Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Faktor dan Gandaan

Matematik adalah permainan nombor, di mana kita mengkaji nombor, jenis dan konsep yang berkaitan dengannya. Aritmetik ialah cabang matematik yang menumpukan pada sifat dan manipulasi bilangan. Faktor dan gandaan adalah dua konsep utama yang dikaji bersama dalam aritmetik, di peringkat asas. Faktor adalah nombor yang tidak meninggalkan sebarang baki selepas ia membahagikan nombor tertentu.

Sebaliknya, pelbagai adalah nombor yang dicapai dengan mendarabkan nombor yang diberikan oleh yang lain. Walaupun faktor nombor adalah terhingga, gandaan adalah tak terhingga.

Pada mulanya, kedua-dua kelihatan sama, tetapi terdapat beberapa perbezaan antara faktor dan gandaan, yang telah kami jelaskan dalam artikel ini.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganFaktorGandaan
MaknaFaktor merujuk kepada pembahagi tepat nombor yang diberikan.Berbagai galeri kepada hasil yang kita dapat, apabila kita melipatgandakan nombor yang diberikan oleh nombor lain.
Apa itu?Ia adalah nombor yang boleh didarab untuk mendapatkan nombor lain.Ia adalah produk yang diperolehi selepas mendarabkan nombor dengan integer.
Bilangan faktor / gandaanHinggaInfinite
HasilnyaKurang daripada atau sama dengan nombor yang diberikan.Lebih daripada atau sama dengan nombor yang diberikan.
Operasi yang digunakanBahagianPendaraban

Definisi Faktor

Istilah 'faktor' digunakan untuk bermaksud angka-angka yang membahagikan nombor yang diberikan dengan sempurna, iaitu tanpa meninggalkan bakinya. Misalnya 2 adalah salah satu daripada banyak faktor 8 kerana pada membahagikan 8 by 2, kita mendapat 4 dan tidak meninggalkan apa-apa yang tersisa. Faktor lain ialah 8, iaitu 1, 4 dan 8.

Selanjutnya, faktornya ialah apa yang dapat dikalikan dengan nombor lain, untuk mendapatkan nombor yang diperlukan. Terdapat sekurang-kurangnya dua faktor setiap nombor, iaitu 1 dan nombor itu sendiri.

Untuk mengetahui faktor-faktor nombor tertentu, anda perlu mengenal pasti nombor-nombor yang sama rata membahagikan nombor tertentu itu. Dan untuk berbuat demikian, mulailah dari nombor 1, kerana faktor faktornya.

Definisi Gandaan

Dalam matematik, hasil dua nombor keseluruhan ditakrifkan sebagai nombor berganda. Contohnya 2 × 4 = 8 yakni 8 ialah gandaan 2 dan 4. Sebagai tambahan kepada ini, untuk nombor yang diberikan, gandaan adalah nombor, yang boleh dibahagikan dengan nombor yang diberikan dengan tepat, ia tidak meninggalkan apa-apa yang tersisa di akhir .

Tiada akhir gandaan nombor tertentu. Setiap nombor adalah berganda 0 dan dirinya sendiri.

Untuk mengetahui bilangan gandaan dari nombor yang diberikan, anda perlu mengalikan nombor tertentu dengan bilangan bulat yang bermula dengan nombor 1. Nombor hasil, selepas pendaraban nombor yang diberikan, adalah bilangan gandaan yang diberikan.

Perbezaan Utama Antara Faktor dan Gandaan

Titik yang diberikan di bawah adalah besar setakat mana perbezaan antara faktor dan gandaan yang dipertimbangkan:

  1. Faktor digambarkan sebagai senarai nombor, yang masing-masing, sepenuhnya membahagikan nombor yang diberikan, iaitu pembahagi nombor yang sempurna. Sebaliknya, gandaan boleh difahami sebagai senarai nombor yang sebenarnya merupakan produk nombor tertentu itu.
  2. Faktor adalah nombor yang dapat didarabkan dengan nombor tertentu untuk mendapatkan nombor lain. Sebaliknya, gandaan adalah produk, yang dicapai selepas mendarabkan nombor dengan integer.
  3. Bilangan faktor nombor tertentu adalah terhad, tetapi bilangan gandaan nombor yang diberi adalah tidak berkesudahan.
  4. Faktor sama ada kurang atau sama dengan nombor tertentu. Tidak seperti gandaan, yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan yang diberikan.
  5. Operasi yang digunakan untuk mendapatkan faktor nombor tertentu ialah pembahagian. Sebaliknya, operasi yang digunakan untuk mendapatkan gandaan nombor adalah pendaraban.

Contoh

Katakan terdapat dua nombor 2 dan 6, di mana 2 adalah faktor 6, maka 6 pada dasarnya akan berganda 2. Oleh itu, dengan penjelasan ini, anda mungkin telah memahami bahawa nombor adalah pelbagai dari semua faktornya, seperti dalam contoh 6 kami adalah pelbagai dari semua faktornya, iaitu 1, 2, 3 dan 6.

Kesimpulannya

Sebagai kesimpulan, kita boleh mengatakan bahawa faktor-faktor adalah bilangan yang boleh didarab untuk mendapatkan nombor lain. Sebaliknya, gandaan adalah produk, yang boleh diperoleh dengan mengalikan nombor dengan yang lain. Apabila nombor mempunyai hanya dua faktor, iaitu 1 dan dirinya sendiri, maka nombor tersebut akan dikenali sebagai nombor prima.

Top