Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Invois dan Resit

Kedua-dua invois dan resit adalah instrumen komersial yang tidak boleh dirunding, yang digunakan semasa transaksi. Walaupun invois adalah dokumen, dibuat oleh penjual dan dikeluarkan kepada pembeli, untuk membenarkan penjualan. Ia mengandungi butiran barang dan mengandungi nama dan alamat pihak-pihak untuk transaksi, harga, diskaun, tarikh, dan tempat penghantaran.

Sebaliknya, resit, adalah pengakuan rasmi mudah, bahawa barangan atau jasa telah diterima. Ia disediakan oleh vendor dan diberikan kepada pengguna dan digunakan untuk menunjukkan pemilikan item tersebut. Istilah ini digunakan secara meluas dalam bidang perniagaan, kerana ini berkaitan dengan aktiviti operasi. Ramai yang tidak memahami makna dan perbezaan antara invois dan resit dan akhirnya menyambungkan kedua-dua mereka. Oleh itu, artikel ini akan membuang semua keraguan anda, mengambil bacaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganInvoisResit
MaknaInvois adalah dokumen komersil yang dikeluarkan oleh vendor kepada pembeli untuk meminta pembayaranResit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh vendor kepada pembeli selepas pembayaran terakhir selesai.
Masa TerbitanSebelum pembayaran.Selepas pembayaran.
KepentinganUntuk merakam butir-butir barang dagangan yang dijual, tetapi pembayaran belum kena terhadapnya.Untuk bertindak sebagai bukti bahawa pembayaran untuk membeli barangan telah dilakukan.
ButiranKuantiti, harga unit, nombor invois, diskaun, cukai dan jumlah yang perlu dibayar.Kuantiti, harga unit, nombor resit, diskaun, cukai, jumlah bayaran dan cara pembayaran.

Takrifan Invois

Invois adalah pengakuan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli barang atau perkhidmatan untuk meminta pembayaran barang yang dijual atau perkhidmatan yang diberikan olehnya. Ia adalah dokumen undang-undang yang tidak boleh dirunding yang mengenal pasti pembeli dan penjual barangan tersebut. Ia mengandungi butiran mengenai kuantiti, harga, diskaun, cukai, jumlah jumlah yang perlu dibayar untuk pembayaran, nombor invois, tarikh pengeluaran invois dan tandatangan penjual. Instrumen tersebut dihantar sebelum pembayaran barangan tersebut menunjukkan jumlah yang munasabah terhadap barangan tersebut.

Takrif penerimaan

Resit adalah instrumen undang-undang komersil yang digunakan untuk menyatakan bahawa beberapa barang atau perkhidmatan nilai telah diterima. Ia dikeluarkan oleh vendor kepada pembeli untuk bertindak sebagai bukti bahawa pembayaran telah dibuat. Resit dikeluarkan selepas pembayaran barangan tersebut. Dokumen tersebut mengandungi butiran pembeli dan komoditi seperti kuantiti, harga, cukai, diskaun, mod dan tarikh pembayaran, jumlah amaun yang dibayar, nombor resit dan tandatangan penjual atau ejennya yang diberi kuasa.

Perbezaan Utama Antara Invois dan Resit

  1. Invois adalah permintaan untuk pembayaran dan resit adalah pengesahan pembayaran.
  2. Perbezaan penting antara keduanya ialah invois dikeluarkan sebelum pembayaran sementara resit dikeluarkan selepas pembayaran.
  3. Invois digunakan untuk mengesan penjualan barangan atau perkhidmatan. Sebaliknya, resit bertindak sebagai dokumentasi untuk pembeli bahawa jumlah barang dagangan telah dibayar.
  4. Invois menunjukkan jumlah amaun yang dijatuhkan manakala resit menandakan jumlah jumlah yang dibayar bersama dengan cara pembayaran.

Kesamaan

  • Kedua-duanya adalah dokumen komersial.
  • Kedua-duanya adalah sebahagian daripada kitaran pembelian.
  • Kedua-duanya mengandungi butiran mengenai pembeli dan penjual.
  • Kedua-duanya adalah instrumen yang tidak boleh dirunding secara sah.

Kesimpulannya

Invois jualan dan resit rasmi kedua-duanya adalah bahagian penting kitaran pembelian. Invois membantu penjual menyimpan rekod jualan dan menentukan jumlah barangan yang telah diterima atau tidak. Pembeli juga boleh mengesan dan memadankan butiran barang atau perkhidmatan yang disenaraikan pada invois yang diterima. Resit ini boleh membantu para pelanggan untuk mengesan bayaran untuk barangan dan penjual juga boleh mengenal pasti amaun yang mana invois diterima dan yang masih belum selesai.

Top