Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pewaris dan Pewaris Undang-Undang

Setiap orang mesti membuat keputusan sekali dalam hidupnya, tentang siapa yang akan menjadi penerima manfaat utama harta itu, selepas kematiannya. Adalah penting untuk menentukan tangan mana yang akan mendapatkan harta secara sah, iaitu waris atau penama yang sah. Kedua-duanya boleh menjadi orang yang sama, tetapi tidak dalam semua kes. Seorang penama adalah seseorang, yang dinamakan oleh orang yang mati ketika dia hidup, untuk menjaga aset dan pelaburan selepas kematiannya.

Sebaliknya, pewaris undang - undang adalah orang yang berjaya dan secara rasmi berhak menerima harta orang lain, atas kematian orang itu. Dalam artikel ini, kami telah mempermudahkan semua perbezaan antara penama dan pewaris undang-undang, jadi baca.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPenamaPewaris Undang-Undang
MaknaPenama menggambarkan seseorang yang dicalonkan oleh orang lain untuk bertindak sebagai penjaga aset, sekiranya berlaku kematian.Pewaris Undang-undang merujuk kepada pengganti, yang namanya disebutkan dalam kehendak si mati, sebagai pemilik akhir aset.
PerananPemegang AmanahPenerima
MenunjukkanTangan diberi kuasa untuk menerima jumlah atau aset.Tangan berhak untuk memiliki jumlah atau aset.
Ditentukan olehPencalonanAkan atau Peruntukan undang-undang penggantian

Definisi Penama

Nominee, seperti namanya, adalah orang yang dipilih oleh orang lain untuk berfungsi sebagai wakilnya dalam sesuatu perkara tertentu. Dia / Dia adalah orang yang menerima aset atau jumlah, apabila orang lain mati.

Penama bukan pemiliknya, tetapi pada masa ini bertindak sebagai pemegang kekayaan si mati dan menyerahkannya kepada ahli waris yang sah, mengikut wasiat yang dibuat oleh si mati.

Seseorang boleh membuat penama, hanya dari / keluarganya. Mana-mana pencalonan yang dibuat memihak kepada orang lain selain daripada ahli keluarga disebut sebagai tidak sah. Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang tidak mempunyai keluarga, maka dia boleh menamakan mana-mana orang sebagai penama, dan apabila orang itu memperoleh keluarga, pencalonan terdahulu menjadi tidak sah dan penamaan baru harus dibuat, memihak kepada ahli keluarga.

Definisi Pewaris Hukum

Pewaris undang-undang merujuk kepada pengganti, yang berhak menjadi pemilik muktamad aset dan pelaburan si mati. Nama waris yang sah disebut dalam kehendak si mati, dan jika tidak ada yang akan dibuat oleh si mati, maka peraturan hukum penggantian akan berlaku, dan atas dasar itu, harta itu diagihkan di antara berbagai pihak yang menuntut.

Hak pewaris undang-undang kepada kekayaan itu tidak boleh dibuktikan. Pada dasarnya, ahli waris yang sah yang meninggal dunia yang sudah berkahwin adalah suami isteri, anak dan ibu bapa, sedangkan, dalam hal orang yang belum menikah, orangtuanya dan adik-beradiknya adalah ahli waris yang sah.

Perbezaan Utama Antara Pewaris dan Pewaris Undang-Undang

Perbezaan antara penama dan ahli waris dijelaskan di bawah ini:

  1. Penama boleh dihuraikan sebagai orang yang memihak kepada pencalonan dibuat oleh orang lain, untuk memberi kuasa kepadanya mendapatkan jumlah wang setelah kematian orang itu. Sebaliknya, pewaris undang-undang adalah orang yang mendapat kepentingan pemilikan dalam kekayaan orang lain, sekiranya kematian orang itu.
  2. Penama bertindak sebagai pemegang amanah, yang memegang harta orang lain sehingga ia dipindahkan ke ahli waris. Sebaliknya, waris perundangan memainkan peranan benefisiari yang mempunyai kepentingan pemilikan dalam harta si mati.
  3. Seorang penama adalah orang yang diberi kuasa untuk menerima jumlah tersebut selepas kematian seseorang yang membuat pencalonan. Sebaliknya, pewaris undang-undang adalah orang yang mempunyai hak mutlak untuk aset atau kekayaan orang yang meninggal dunia.
  4. Pencalonan memutuskan penama undang-undang, sedangkan ia adalah wasiat yang menentukan ahli waris undang-undang seseorang. Walau bagaimanapun, tanpa kehadiran wasiat, peruntukan undang-undang penggantian hendaklah terpakai.

Kesimpulannya

Secara keseluruhannya, pewaris dan penama yang sah menentukan dua orang yang berbeza, iaitu bekas yang menentukan pemilik muktamad harta itu dan yang terakhir menentukan penerima harta tersebut. Walau bagaimanapun, seseorang boleh menjadi penama dan peguam warganegara pada masa yang sama, apabila dia dicalonkan untuk pelaburan dan pegangan lain dan namanya juga disebut dalam kehendak orang itu sebagai waris undang-undang.

Top