Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan antara Akaun Penilaian dan Akaun Realisasi

Akaun Penilaian Semula hanya disediakan apabila terdapat perubahan dalam nilai aset dan liabiliti firma perkongsian, pada masa penerimaan, persaraan, dan kematian rakan kongsi. Sebaliknya, Akaun Realisasi dibuka apabila firma masuk ke dalam pembubaran, untuk menutup buku akaun dan juga untuk mengira kesan bersih (keuntungan atau kerugian) yang timbul akibat realisasi aset dan penyelesaian liabiliti.

Akaun penilaian dan Akaun Realisasi adalah dua jenis akaun nominal, yang berkenaan dengan perkongsian. Perbezaan utama antara kedua akaun ini terletak pada beberapa faktor seperti masa penyediaan, kandungan, objektif dan sebagainya. Dalam artikel yang diberikan, kami telah mengumpulkan semua perbezaan antara penilaian semula dan akaun realisasi.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganAkaun Penilaian SemulaAkaun Realisasi
MaknaAkaun penilaian semula adalah akaun yang disediakan untuk menentukan variasi dalam nilai aset dan liabiliti firma tersebut.Akaun realisasi adalah akaun yang disediakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian bersih atas penjualan aset atau pelepasan liabiliti.
Terdiri daripadaHanya aset dan liabiliti yang dinilai semula.Semua aset dan liabiliti.
PersediaanPada masa penyusunan semula.Pada masa pembubaran.
Berapa kali ia boleh disediakan?Ia boleh disediakan di pelbagai acara sepanjang hayat firma itu.Ia boleh disediakan hanya sekali, iaitu apabila firma dibubarkan.
Penyertaan perakaunanBerdasarkan perbezaan nilai buku dan amaun aset dan liabiliti yang dinilai semula.Berdasarkan nilai buku aset dan liabiliti.
Baki yang tinggalDipindahkan ke akaun modal rakan lama.Dipindahkan ke akaun modal semua rakan kongsi.

Definisi Akaun Penilaian Semula

Dalam perakaunan, akaun penilaian semula membayangkan akaun yang dibuka oleh firma untuk menyimpan rekod keuntungan atau kerugian, apabila aset dinilai semula, dan liabiliti dinilai semula, pada penyusunan semula firma. Penyusunan semula firma berlaku dalam bentuk berikut:

 • Kemasukan rakan kongsi baru
 • Perubahan nisbah perkongsian untung dan rugi
 • Persaraan rakan sedia ada
 • Kematian seorang rakan kongsi

Apabila firma itu dibentuk semula, biasanya lebih disukai untuk memeriksa sama ada aset itu muncul pada harga pasaran semasa mereka dalam buku firma itu. Sekiranya didapati bahawa aset-aset tersebut dinilai rendah atau terlebih nilai, maka ini adalah tertakluk kepada penilaian semula. Begitu juga, liabiliti dinilai semula, jika dijumpai lebih terperinci atau kurang jelas, untuk memastikan bahawa ini dibentangkan pada nilai yang betul dalam buku firma tersebut. Banyak kali, aset atau liabiliti yang tidak tercatat ditemui, yang juga dimasukkan dalam buku.

Oleh itu, akaun penilaian semula disediakan oleh firma, untuk menangkap semua keuntungan atau kerugian atas aset dan liabiliti. Mana-mana baki akaun dibawa ke akaun modal pasangan lama dalam nisbah di mana mereka berkongsi keuntungan dan kerugian. Akaun dikreditkan apabila:

 • Peningkatan dalam aset
 • Kurangkan liabiliti

Dan didebitkan apabila:

 • Pengurangan dalam aset
 • Peningkatan liabiliti

Definisi Akaun Pelaksanaan

Akaun realisasi merujuk kepada akaun yang dibuka oleh firma apabila ia pergi ke pembubaran untuk merekodkan keuntungan yang dibuat dari penjualan aset dan kerugian yang diderita atas penyelesaian liabiliti.

Apabila firma perkongsian tertakluk kepada pembubaran, buku akaunnya ditutup dan keuntungan yang diperoleh, atau kerugian yang ditanggung atas realisasi aset dan pembayaran liabiliti diperhitungkan. Dan untuk melakukannya, akaun realisasi disediakan, untuk mengenal pasti keuntungan atau kerugian bersih, yang dipindahkan ke semua akaun modal rakan kongsi dalam nisbah di mana keuntungan dan kerugian dikongsi oleh mereka.

Semua aset dan liabiliti luar dipindahkan ke akaun ini kecuali:

 • Tunai di tangan
 • baki bank
 • Aset fiktif

Perbezaan Utama Antara Penilaian Semula dan Realisasi Akaun

Mata yang diberikan di bawah ini patut diberi perhatian setakat mana perbezaan antara penilaian semula dan akaun kesedaran berkenaan:

 1. Akaun yang dibuka oleh firma untuk mengetahui sama ada terdapat perubahan dalam nilai aset dan liabiliti firma, semasa penyusunan semula, adalah akaun Penilaian semula. Sebaliknya, akaun kesadaran adalah akaun yang disediakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian bersih atas penjualan aset atau pelepasan liabiliti, semasa pembubaran.
 2. Akaun penilaian semula merangkumi hanya aset dan liabiliti yang nilainya disemak semula. Sebaliknya, akaun kesadaran mengandungi semua aset dan liabiliti.
 3. Kedua-dua akaun ini berbeza-beza berhubung dengan masa penyediaan kedua, iaitu akaun penilaian semula disediakan apabila firma itu dibentuk semula, manakala akaun realisasi disediakan apabila firma dibubarkan.
 4. Akaun penilaian semula disediakan di pelbagai acara seperti kemasukan, persaraan atau kematian rakan kongsi. Tidak seperti akaun realisasi disediakan hanya sekali, dan ketika itu firma itu menghentikan operasinya.
 5. Dalam kes akaun penilaian semula, penyertaan perakaunan dibuat atas dasar perbezaan nilai buku dan jumlah aset dan liabiliti yang dinilai semula. Sehubungan dengan ini, penyertaan perakaunan dibuat pada nilai buku aset dan liabiliti.
 6. Baki akaun penilaian semula dipindahkan ke akaun modal mitra lama. Sebaliknya, baki jumlah akaun pengiktirafan dibawa ke semua akaun modal rakan kongsi.

Spesimen

Akaun Penilaian Semula


Akaun Realisasi

Kesimpulannya

Akaun penilaian semula dan akaun realisasi disediakan oleh firma pada acara yang berbeza dan juga untuk tujuan yang berbeza. Tujuan utama penyediaan akaun penilaian semula ialah apa sahaja keuntungan yang diperolehi atau kerugian yang dialami adalah milik rakan kongsi yang ada di firma tersebut. Sebaliknya, akaun realisasi disediakan, hanya untuk mengetahui keuntungan / kerugian firma yang memperoleh atau mengalami, dengan menjual aset dan melepaskan liabiliti, pada masa penutupan firma.

Top