Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Model TCP / IP dan OSI

TCP / IP dan OSI adalah dua model rangkaian yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Terdapat beberapa persamaan dan perbezaan antara mereka. Salah satu perbezaan utama ialah OSI adalah model konseptual yang tidak praktikal digunakan untuk komunikasi, sedangkan, TCP / IP digunakan untuk mewujudkan sambungan dan berkomunikasi melalui rangkaian.

Perbezaan lain dibincangkan di bawah.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganModel TCP / IPModel OSI
Memperluas KepadaProtokol Kawalan Transmisi TCP / IP-Protokol / Protokol InternetOSI- Sistem sambungan Bersambung
MaknaIa adalah model pelayan klien yang digunakan untuk penghantaran data melalui internet.Ia adalah model teoritis yang digunakan untuk sistem pengkomputeran.
No Of Layers4 Lapisan7 lapisan
Dibangunkan olehJabatan Pertahanan (DoD)ISO (Organisasi Standard Antarabangsa)
KetaraYaTidak
PenggunaanSebahagian besar digunakanTidak pernah digunakan


Model TCP / IP dibangunkan sebelum Model OSI, dan oleh itu, lapisan berbeza. Mengenai rajah, jelas terlihat bahawa Model TCP / IP mempunyai empat lapisan yaitu, Rangkaian Rangkaian, Internet, Pengangkutan dan Lapisan Aplikasi. Lapisan Aplikasi TCP / IP adalah gabungan Lapisan Sesi, Pembentangan dan Aplikasi Model OSI.

Takrif TCP / IP MODEL

TCP (Protokol Kawalan Transmisi) / IP (Internet Protocol) telah dibangunkan oleh agensi projek Jabatan Pertahanan (DoD). Tidak seperti Model OSI, ia terdiri daripada empat lapisan, dengan masing-masing mempunyai protokolnya. Protokol Internet adalah satu set peraturan yang ditetapkan untuk komunikasi melalui rangkaian. TCP / IP dianggap sebagai model protokol standard untuk rangkaian. TCP mengendalikan penghantaran data dan menangani IP alamat.
Suite TCP / IP adalah satu set protokol yang merangkumi TCP, UDP, ARP, DNS, HTTP, ICMP, dan lain-lain. Ia adalah kukuh, fleksibel dan kebanyakannya digunakan untuk menghubungkan komputer melalui internet.
Lapisan, TCP / IP, adalah:

 • Lapisan Antara Muka Rangkaian,
 • Lapisan Internet,
 • Lapisan Pengangkutan,
 • Lapisan Aplikasi.

Definisi Model OSI

Model OSI (Open System Interconnect) diperkenalkan oleh ISO (International Standard Organization). Ia bukan satu protokol tetapi satu model yang berasaskan konsep lapisan. Ia mempunyai set lapisan menegak, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeza. Ia mengikuti pendekatan bawah untuk memindahkan data. Ia mantap dan fleksibel, tetapi tidak ketara.
Tujuh lapisan model adalah:

 • Lapisan Aplikasi,
 • Lapisan Persembahan,
 • Lapisan Sesi,
 • Lapisan Pengangkutan,
 • Lapisan Rangkaian,
 • Lapisan Pautan Data,
 • Lapisan Fizikal.

Perbezaan Utama antara Model TCP / IP dan OSI

 1. TCP / IP adalah model pelayan klien, iaitu apabila permintaan pelanggan untuk perkhidmatan ia disediakan oleh pelayan. Sedangkan, OSI adalah model konseptual.
 2. TCP / IP adalah protokol standard yang digunakan untuk setiap rangkaian termasuk Internet, sedangkan OSI bukan protokol tetapi model rujukan digunakan untuk memahami dan mereka bentuk seni bina sistem.
 3. TCP / IP adalah empat model berlapis, sedangkan OSI mempunyai tujuh lapisan.
 4. TCP / IP mengikuti pendekatan Menegak. Sebaliknya, Model OSI menyokong pendekatan Mendatar.
 5. TCP / IP adalah Ketara, sedangkan, OSI tidak.
 6. TCP / IP mengikuti pendekatan atas ke bawah, sedangkan Model OSI mengikuti pendekatan bawah.

Kesimpulannya

Mengenai artikel di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa Model TCP / IP boleh dipercayai melalui Model OSI, TCP / IP digunakan untuk penghujung sambungan untuk menghantar data melalui internet. TCP / IP adalah mantap, fleksibel, ketara dan juga mencadangkan bagaimana data harus dihantar melalui web. Lapisan pengangkutan Model TCP / IP memeriksa sama ada data telah tiba dalam perintah, ia mempunyai ralat atau tidak, paket yang hilang dihantar atau tidak, pengakuan diterima atau tidak, dll.

Top