Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Saham dan Saham

Seperti dalam Seksyen 61, Akta Syarikat, 2013, syarikat itu boleh menukar sahamnya yang telah dibayar sepenuhnya, ke dalam stok. A ' Share ' adalah unit terkecil yang modal dibahagikan kepada syarikat, mewakili pemilikan pemegang saham dalam syarikat. Sebaliknya, ' Saham ' adalah koleksi saham ahli yang dibayar sepenuhnya. Apabila saham ditukar kepada stok, pemegang saham menjadi pemegang saham, yang mempunyai hak yang sama berhubung dengan dividen, sebagai pemegang saham.

Semua saham adalah sama denominasi, manakala denominasi stok berbeza. Apabila seseorang mahu melabur dalam saham, dia mesti sedar tentang perbezaan antara saham dan saham, berserta dengan syarat-syarat, apabila saham ditukar kepada stok. Ambil bacaan artikel, di mana kita telah membincangkan, keseluruhan konsep kedua-dua ini.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKongsiStok
MaknaModal sebuah syarikat, dibahagikan kepada unit kecil, yang biasanya dikenali sebagai saham.Penukaran syer berbayar penuh ahli ke dalam satu dana dikenali sebagai stok.
Bolehkah syarikat membuat isu asal?YaTidak
Nilai berbayarSaham boleh sebahagiannya atau dibayar sepenuhnya.Saham hanya boleh dibayar sepenuhnya.
Nombor pastiBahagian mempunyai nombor tertentu yang dikenali sebagai nombor tersendiri.Stok tidak mempunyai nombor sedemikian.
Perpindahan pecahanTidak mungkin.Kemungkinan
Nilai nominalYaTidak
DenominasiJumlah yang samaJumlah yang tidak sama rata

Definisi Saham

Saham ditakrifkan sebagai bahagian terkecil modal saham syarikat yang mewakili kadar pemilikan pemegang saham dalam syarikat. Saham adalah jambatan antara pemegang saham dan syarikat. Saham ditawarkan di pasaran saham atau pasaran untuk dijual, untuk meningkatkan modal untuk syarikat. Saham tersebut adalah harta alih yang boleh dipindahkan dengan cara yang dinyatakan dalam Tataurusan Pertubuhan syarikat.

Saham tersebut terbahagi kepada dua kategori: Saham ekuiti dan Saham keutamaan.

Saham ekuiti adalah saham biasa syarikat yang membawa hak mengundi sementara Saham keutamaan adalah saham yang membawa hak keutamaan untuk pembayaran dividen dan juga untuk pembayaran balik modal sekiranya penggulungan syarikat.

Saham syarikat boleh dikeluarkan dalam tiga cara:

 • Par
 • Premium
 • Diskaun

Definisi Saham

Stok adalah sekadar koleksi saham sesebuah syarikat dalam sekaligus. Apabila saham ahli ditukar menjadi satu dana dikenali sebagai stok. Sebuah syarikat awam yang terhad oleh saham boleh menukarkan saham berbayar sepenuhnya ke dalam stok. Walau bagaimanapun, terbitan saham asal tidak mungkin. Untuk penukaran saham-saham ke dalam stok syarat-syarat berikut perlu dipenuhi dalam hal ini:

 • Tataurusan Pertubuhan hendaklah menentukan penukaran tersebut.
 • Syarikat harus meluluskan Resolusi Biasa (ATA) dalam Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) syarikat.
 • Syarikat hendaklah memberi notis kepada ROC (Pendaftar Syarikat) mengenai penukaran saham ke dalam stok dalam masa yang ditetapkan.

Selepas penukaran saham ke stok, Daftar ahli syarikat akan menunjukkan stok yang dipegang oleh setiap ahli, sebagai ganti saham yang dipegang oleh mereka. Walau bagaimanapun, tidak ada perubahan dalam hak suara ahli-ahli. Di samping itu, tiada kesan ke atas pemindahan hak milik. Sebaliknya, mereka kini boleh dipindahkan dalam pecahan. Mereka terdiri daripada dua jenis: Saham biasa dan saham pilihan.

Perbezaan Utama Antara Saham dan Stok

Perkara utama perbezaan antara saham dan saham adalah seperti berikut:

 1. Bahagian adalah bahagian terkecil daripada modal saham syarikat yang menyoroti pemilikan pemegang saham. Sebaliknya, sekumpulan saham ahli dalam syarikat, secara kolektif dikenali sebagai saham.
 2. Bahagian ini pada asalnya dikeluarkan sementara isu asal Stok tidak mungkin.
 3. Saham mempunyai nombor pasti yang dikenali sebagai nombor tersendiri yang membezakannya daripada saham lain, tetapi stok tidak mempunyai nombor sedemikian.
 4. Saham boleh dibayar sebahagiannya atau dibayar sepenuhnya. Sebaliknya, Stok selalu dibayar penuh.
 5. Saham tidak boleh dipindahkan dalam pecahan. Berbeza dengan saham, boleh dipindahkan dalam pecahan.
 6. Saham mempunyai nilai nominal, tetapi stok tidak mempunyai nilai nominal.

Kesimpulannya

Selalu ada buzz antara saham dan stok. Dalam artikel ini, keterangan terperinci disediakan yang memberikan penekanan kepada perbezaan di antara mereka. Pendek kata, boleh dikatakan bahawa bahagian kecil modal syarikat adalah bahagian sementara koleksi saham yang dipegang oleh ahli adalah stok. Akta Syarikat India, 2013 membenarkan syarikat terhad untuk menukarkan saham ke stok dan sebaliknya. Terdapat formaliti undang-undang tertentu yang perlu dipenuhi untuk penukaran tersebut.

Top