Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Maksud Sampel dan Purata Penduduk

Dalam statistik, bermakna aritmetik adalah salah satu langkah utama kecenderungan utama. Untuk satu set pemerhatian, aritmetik bermakna boleh dikira dengan menambah semua pemerhatian dan membahagikan nilai yang diperolehi oleh bilangan pemerhatian. Terdapat dua jenis min, iaitu min sampel dan min populasi, yang sering digunakan dalam statistik dan kebarangkalian. Purata sampel digunakan terutamanya untuk menganggarkan purata populasi apabila purata populasi tidak diketahui kerana mereka mempunyai nilai yang diharapkan.

Sampel Mean menunjukkan min sampel yang diperoleh dari seluruh populasi secara rawak. Populasi Minum adalah apa-apa tetapi purata keseluruhan kumpulan. Lihat pandangan artikel ini untuk mengetahui perbezaan antara min sampel dan min populasi.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganContoh MinPurata penduduk
MaknaMaksud sampel ialah nilai aritmetik dari nilai sampel rawak yang diambil dari populasi.Maksud populasi mewakili purata sebenar penduduk keseluruhan.
Simbolx̄ (diucapkan sebagai x bar)μ (istilah Yunani mu)
PengiraanMudahSukar
KetepatanRendahTinggi
Sisihan piawaiApabila dikira menggunakan min sampel, dilambangkan oleh (s).Apabila dikira menggunakan min populasi, dilambangkan oleh (σ).

Definisi Maksud Sampel

Purata sampel adalah min dikira daripada sekumpulan pemboleh ubah rawak, yang diambil dari populasi. Ia dianggap sebagai penganggar taksiran penduduk yang cekap dan tidak berat sebelah yang bermaksud bahawa nilai yang paling dijangkakan untuk statistik sampel adalah statistik penduduk, tanpa mengira kesilapan persampelan. Purata sampel dikira seperti di bawah:

di mana, n = Saiz sampel
Σ = Tambah
a = Semua pemerhatian

Definisi Purata Populasi

Dalam statistik, min populasi ditentukan sebagai purata semua elemen dalam populasi. Ini adalah min ciri-ciri kumpulan, di mana kumpulan merujuk kepada unsur-unsur penduduk seperti barangan, orang, dan lain-lain dan ciri adalah item yang menarik. Oleh kerana penduduknya sangat besar dan tidak diketahui, maksud penduduknya tidak tetap. Dengan bantuan formula berikut, min populasi boleh dikira,

di mana N = Saiz penduduk
Σ = Tambah
a = Semua pemerhatian

Perbezaan Utama Antara Maksud Sampel dan Purata Penduduk

Perbezaan bermakna antara min sampel dan min populasi dijelaskan secara terperinci dalam mata yang diberikan di bawah:

  1. Purata aritmetik daripada nilai sampel rawak yang diambil dari populasi disebut purata sampel. Purata aritmetik dari seluruh populasi dipanggil bermakna penduduk.
  2. Sampel diwakili oleh x̄ (disebut sebagai bar x). Sebaliknya, maksud penduduk dilabelkan sebagai μ (istilah Yunani mu).
  3. Walaupun pengiraan purata sampel adalah mudah, kerana senarai unsur-unsur yang disediakan hanya sedikit yang menggunakan masa yang sangat kurang. Berarti maksudnya penduduk, di mana pengiraannya sukar, kerana terdapat banyak unsur dalam populasi yang mengambil banyak waktu.
  4. Ketepatan rata-rata penduduk adalah lebih tinggi daripada purata sampel. Ketepatan sampel sampel dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah pemerhatian.
  5. Unsur-unsur populasi diwakili oleh 'N' dalam min populasi. Sebaliknya, 'n' dalam sampel bermaksud mewakili saiz sampel.
  6. Apabila sisihan piawai dikira menggunakan min sampel, ia dilambangkan dengan huruf '. Sebaliknya, apabila min populasi digunakan dalam pengiraan sisihan piawai, ia diwakili oleh sigma (σ).

Kesimpulannya

Kaedah pengiraan kedua-dua cara adalah sama, iaitu jumlah semua pemerhatian dibahagikan dengan bilangan pemerhatian, tetapi terdapat perbezaan besar antara bagaimana mereka diwakili. Walaupun maksud sampel ditulis sebagai x̄ atau kadang-kadang M, maksud penduduk dilabelkan sebagai μ. Purata sampel adalah pemboleh ubah rawak manakala purata populasi adalah pemalar yang tidak diketahui.

Top