Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Gaji dan Stipend

Organisasi terdiri daripada ahli, termasuk pemilik, pekerja, pekerja dan pelatih yang bekerja untuk pampasan yang boleh berupa keuntungan, gaji atau gaji. Selalunya ada kekeliruan apabila kita bercakap mengenai gaji dan gaji. Gaji dibayar kepada pekerja, sebagai balasan untuk kerja yang dilakukan oleh mereka dalam organisasi.

Sebaliknya, stipend diberikan kepada pelatih atau perantis, yang bekerja di organisasi untuk jangka pendek, dengan tujuan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman kehidupan kerja. Dalam artikel ini, kami telah memberi anda perbezaan antara gaji dan gaji dengan terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganGajiStipend
MaknaGaji adalah pampasan yang diberikan kepada pekerja untuk perkhidmatan yang disediakan oleh mereka kepada syarikat.Stipend adalah amaun yang dibayar kepada pelatih, supaya kos perlindungan hidup.
Bayar kepadaPekerjaPelatih atau Perantis
Hubungan antara pihakHubungan majikan-pekerja wujudPerhubungan pelajar-mentor wujud.
KebolehpercayaanDikenakanBoleh atau mungkin tidak boleh dikenakan cukai
KenaikanIa boleh meningkat berdasarkan prestasi.Ia tetap tetap tanpa mengira tahap prestasi.
ObjektifPendapatan wangMeningkatkan pangkalan pengetahuan

Definisi Gaji

Gaji merujuk kepada bayaran tetap atau pertimbangan yang dibuat oleh majikan kepada pekerjanya, iaitu pekerja kolar putih, atas sumbangannya kepada organisasi mengikut perjanjian pekerjaan. Ia adalah kadar gaji bulanan, tanpa mengira jumlah jam yang dimasukkan oleh pekerja dalam pekerjaan. Gaji seorang individu bergantung pada kedudukan dan kepentingannya dalam organisasi.

Dalam erti kata lain, gaji adalah kos menyewa dan mengekalkan tenaga kerja, untuk menjalankan operasi perniagaan secara berterusan. Apabila pekerja dilantik mengikut skala gaji, gajinya adalah tertakluk kepada kenaikan tahunan. Selanjutnya, variasi dalam gaji adalah berdasarkan jenis pekerjaan, organisasi majikan, jenis kerja, industri, lokasi kerja dan sebagainya.

Gaji menduduki tempat yang besar dalam kehidupan kerja pekerja, kerana taraf hidupnya, produktiviti, kecekapan dan status dalam masyarakat bergantung kepadanya. Selain itu, pertumbuhan dan kejayaan seorang pekerja dalam kerjayanya juga ditunjukkan oleh gaji yang dikeluarkan olehnya dari organisasi.

Definisi Stipend

Istilah stipend ditakrifkan sebagai bentuk pertimbangan yang dibayar kepada pelatih, pelatih atau magang, untuk memberikan perkhidmatan kepada organisasi dengan tujuan pembelajaran. Stipend diberikan untuk mengimbangi perbelanjaan hidup dan tidak mengimbangi kerja yang dilakukan. Ia disediakan untuk mereka, yang tidak layak mendapatkan bayaran secara berkala, sebagai balasan untuk kerja yang dilakukan atau peranan yang dimainkan oleh mereka dalam organisasi, iaitu pelatih.

Jumlah gaji ditetapkan dan ditentukan oleh pengurusan yang tetap sama bagi semua pelatih, yang mendapat latihan di tempat kerja dalam organisasi. Walau bagaimanapun, jumlah stipend berdasarkan pelbagai faktor seperti penduduk di bandar, jenis bandar, iaitu metropolitan atau kosmopolitan, dll.

Perbezaan Utama Antara Gaji dan Stipend

Perbezaan antara gaji dan gaji boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Gaji adalah imbuhan yang dibayar kepada pekerja untuk melaksanakan kerja atau tugas yang diberikan kepadanya atau pekerjaan yang dia bertanggungjawab. Stipend ini boleh digambarkan sebagai bentuk pembayaran yang dibuat kepada pelatih dan rakan sekerja, untuk memberi sokongan kewangan kepada mereka.
  2. Gaji adalah gaji bulanan pekerja, untuk penyediaan perkhidmatan kepada organisasi. Sebaliknya, stipend adalah balasan yang dibayar kepada pelatih, iaitu pelatih, atau pelatih untuk menampung perbelanjaan hidup.
  3. Gaji dibayar apabila ada kontrak pekerjaan antara pihak-pihak, iaitu mesti mempunyai hubungan majikan dan pekerja. Sebaliknya, stipend dibayar apabila seseorang menyertai organisasi sebagai pelatih, hubungan antara penyelia dan pelatih adalah mentor dan pelajar.
  4. Gaji adalah pendapatan yang boleh dikenakan cukai, iaitu cukai perlu dibayar ke atas gaji jika ia melepasi had tertentu yang tidak dikenakan cukai. Sebaliknya, biasanya, apabila gaji diberikan dalam bentuk beasiswa, iaitu untuk meneruskan pendidikan penerima itu adalah pendapatan yang dikecualikan, sedangkan ketika seseorang bekerja sebagai pekerja sepenuh masa, dan mendapatkan gaji, untuk pengetahuan dan pengalaman itu dia mendapat kerja, maka ia adalah pendapatan yang boleh dikenakan cukai sepenuhnya.
  5. Gaji adalah tertakluk kepada kenaikan tahunan, yang boleh berdasarkan prestasi atau merit pekerja. Sebaliknya, stipend tetap tetap, tanpa mengira prestasi atau merit pelatih.
  6. Apabila orang itu bekerja sebagai pekerja, tujuannya adalah untuk mendapatkan wang dengan cara gaji. Sebaliknya, apabila seseorang menyertai sebuah organisasi sebagai pelatih, matlamat utama adalah untuk meningkatkan asas pengetahuan dan memahami penerapan praktikal kursus yang dijalankan.

Kesimpulannya

Untuk merangka perbincangan, kedua-dua gaji dan stipend adalah istilah yang berbeza, kerana mereka ditawarkan kepada orang yang berlainan. Apabila seseorang mendapat pekerjaan, dia diberi gaji untuk kerja yang dilakukan dalam organisasi. Sebaliknya, gaji diberikan kepada orang-orang yang memberi latihan kepada organisasi, iaitu pelatih, untuk menampung perbelanjaan hidup.

Jadi, jika kita membandingkan kedua, jumlah stipend akan selalu lebih rendah dari jumlah gaji untuk kerja yang sama. Walau bagaimanapun, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan akan sama, tidak kira sama ada dia pekerja atau pelatih.

Top