Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pensampelan Stratified dan Cluster

Dalam artikel terdahulu kami, kami telah membincangkan kebarangkalian dan bukan probabiliti pensampelan, di mana kami dapat merangkumi jenis pensampelan kebarangkalian, iaitu Pensampelan Stratified dan Pengumpulan Kluster. Dalam teknik pensampelan berstrata, sampel dicipta daripada pemilihan rawak unsur-unsur dari semua strata semasa dalam pensampelan cluster, semua unit kelompok yang dipilih secara rawak membentuk sampel.

Dalam pensampelan berstrata, proses dua langkah diikuti untuk membahagikan populasi menjadi subkumpulan atau strata. Sebaliknya, dalam kelompok percontohan pada mulanya, pemisahan objek kajian dibuat menjadi subkumpulan yang eksklusif dan kolektif yang lengkap, yang dikenal sebagai kumpulan. selepas itu sampel rawak gugus dipilih, berdasarkan persampelan rawak mudah.

Dalam petikan artikel ini, anda boleh menemui semua perbezaan antara sampel berstrata dan cluster, jadi ambil bacaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPensampelan berstrataPensampelan Kluster
MaknaPersampelan berstrata adalah satu, di mana populasi dibahagikan kepada segmen homogen, dan kemudian sampel diambil secara rawak dari segmen.Pensampelan kluster merujuk kepada kaedah pensampelan di mana ahli-ahli populasi dipilih secara rawak, dari kumpulan yang semulajadi yang disebut 'cluster'.
ContohIndividu yang dipilih secara rawak diambil dari semua strata.Semua individu diambil dari kelompok yang dipilih secara rawak.
Pemilihan elemen pendudukIndividuSecara kolektif
HomogenitasDalam kumpulanAntara kumpulan
HeterogeneityAntara kumpulanDalam kumpulan
BifurcationDihantar oleh penyelidikKumpulan yang berlaku secara semulajadi
ObjektifUntuk meningkatkan ketepatan dan perwakilan.Untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan.

Definisi Persampelan Teratur

Pensampelan berstrata adalah sejenis pensampelan kebarangkalian, di mana pertama dari semua populasi diselaraskan ke dalam pelbagai subkumpulan homogen (strata) yang saling eksklusif, selepas itu subjek dipilih secara rawak dari setiap kumpulan (stratum), yang kemudian digabungkan menjadi bentuk satu sampel sahaja. Stratum tidak lain hanyalah subset populasi yang homogen, dan apabila semua lapisan diambil bersama, ia dikenali sebagai strata.

Faktor-faktor umum di mana populasi dipisahkan adalah umur, jantina, pendapatan, bangsa, agama, dan sebagainya. Satu perkara penting untuk diingat adalah bahawa strata harus sama secara kolektif supaya tiada individu yang tersisa dan juga tidak bertindih kerana lapisan bertindih mungkin menyebabkan peningkatan peluang pemilihan beberapa elemen penduduk. Sub-jenis pensampelan berstrata adalah:

 • Persampelan berstrata berpadanan
 • Persampelan bertingkat yang tidak seimbang

Definisi Pengambilan Kluster

Pensampelan kluster ditakrifkan sebagai teknik pensampelan di mana populasi dibahagikan kepada kumpulan yang sudah ada (kluster), dan kemudian sampel kluster dipilih secara rawak dari populasi. Klaster istilah merujuk kepada kumpulan penduduk yang semula jadi, heterogen dan utuh.

Pembolehubah yang paling biasa digunakan dalam populasi clustering adalah kawasan geografi, bangunan, sekolah, dan lain-lain. Heterogeneity cluster adalah ciri penting reka bentuk sampel kluster yang ideal. Jenis pensampelan cluster diberikan di bawah:

 • Perangkaan kluster peringkat tunggal
 • Pensampelan kluster dua peringkat
 • Pensampelan kluster pelbagai

Perbezaan Utama antara Pengambilan Stratified dan Cluster

Perbezaan antara pensampelan bersatu dan kluster boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Prosedur persampelan kebarangkalian di mana populasi dipisahkan ke dalam segmen homogen yang berbeza yang dipanggil 'strata', dan kemudian sampel dipilih dari setiap stratum secara rawak, dipanggil Persampelan Stratified. Sampling Cluster adalah teknik pensampelan di mana unit populasi dipilih secara rawak dari kumpulan yang sudah sedia ada yang disebut 'cluster'.
 2. Dalam persampelan berstrata, individu dipilih secara rawak dari semua strata, untuk membentuk sampel. Sebaliknya sampel pensampelan, sampel dibentuk apabila semua individu diambil dari kelompok yang dipilih secara rawak.
 3. Dalam persampelan kluster, unsur-unsur populasi dipilih dalam agregat, bagaimanapun, dalam hal percampuran berstrata unsur-unsur penduduk dipilih secara individu dari setiap lapisan.
 4. Dalam persampelan berstrata, terdapat homogenitas dalam kumpulan, sedangkan dalam kes kluster sampling homogeneity ditemui di antara kumpulan.
 5. Heterogeniti berlaku di antara kumpulan dalam persampelan berstrata. Sebaliknya, ahli-ahli kumpulan adalah heterogen dalam pensampelan cluster.
 6. Apabila kaedah pensampelan yang digunakan oleh penyelidik berstrata, maka kategori tersebut dikenakan olehnya. Sebaliknya, kategori tersebut sudah ada kumpulan dalam pensampelan cluster.
 7. Persampelan berstruktur bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan perwakilan. Tidak seperti pensampelan kluster yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan kos dan kecekapan operasi.

Kesimpulannya

Untuk mengakhiri perbincangan, kita boleh mengatakan bahawa situasi yang lebih baik untuk persampelan bertingkat adalah apabila identiti dalam strata individu dan strata bermakna berbeza antara satu sama lain. Sebaliknya, keadaan piawai untuk pensampelan kluster adalah apabila kepelbagaian dalam kelompok dan kumpulan tidak sepatutnya berbeza.

Di samping itu, kesilapan pensampelan boleh dikurangkan dalam persampelan berstrata jika perbezaan antara kumpulan di kalangan strata meningkat, manakala perbezaan di antara kumpulan di antara kluster harus diminimumkan untuk mengurangkan kesilapan sampelan dalam persampelan kluster.

Top