pembeli dan penjual bertemu dan berdagang antara satu sama lain sama ada secara langsung atau melalui orang tengah untuk menentukan harga produk tertentu, oleh permintaan dan bekalan kuasa. Terdapat pelbagai bentuk pasaran yang berbeza-beza mengikut sifat, struktur, saiz, dan sebagainya.

Industri istilah sering disalahartikan dengan pasaran, bagaimanapun, industri itu hanya salah satu komponen pasaran. Industri merujuk kepada satu set firma yang terlibat dalam jenis perniagaan yang sama, iaitu menghasilkan produk tertentu atau memberikan perkhidmatan tertentu.

Perbezaan asas antara industri dan pasaran ialah walaupun industri hanya sektor, pasaran menunjukkan keseluruhan sistem, yang memudahkan pertukaran barang dan perkhidmatan antara pembeli dan penjual. Semak artikel ini untuk mempunyai pemahaman lengkap mengenai kedua-dua topik ini.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganIndustriPasaran
MaknaIndustri adalah kumpulan syarikat yang menawarkan produk yang serupa atau menggantikan pelanggan dan bersaing dengan satu sama lain.Pasaran merujuk kepada mekanisme yang membantu pembeli dan penjual dalam membuat transaksi yang berkaitan dengan pertukaran barang dan perkhidmatan.
Barangan dan perkhidmatanHanya satu jenis barang dan perkhidmatan yang ditawarkan.Pelbagai barangan dan perkhidmatan ditawarkan.
Prihatin denganPengeluarPengguna
PertandinganAda antara firma yang beroperasi dalam industri.Ada antara pelbagai penjual dan pembeli.

Definisi Industri

Perindustrian bermaksud koleksi firma yang lebih kurang sama dengan satu sama lain, berkenaan dengan operasi perniagaan yang dijalankan oleh mereka, iaitu firma yang terlibat dalam pembuatan jenis produk tertentu atau memberikan perkhidmatan tertentu sama sekali disebut sebagai industri. Bilangan firma yang beroperasi dalam industri mungkin berbeza, berdasarkan strukturnya.

Dalam industri, firma menawarkan produk homogen kepada pelanggan sasaran, yang dianggap sebagai pengganti yang sempurna antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi, ada firma tertentu yang beroperasi dalam industri, yang menawarkan produk yang berbeza, yang bukan pengganti yang sempurna, tetapi pengganti rapat satu sama lain.

Definisi Pasaran

Secara ringkas, pasaran digambarkan sebagai tempat barang-barang dan perkhidmatan dibeli dan dijual. Dalam perniagaan, pasaran bukanlah satu-satunya tempat tetapi ia lebih daripada itu kerana ia merujuk kepada sistem pertukaran, di mana pembeli dan penjual bertemu dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menetapkan harga dan memutuskan kuantiti yang akan diurus.

Kehadiran pasaran mungkin atau mungkin tidak fizikal, serta interaksi langsung antara pembeli dan penjual juga tidak perlu, kerana ia juga dapat dilakukan melalui telefon, email atau melalui peniaga. Empat komponen utama pasaran ialah pembeli, penjual, komoditi dan harga. Di pasaran, harga produk ditentukan oleh kuasa-kuasa yang dipanggil sebagai permintaan dan pembekalan.

Pasaran boleh secara luas dikelaskan sebagai pasaran produk dan pasaran faktor. Pasaran produk adalah satu untuk barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh isi rumah, sedangkan pasaran faktor, membayangkan pasaran untuk sumber yang diperlukan oleh firma, iaitu tanah, tenaga kerja, modal, jentera, bahan dan sebagainya. Selanjutnya, dalam ekonomi, klasifikasi pasar berdasarkan geografi, masa, persaingan, peraturan dan jumlah perniagaan.

Perbezaan Utama Antara Industri dan Pasaran

Mata yang diberikan di bawah adalah besar setakat ini kerana perbezaan antara industri dan pasaran adalah berkenaan:

  1. Sekumpulan firma yang membekalkan produk kepada para pelanggan yang merupakan pengganti rapat antara satu sama lain, merupakan industri. Sebaliknya, pasaran adalah sistem, yang membantu pembeli dan penjual berinteraksi dan memasuki urusniaga mengenai pertukaran produk dan perkhidmatan.
  2. Dalam industri, hanya jenis barang dan perkhidmatan tertentu ditawarkan. Sebaliknya, di pasaran pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan ditawarkan oleh firma.
  3. Walaupun industri adalah semua tentang pengeluar, pasaran dicipta oleh pelanggan.
  4. Dalam industri, persaingan wujud di antara firma untuk menghasilkan produk terbaik, untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Berlawanan dengan ini, pembeli dan penjual berbeza pasaran bersaing antara satu sama lain, dalam erti kata bahawa setiap pembeli cuba untuk memilih produk terbaik dan setiap penjual cuba menjual produk maksimum, untuk mendapatkan bahagian maksimum di pasaran.

Kesimpulannya

Secara keseluruhannya, industri ini hanyalah sebuah kumpulan firma tertentu yang terlibat dalam aktiviti perniagaan yang sama. Di sisi lain, pasaran membayangkan medium yang membantu pembeli dan penjual produk atau perkhidmatan tertentu untuk bersama dan memudahkan pertukaran untuk pertimbangan.

Top