Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Komunikasi Lisan dan Komunikasi Tertulis

Perkataan memainkan peranan penting dalam proses komunikasi, untuk menghantar mesej dengan cara yang dimaksudkan untuk disampaikan. Apabila kata-kata digunakan dalam proses komunikasi, ia dikenali sebagai peribahasa lisan. Pemindahan maklumat secara lisan boleh dilakukan, secara lisan atau dalam bentuk bertulis. Komunikasi Lisan adalah cara komunikasi tertua, yang paling sering digunakan sebagai medium untuk pertukaran maklumat. Ia melibatkan pengumpulan atau penyebaran maklumat melalui kata-kata yang dituturkan.

Komunikasi bertulis, sebaliknya, adalah cara komunikasi formal, di mana mesej diisi dengan teliti dan dirumuskan secara bertulis. Ia disimpan sebagai sumber rujukan atau rekod undang-undang. Dalam artikel ini, kami telah membentangkan semua perbezaan penting antara komunikasi lisan dan tulisan dalam bentuk jadual.

Carta Perbandingan

Asas KomunikasiKomunikasi lisanKomunikasi bertulis
MaknaPertukaran idea, maklumat dan mesej melalui kata-kata yang dituturkan adalah Komunikasi Lisan.Pertukaran mesej, pendapat dan maklumat dalam bentuk bertulis atau dicetak adalah Komunikasi Tertulis.
Apa itu?Komunikasi dengan bantuan kata-kata mulut.Komunikasi dengan bantuan teks.
LiterasiTidak diperlukan sama sekali.Perlu untuk komunikasi.
Penghantaran mesejSpeedyPerlahan
BuktiTiada rekod komunikasi ada di sana.Rekod komunikasi yang betul ada.
MaklumbalasMaklum balas segera boleh diberikanMaklum balas memerlukan masa.
Semakan sebelum menyampaikan mesej?Tidak mungkinKemungkinan
Penerimaan isyarat nonverbalYaTidak
Kemungkinan salah fahamSangat tinggiSedikit kurang

Definisi Komunikasi Lisan

Komunikasi Lisan adalah proses menyampaikan atau menerima mesej dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan. Cara komunikasi ini sangat digunakan di seluruh dunia kerana penghantaran maklumat yang cepat dan balasan segera.

Komunikasi oral boleh berupa perbualan langsung antara dua atau lebih orang seperti komunikasi bersemuka, kuliah, mesyuarat, seminar, perbincangan kumpulan, persidangan, dll. Atau perbualan tidak langsung, iaitu bentuk komunikasi di mana suatu medium digunakan untuk pertukaran maklumat seperti perbualan telefon, panggilan video, panggilan suara, dll.

Perkara terbaik mengenai cara komunikasi ini ialah pihak-pihak kepada komunikasi, iaitu penghantar atau penerima, dapat melihat nota-nota nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara dan padang, dll. Ini menjadikan komunikasi antara pihak-pihak yang lebih efektif. Walau bagaimanapun, mod ini disokong dengan beberapa had seperti kata-kata yang pernah dituturkan tidak boleh diambil kembali.

Definisi Komunikasi Bertulis

Komunikasi di mana mesej dihantar dalam bentuk bertulis atau dicetak dikenali sebagai Komunikasi Bertulis. Ia adalah cara komunikasi yang paling boleh dipercayai, dan ia sangat disukai di dunia perniagaan kerana sifatnya yang formal dan canggih. Pelbagai saluran komunikasi bertulis adalah surat, e-mel, jurnal, majalah, surat khabar, mesej teks, laporan, dll. Terdapat beberapa kelebihan komunikasi bertulis yang seperti di bawah:

 • Merujuk mesej pada masa akan datang akan mudah.
 • Sebelum menghantar mesej, seseorang boleh menyemak atau menulis semula dengan cara yang teratur.
 • Peluang salah tafsiran mesej sangat kurang kerana kata-kata dipilih dengan teliti.
 • Komunikasi dirancang.
 • Bukti undang-undang boleh didapati kerana penyimpanan rekod.

Tetapi seperti yang kita semua tahu bahawa semuanya mempunyai dua aspek, sama dengan komunikasi bertulis sebagai komunikasi adalah memakan masa. Selain itu, penghantar tidak akan mengetahui bahawa penerima telah membaca mesej atau tidak. Pengirim harus menunggu tanggapan penerima. Banyak kerja kertas di sana, dalam mod komunikasi ini.

Perbezaan utama antara komunikasi lisan dan komunikasi bertulis

Berikut adalah perbezaan utama antara komunikasi lisan dan komunikasi bertulis:

 1. Jenis komunikasi di mana penghantar menghantar maklumat kepada penerima menerusi mesej secara lisan. Mod komunikasi, yang menggunakan teks bertulis atau bercetak untuk bertukar maklumat dikenali sebagai Komunikasi Ditulis.
 2. Pra-syarat dalam komunikasi bertulis adalah bahawa para peserta mestilah celik huruf sedangkan tidak ada keadaan seperti itu dalam hal komunikasi lisan.
 3. Rekod yang betul ada di dalam Komunikasi Ditulis, yang bertentangan dalam hal Komunikasi Lisan.
 4. Komunikasi Lisan lebih cepat daripada Komunikasi Tertulis.
 5. Perkataan yang diucapkan tidak boleh dibalikkan dalam kes Komunikasi Mulut. Sebaliknya, pengeditan mesej asal mungkin dilakukan dalam Komunikasi Ditulis.
 6. Misinterpretasi mesej itu mungkin dilakukan dalam Komunikasi Mulut tetapi tidak dalam Komunikasi Bertulis.
 7. Dalam komunikasi lisan, maklum balas segera diterima daripada penerima yang tidak mungkin dalam Komunikasi Ditulis.

Kesimpulannya

Komunikasi Lisan adalah sesuatu yang tidak rasmi yang biasa digunakan dalam perbualan peribadi, ceramah kumpulan, dan lain-lain. Komunikasi bertulis adalah komunikasi formal, yang digunakan di sekolah, kolej, dunia perniagaan, dan sebagainya. Memilih antara dua mod komunikasi adalah tugas yang sukar kerana kedua-duanya baik di tempat mereka. Orang biasanya menggunakan mod komunikasi oral kerana ia mudah dan kurang memakan masa. Bagaimanapun, orang biasanya percaya pada teks bertulis lebih daripada apa yang mereka dengar sebab itulah komunikasi bertulis dianggap sebagai kaedah komunikasi yang boleh dipercayai.

Top