Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pengenal dan Variabel

Pengenalpastian perkataan jelas menentukan dirinya, pengecam adalah nama yang diberikan kepada entiti, yang jelas mengenal pasti entiti dalam suatu program pada masa pelaksanaannya. Pembolehubah juga merupakan pengecam, namanya unik mengenal pasti dirinya dalam suatu program. Di sini, perbezaan asas antara pengenal dan pembolehubah ialah pengenal adalah "nama yang diberikan kepada entiti" dalam suatu program sedangkan pemboleh ubah adalah "nama yang diberikan kepada lokasi memori", yang digunakan untuk memegang nilai, yang mungkin diubah semasa pelaksanaan program.

Carta Perbandingan:

Asas untuk PerbandinganPengenal pastiPembolehubah
GunaPengenalpastian digunakan untuk menamakan pembolehubah, fungsi, kelas, struktur, kesatuan dan sebagainya.Pemboleh ubah digunakan untuk menamakan lokasi ingatan, yang memegang nilai.
TujuanDibuat untuk memberi nama yang unik kepada entiti.Mengandungi nama unik ke lokasi ingatan tertentu.
JulatSemua pengenal tidak berubah-ubah.Semua nama pembolehubah adalah pengecam.
Contohint a;
atau
int a () {
//
}
int a;
atau
terapung;
//

Definisi Pengenal pasti

Nama yang kami gunakan untuk memanggil entiti tertentu dalam suatu program, yang bukan kata kunci disebut "pengecam". Pengenalpastian terutamanya nama 'pembolehubah, fungsi, struktur, enum, kelas dll'. Pengenal pasti mengenal pasti entiti dalam suatu program semasa pelaksanaannya. Dua pengenal tidak boleh mempunyai nama yang sama dalam satu program.

Mari kita fahami dengan contohnya.

 kawasan terapung; 

Di sini 'float' adalah 'keyword', dan 'area' adalah 'pengenal'. Pengenalpastian 'kawasan' adalah nama yang diberikan kepada 'variabel' yang akan menyimpan nilai apungan. Sekarang jika 'kawasan' bukan pemboleh ubah, tetapi fungsi, maka

 terapung () {} 

Di sini, 'kawasan' masih pengenal, Tetapi kali ini, pengenal 'kawasan' adalah nama yang diberikan kepada 'fungsi'.

Definisi Pembolehubah

Pembolehubah ialah "nama yang diberikan kepada lokasi memori yang berbeza". Lokasi memori bernama ini mengandungi nilai yang boleh diubah suai semasa program dijalankan. Dalam C, pemboleh ubah mesti diisytiharkan pada permulaan program sedangkan, dalam C ++, pemboleh ubah boleh diisytiharkan di mana saja dalam suatu program.

Pembolehubah boleh menjadi 'setempat', 'global' atau 'rujukan'. Pembolehubah tempatan diisytiharkan di dalam suatu fungsi; pembolehubah global diisytiharkan di luar fungsi. Pembolehubah rujukan adalah mereka yang menyediakan "nama ganti" untuk pembolehubah yang ditetapkan sebelumnya.

Sekiranya pembolehubah dirujuk kepada pemboleh ubah yang lain, kedua-dua pembolehubah boleh digunakan secara bergantian untuk mewakili pembolehubah tersebut. Jika pembolehubah menerima nilai hujah dalam fungsi, pembolehubah ini dipanggil 'parameter formal'.

Perisytiharan pemboleh ubah:

 // jenis vaiable_name; int add; 

Senarai pembolehubah jenis yang sama boleh dibuat pada contoh, dipisahkan oleh koma.

 // jenis variable_list; int a, b, c; 

Dalam pembolehubah C ++ boleh diinisialisasi pada masa runtime; ia dirujuk sebagai 'permulaan dinamik'.

Sebagai contoh

 kawasan terapung = 3.14 * rad * rad; 

Kenyataan ini akan memulakan 'kawasan' berubah pada masa runtime.

Perbezaan Utama antara Pengenal dan Variabel

  1. Kedua-dua pengecam dan pemboleh ubah adalah nama-nama yang diperuntukkan oleh pengguna kepada entiti tertentu dalam suatu program. Pengenal pasti hanya digunakan untuk mengenal pasti entiti secara unik dalam suatu program pada masa pelaksanaan sedangkan pemboleh ubah adalah nama yang diberikan kepada lokasi memori, yang digunakan untuk memegang nilai.
  2. Variabel hanya jenis pengenal, jenis pengecam lain adalah nama fungsi, nama kelas, nama struktur, dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahawa semua pembolehubah adalah pengenal sedangkan sebaliknya tidak benar.

Kesimpulan:

Sebagai pengenal dan nama pemboleh ubah adalah nama yang ditentukan oleh pengguna, ia harus dijaga bahawa tidak ada dua pengenal atau tidak ada dua nama variabel dalam suatu program harus sama. Ia akan mewujudkan masalah kekaburan dalam program.

Top