Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kebankrapan dan Pembubaran

Kebankrapan boleh difahami sebagai keadaan kewangan, di mana seseorang diisytiharkan tidak solven oleh mahkamah, menyebabkan perintah undang-undang yang diarahkan untuk menyelesaikan ketidakmampuan bayar, iaitu untuk melupuskan aset peribadi untuk menunaikan tanggungjawab. Sebaliknya, pembubaran mungkin ditakrifkan sebagai proses penggulungan urusan syarikat dengan aset yang dilupuskan, untuk menunaikan liabiliti pemiutang debentur, pekerja dan pihak lain.

Walaupun kebankrapan hanyalah skema undang-undang, di mana orang yang tidak solven / bankrap mencari bantuan, sedangkan pembubaran adalah prosedur penutupan akhir entiti; perniagaan. Sebelum anda memahami pembinaan semula firma, seseorang perlu mengetahui perbezaan asas antara muflis dan pembubaran.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKebankrapanPembubaran
MaknaKebangkrutan adalah keadaan, di mana seseorang atau entiti tidak lagi dapat membayar hutangnya.Pembubaran adalah proses di mana sebuah syarikat akhirnya digulung.
ModSukarela atau sukarelaWajib atau Sukarela
LiputanOrang dan syarikatSyarikat sahaja
SebabInsolvensiKetidakstabilan kewangan atau apa-apa sebab lain

Definisi Kebankrapan

Kebangkrutan adalah situasi dimana individu atau entiti menjadi Bankrap. Orang atau syarikat tidak dapat membayar hutang tertunggak yang dia bayar. Ia adalah peringkat terakhir insolvensi, dan petisyen difailkan di mahkamah oleh penghutang atau oleh mana-mana pemiutang. Dalam prosedur ini, harta peribadi insolvent itu dilepaskan oleh mahkamah dengan membenarkan seseorang yang biasa dikenali sebagai pemegang serah hak. Pemegang jawatan rasmi mengagihkan jumlah yang diterima daripada harta persendirian antara pelbagai pemiutang atas dasar kepentingan mereka.

Selepas menunaikan hutang bercagar dan tidak bercagar orang yang dituduh sebagai bankrap, maka dia diberi permulaan yang baru oleh mahkamah.

Definisi Pembubaran

Proses di mana status undang-undang syarikat ditamatkan sepenuhnya dikenali sebagai pembubaran. Pembubaran juga dikenali sebagai penggulungan syarikat. Pemegang saham atau pemiutang sering mengetuai dan petisyen difailkan di mahkamah untuk menggulung organisasi.

Dalam proses ini, aset syarikat dijual untuk membayar tuntutan dan akaunnya diselesaikan akhirnya. Bagi maksud itu, pelikuidasi dilantik oleh mahkamah untuk membubarkan firma itu. Jumlah baki yang tersisa selepas peminjam yang dikeluarkan adalah diagihkan di kalangan pemegang saham entiti. Dalam hal ini, operasi masa depan syarikat akan berakhir, sehingga semuanya ditutup, dan tidak ada lagi urusan yang dilakukan atas nama perusahaan.

Perbezaan Utama Antara Kebankrapan dan Pembubaran

Mata yang diberikan di bawah adalah besar setakat perbezaan antara muflis dan pembubaran:

  1. Keadaan undang-undang di mana seseorang atau syarikat menjadi muflis dianggap sebagai Kebankrapan sementara prosedur di mana perniagaan perusahaan akhirnya berakhir dianggap sebagai pembubaran.
  2. Pembubaran terhad kepada syarikat sahaja, sedangkan Kebankrapan tidak terhad kepada syarikat, di sini orang juga boleh menjadi bankrap.
  3. Kebankrapan itu boleh dilakukan secara sukarela (petisyen oleh orang atau syarikat itu sendiri) atau secara tidak sengaja (petisyen yang difailkan oleh pemiutang), tetapi pembubaran itu boleh dilakukan dengan sukarela (petisyen yang difailkan oleh pemegang saham) atau wajib (petisyen yang difailkan oleh pemiutang).
  4. Perbezaan yang signifikan antara kedua adalah Kebangkrutan timbul daripada krisis kewangan atau ketidakmampuan bayar, tetapi Pembubaran mungkin disebabkan ketidakstabilan kewangan atau disebabkan oleh sebab lain.

Kesamaan

  • Penjualan aset dan pembayaran liabiliti.
  • Perintah mahkamah.
  • Boleh dilakukan secara sukarela.
  • Hutang adalah lebih daripada aset.

Kesimpulannya

Kebankrapan dan Pembubaran kedua-duanya adalah keadaan paling buruk yang pernah berlaku. Bagaimanapun, dalam Kebankrapan, permulaan baru diberikan kepada orang yang diisytiharkan muflis, tetapi tidak ada peluang permulaan baru dalam hal pembubaran. Oleh kerana pembubaran terhad kepada syarikat sahaja, tidak perlu setiap syarikat yang dibubarkan adalah bankrap. Memandangkan terdapat banyak keadaan di mana syarikat itu berskala kewangan, tetapi masih dibubarkan kerana pemegang sahamnya telah menyelesaikannya.

Top