Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan antara Cellpadding dan Cellspacing

Cellpadding dan Cellspacing adalah sifat yang digunakan dalam pemformatan jadual, ia sebenarnya menetapkan ruang putih di dalam sel jadual anda. Ini adalah sifat penting dokumen web. Perbezaan utama antara sel sel penyadapan dan sel adalah sel pengedaran digunakan untuk membetulkan lebar antara kelebihan sel dan kandungannya. Sebaliknya, sel tempat sel memberi ruang antara sel tunggal.

Lebar atribut ini boleh diukur dengan menggunakan piksel atau peratusan. Untuk melaraskan ruang antara teks dan dinding sel yang dikelilingi, sel dan sel dalam tag jadual, sifat-sifat seperti sel penyadapan dan ruang sel digunakan.

Carta Perbandingan

Asas untuk perbandinganPengeditan CellCellspacing
AsasMengawal ruang putih di antara sempadan sel dan kandungannya.Menetapkan ruang antara sel-sel bersendirian.
Bertujuan untukSel tunggalLebih daripada satu sel
Format HTML

Definisi Pengekodan Sel

Atribut yang menetapkan ruang di dalam sel antara kandungan dan sempadan periferi dinamakan sebagai sel penyadapan . Dengan kata lain, jarak di antara kandungan yang mengelilingi sel dan batas sel dikendalikan oleh atribut sel pengedap. Unit jarak ini boleh tersirat dalam piksel atau peratusan dalam HTML. Nilai atribut sel padat juga boleh bernilai 0, mengikut keperluan pengguna. Ia digunakan untuk memisahkan teks antara satu sama lain yang meningkatkan penampilan.

Versi lama sokongan HTML perisik selpadding tetapi versi kemudian HTML5 tidak membenarkan penggunaan sel penyetempatan, jadi CSS pengganti digunakan untuk menyediakan pemformatan yang sama apabila diperlukan.

Definisi Cellspacing

Cellspacing adalah berbeza daripada sel. Ia mengawal jarak antara sel-sel tunggal dalam jadual. Dengan menggunakan atribut ini, pereka dapat dengan mudah mengubah ruang di antara tepi sel-sel yang bersebelahan. Ia meningkatkan kejelasan jadual. Peningkatan kuantiti ruang selalunya akan meningkatkan sempadan sel, yang akan ditunjukkan dalam contoh.

Cellspacing terutamanya digunakan dalam merekabentuk web. Bahasa yang berlainan mempunyai sintaks yang berbeza untuk sel penyiasatan seperti dalam CSS yang digunakan menggunakan "sempadan jarak" harta semasa dalam HTML "cellspacing" digunakan.

Perbezaan Utama Antara Cellpadding dan Cellspacing

  1. Cellpadding menerangkan ruang putih di dalam sel sepanjang teks dan kelebihan sel. Sebaliknya, cellspacing menandakan spasi antara sel yang berbeza. Kedua-duanya berbeza.
  2. Cellpadding melibatkan ruang dalam sel manakala sel selaput melibatkan lebar antara sel (iaitu lebih daripada satu sel).


Contoh Pengeditan Cell

 td {latar belakang: lavender} Jadual laman web 

Perkara 1

Perkara 2

Perkara 3

PENGELUARAN:

Contoh Cellspacing

 td {latar belakang: lavender} Jadual laman web 

Perkara 1

Perkara 2

Perkara 3

PENGELUARAN:

Kesimpulannya

Cellpadding dan cellspacing adalah dua sifat yang membantu mengawal gaya dan susunatur jadual dalam laman web. Cellpadding mencipta ruang putih di dalam sel di antara teks dan sempadan sel manakala sel sel boleh digunakan untuk menguruskan ruang di antara sel-sel di dalam jadual.

Top