Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kesilapan Sampel dan Tidak Pensampelan

Kesalahan pensampelan adalah salah satu yang berlaku kerana tidak mewakili sampel yang dipilih untuk pemerhatian. Sebaliknya, kesilapan bukan pensampelan adalah ralat yang timbul dari kesilapan manusia, seperti ralat dalam pengenal pasti masalah, kaedah atau prosedur yang digunakan, dan sebagainya.

Reka bentuk penyelidikan yang ideal bertujuan untuk mengawal pelbagai jenis kesilapan, tetapi terdapat beberapa sumber yang berpotensi yang boleh mempengaruhinya. Dalam teori persampelan, kesilapan total boleh ditakrifkan sebagai variasi antara nilai min parameter populasi dan nilai min yang diperhatikan dalam kajian. Kesilapan total boleh dikelaskan ke dalam dua kategori iaitu kesilapan pensampelan dan ralat tidak sampling.

Dalam petikan artikel ini, anda boleh mencari perbezaan penting antara ralat persampelan dan bukan sampel secara terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganRalat PensampelanRalat Bukan Sampel
MaknaRalat pensampelan adalah sejenis ralat, berlaku kerana sampel yang dipilih tidak mewakili penduduk yang menarik.Kesilapan berlaku disebabkan sumber selain pensampelan, ketika melakukan kegiatan survei dikenal sebagai kesilapan bukan pensampelan.
SebabPenyimpangan antara min sampel dan min populasiKekurangan dan analisis data
TaipkanRawakRawak atau Tidak rawak
BerlakuHanya apabila sampel dipilih.Kedua-dua sampel dan banci.
Saiz sampelKemungkinan ralat dikurangkan dengan peningkatan saiz sampel.Ia tidak ada kena mengena dengan saiz sampel.

Definisi Ralat Sampling

Kesalahan Pensampelan menunjukkan kesilapan statistik yang timbul daripada sampel tertentu yang dipilih sebagai tidak mewakili penduduk yang berminat. Secara ringkas, ia adalah ralat yang berlaku apabila sampel yang dipilih tidak mengandungi ciri-ciri, sifat atau angka sebenar seluruh penduduk.

Sebab utama di sebalik kesilapan sampling adalah bahawa sampler menarik pelbagai unit sampling dari populasi yang sama tetapi, unit mungkin mempunyai varians individu. Lebih-lebih lagi, mereka juga boleh timbul daripada reka bentuk sampel yang rosak, penandaan unit yang salah, pilihan statistik salah, penggantian unit sampling yang dilakukan oleh pencari untuk kemudahan mereka. Oleh itu, ia dianggap sebagai sisihan antara nilai min sebenar bagi sampel asal dan populasi.

Definisi Ralat Tanpa Pensampelan

Ralat Bukan Sampling adalah istilah payung yang terdiri daripada semua kesilapan, selain daripada kesilapan persampelan. Mereka timbul kerana beberapa sebab, iaitu kesilapan dalam definisi masalah, reka bentuk soal selidik, pendekatan, liputan, maklumat yang disediakan oleh responden, penyediaan data, pengumpulan, tabulasi, dan analisis.

Terdapat dua jenis ralat bukan persampelan:

 • Ralat Response : Ralat yang timbul disebabkan oleh jawapan yang tidak betul diberikan oleh responden, atau jawapan mereka disalah tafsir atau direkod salah. Ia terdiri daripada kesilapan penyelidik, kesilapan responden dan kesilapan pewawancara yang diklasifikasikan lagi sebagai di bawah.
  • Ralat Penyelidik
   • Ralat Suruhan
   • Ralat Pensampelan
   • Ralat Pengukuran
   • Ralat Analisis Data
   • Kesan Definisi Populasi
  • Ralat Responden
   • Kesalahan ketidakupayaan
   • Kesalahan Ketidakmampuan
  • Ralat pewawancara
   • Ralat Soalan
   • Rakaman Erro
   • Ralat Pemilihan Responden
   • Kesalahan Menipu
 • Ralat Tidak Bertanggungjawab : Ralat yang timbul akibat beberapa responden yang merupakan sebahagian daripada sampel tidak bertindak balas.

Perbezaan Utama Antara Ralat Sampel dan Tidak Pensampelan

Perbezaan yang ketara antara kesilapan persampelan dan bukan sampling disebut dalam perkara berikut:

 1. Ralat pensampelan adalah ralat statistik yang berlaku kerana sampel yang dipilih tidak mewakili penduduk yang menarik. Kesilapan bukan pensampelan berlaku kerana sumber selain pensampelan semasa menjalankan aktiviti tinjauan dikenali sebagai kesilapan bukan sampling.
 2. Ralat pensampelan timbul kerana variasi antara nilai min sebenar untuk sampel dan populasi. Sebaliknya, kesilapan bukan persampelan timbul kerana kekurangan dan analisis data yang tidak sesuai.
 3. Kesalahan bukan persampelan boleh menjadi rawak atau tidak rawak sedangkan ralat pensampelan berlaku dalam sampel rawak sahaja.
 4. Kesalahan sampel timbul hanya apabila sampel diambil sebagai wakil dari populasi. Ini adalah bertentangan dengan kesilapan bukan pensampelan yang timbul dalam persampelan dan penghitungan lengkap.
 5. Kesalahan pensampelan terutamanya dikaitkan dengan saiz sampel, iaitu kerana saiz sampel meningkatkan kemungkinan ralat menurun. Sebaliknya, kesilapan bukan sampling tidak berkaitan dengan saiz sampel, jadi, dengan peningkatan saiz sampel, ia tidak akan berkurang.

Kesimpulannya

Untuk mengakhiri perbincangan ini, adalah benar untuk mengatakan bahawa ralat pensampelan adalah satu yang sama sekali berkaitan dengan reka bentuk pensampelan dan boleh dielakkan, dengan memperluas saiz sampel. Sebaliknya, kesilapan bukan sampling adalah bakul yang merangkumi semua kesilapan selain daripada kesilapan persampelan dan oleh itu, ia tidak dapat dielakkan secara semula jadi kerana tidak mungkin untuk menghapuskannya sepenuhnya.

Top