Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Belanjawan Tradisional dan Belanjawan Berasaskan Nol

Anggaran boleh difahami sebagai proses membuat belanjawan, yang tidak lain hanyalah pernyataan pendapatan dan perbelanjaan kuantitatif, yang dibuat dan diluluskan, untuk tempoh tertentu, yang harus diikuti dalam tempoh itu, dengan matlamat untuk mencapai matlamat. Terdapat dua jenis teknik belanjawan iaitu belanjawan tradisional - sasaran yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, belanjawan dilakukan, dengan membuat tambahan dan potongan tertentu, untuk mencapai belanjawan dan belanjawan berasaskan sifar sekarang - tidak ada rujukan yang dibuat ke tahun sebelumnya sasaran.

Penganggaran Tradisional menggabungkan perbelanjaan tahun sebelumnya dalam cadangan belanjawan baru dan kenaikan hanya merupakan perbahasan. Sebaliknya, belanjawan berasaskan sifar didasarkan pada andaian bahawa setiap rupee perbelanjaan, harus dibenarkan.

Artikel yang dikemukakan kepada anda memberi penerangan ringkas tentang perbezaan antara penganggaran tradisional dan sifar, ambil bacaan.

Kandungan: Bajet Tradisional Vs Belanjawan Berasaskan Nol

 1. Carta Perbandingan
 2. Definisi
 3. Perbezaan Utama
 4. Kesimpulannya

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPenganggaran tradisionalBelanjawan berasaskan nol
MaknaAnggaran Tradisional merujuk kepada teknik penyediaan belanjawan, yang memerlukan segera sebelum anggaran tahun sebagai basis.Belanjawan berasaskan nol bermakna kaedah belanjawan, di mana setiap anggaran ditetapkan, aktiviti dinilai semula.
Fokus padaTahap Perbelanjaan sebelumnyaPenilaian ekonomi baru
OrientasiBerorientasikan perakaunanKeputusan atau projek berorientasikan
JustifikasiJustifikasi projek semasa tidak diperlukan.Justifikasi projek semasa dan cadangan diperlukan, mengingat faedah dan kos.
Kuasa PembenaranJustifikasi diberi oleh pengurusan atasan untuk unit keputusan tertentuJustifikasi diberikan oleh pengurus untuk unit keputusan tertentu.
KeutamaanTerutamanya ke peringkat perbelanjaan masa lalu, untuk menuntut inflasi dan program baru.Unit keputusan dibahagikan kepada pakej keputusan yang komprehensif, dan disenaraikan mengikut perkaitannya.
Kejelasan dan ResponsivenessLebih rendahPerbandingan yang lebih tinggi
PendekatanPendekatan rutinPendekatan ke hadapan lurus

Definisi Belanjawan Tradisional

Bajet Tradisional adalah kaedah penganggaran yang bergantung kepada perakaunan kos tradisional, dalam ertinya, ia berdasarkan peruntukan, pembahagian, dan penyerapan overhed dalam produk.

Penganggaran menggunakan pendekatan tambahan, di mana belanjawan tahun semasa disediakan dengan bantuan anggaran tahun sebelumnya, iaitu dengan melakukan penyesuaian atas atau bawah pada anggaran tahun sebelumnya, untuk menunjukkan perubahan trend untuk tahun yang akan datang. Perbelanjaan untuk tahun baru diselaraskan mengikut kadar inflasi, permintaan pengguna, keadaan pasaran dan sebagainya.

Definisi Bajet Berbasis Zero

Penganggaran berasaskan nol, seperti nama yang dicadangkan, adalah teknik penganggaran yang memerlukan penyediaan dan penjelasan setiap belanjawan dari sifar. Ini adalah satu kaedah di mana semua aktiviti dinilai semula, setiap kali belanjawan dibuat. Ia dicipta tanpa membuat apa-apa rujukan kepada belanjawan asas asas dan berlaku sebenar.

Secara ringkasnya, teknik penganggaran di mana komponen kos memerlukan justifikasi khusus seolah-olah aktiviti yang berkaitan dengan belanjawan itu dijalankan buat kali pertama. Oleh itu, beban bukti adalah pada pengurus untuk menjelaskan sebab untuk membelanjakan wang untuk aktiviti tertentu dan juga menjelaskan, apakah akibatnya jika kegiatan yang dicadangkan tidak dilakukan dan tidak ada uang yang dibelanjakan. Dalam ketiadaan kelulusan, elaun bajet adalah sifar.

Belanjawan Berasaskan Nol memerlukan aktiviti yang akan dinilai dalam pakej keputusan, yang diukur dengan analisis sistematik dan disusun mengikut kepentingannya.

Perbezaan Utama Penganggaran Belanjawan Tradisional dan Penganggaran Dasar Nisbah

Perbezaan asas antara penganggaran asas tradisional dan sifar diberikan di bawah ini:

 1. Bajet Tradisional merujuk kepada proses perancangan dan belanjawan di mana belanjawan tahun lepas diambil sebagai asas untuk menyediakan belanjawan. Sebaliknya, belanjawan berasaskan sifar adalah teknik penganggaran, di mana setiap kali belanjawan dibuat, kegiatan akan dinilai semula dan dengan demikian bermula dari awal.
 2. Tegasan tradisional menekankan pada tahap bekas perbelanjaan. Sebaliknya, belanjawan berasaskan sifar berkonsentrasi untuk membuat cadangan ekonomi baru, apabila anggaran ditetapkan.
 3. Penganggaran tradisional adalah berorientasikan perakaunan, kerana ia berfungsi pada prinsip perakaunan kos asas. Sebaliknya, proses belanjawan berasaskan sifar adalah berorientasikan keputusan.
 4. Dalam penyediaan bajet tradisional, justifikasi projek yang sedia ada tidak semestinya diperlukan. Sebaliknya, dalam belanjawan berasaskan sifar, justifikasi projek yang sedia ada dan yang dicadangkan diperlukan, dengan mengambil kira kos dan manfaat.
 5. Dalam penganggaran tradisional, keputusan tentang mengapa jumlah tertentu dibelanjakan untuk unit keputusan diambil oleh pihak pengurusan atasan. Tidak seperti, belanjawan berasaskan sifar, keputusan mengenai perbelanjaan sejumlah wang yang ditentukan pada unit keputusan, adalah pada pengurus.
 6. Dalam belanjawan tradisional, rujukan utama dibuat kepada tahap perbelanjaan sebelumnya, diikuti dengan permintaan untuk inflasi dan program baru. Sebaliknya, dalam penganggaran berasaskan sifar, unit keputusan dibahagikan kepada pakej keputusan yang komprehensif dan kemudiannya diprioritaskan berdasarkan kaitannya, untuk memudahkan pengurusan atasan untuk menumpukan pada pakej keputusan sahaja, yang mendapat keutamaan lain-lain.
 7. Apabila datang kepada kejelasan dan responsif, penganggaran berasaskan sifar lebih baik daripada belanjawan tradisional.
 8. Penganggaran tradisional mengikut pendekatan rutin, sedangkan penganggaran berasaskan sifar mengikuti pendekatan lurus ke depan.

Kesimpulannya

Salah satu kelemahan utama penganggaran tradisional adalah bahawa para pengurus pada sengaja meningkatkan proposal anggaran sehingga meskipun penghapusan, mereka dapat dengan mudah mencapai, apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, belanjawan berasaskan sifar melibatkan analisis menyeluruh mengenai cadangan belanjawan dan oleh itu jika pengurus membuat pelarasan tidak material untuk mencapai apa yang mereka mahu, mungkin terdedah.

Top