Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kredit Mikro dan Pembiayaan Mikro

Microfinance bermaksud spektrum perkhidmatan kewangan yang luas seperti pinjaman, insurans, simpanan dan sebagainya yang disediakan kepada rakyat berpendapatan rendah. Sebaliknya, Kredit Mikro merujuk kepada pinjaman kecil yang disediakan, pada kadar faedah rendah, kepada orang-orang di bawah garis kemiskinan untuk menjadikan mereka bekerja sendiri, iaitu untuk membantu usahawan kecil memulakan perniagaan mereka sendiri.

Skim ini ditawarkan kepada orang-orang di bawah garis kemiskinan yang tidak mempunyai cagaran, tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan perbankan asas dan tidak layak untuk mengambil pinjaman secara tradisional. Oleh kerana Microcredit adalah perkhidmatan kewangan yang disediakan dalam pembiayaan mikro, terma digunakan secara bergantian oleh rakyat.

Artikel yang dikemukakan kepada anda membuat percubaan untuk membersihkan perbezaan antara Kredit Mikro dan Pembiayaan Mikro, ambil bacaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKredit mikroKewangan Mikro
MaknaKredit mikro adalah kemudahan pinjaman kecil yang diberikan kepada rakyat yang kurang produktif, untuk memotivasi mereka untuk bekerja sendiri.Kewangan mikro merujuk kepada bilangan perkhidmatan kewangan yang diberikan kepada usahawan kecil dan perusahaan yang tidak dapat bertahan dengan bank untuk perbankan dan perkhidmatan lain.
Apa itu?SubsetSuperset
TermasukAktiviti KreditAktiviti kredit dan bukan kredit

Definisi Kredit Mikro

Kredit mikro adalah kemudahan kredit kecil yang disediakan kepada orang miskin yang mempunyai keupayaan pendapatan yang sangat rendah. Pinjaman ini diberikan kepada peminjam yang menganggur, tidak mempunyai cagaran dan sejarah kreditnya tidak baik. Pinjaman ini terutamanya diberikan untuk membantu orang mendapatkan pendapatan mereka, terutamanya, wanita yang boleh memulakan perniagaan mereka dan menjadi bebas.

Kredit mikro bukan sahaja meningkatkan tahap pendapatan orang miskin tetapi juga meningkatkan taraf hidup mereka. Ia menyediakan bantuan kewangan kepada golongan miskin di luar bandar untuk membantu mereka bekerja sendiri daripada bergantung kepada jerung pinjaman untuk menaikkan pembiayaan yang mengenakan kadar faedah yang terlalu tinggi.

Perkara terbaik mengenai kredit mikro ialah pinjaman tidak memerlukan sebarang aset sebagai cagaran. Pinjaman ini diberikan untuk tempoh yang singkat sahaja.

Takrif Kewangan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah spektrum perkhidmatan kewangan yang luas yang diberikan kepada rakyat berpendapatan rendah yang tidak boleh menerima bantuan bank perbankan dan perkhidmatan bersekutu. Perkhidmatan ini disediakan untuk orang yang sangat miskin, tidak kira di mana mereka tinggal. Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk menaikkan pendapatan rakyat kelas rendah dan membiarkan mereka akses kepada deposit dan pinjaman. Pelanggan mungkin termasuk wanita, petani, pesara dan sebagainya.

Pembiayaan mikro memainkan peranan revolusioner dalam mana-mana ekonomi negara. Ia membantu orang miskin memenuhi keperluan asas mereka dan melindungi mereka dari sebarang risiko. Ia menimbulkan pendapatan per kapita. Ia menggalakkan pemberdayaan wanita dengan menyediakan bantuan ekonomi jangka panjang dan oleh itu menganjurkan kesamaan jantina.

Institusi kewangan mikro bukan sahaja menyediakan modal kepada pemula atau pengusaha kecil tetapi juga memberikan layanan kewangan kepada orang miskin yang selalu dihindari oleh sektor keuangan formal.

Perbezaan Utama Antara Kredit Mikro dan Pembiayaan Mikro

Perbezaan penting antara kredit mikro dan pembiayaan mikro disediakan di bawah:

  1. Kredit mikro didefinisikan sebagai kemudahan pinjaman untuk pelanggan miskin. Pelbagai perkhidmatan kewangan untuk pelanggan miskin dikenali sebagai Microfinance.
  2. Kredit mikro adalah komponen pembiayaan mikro.
  3. Kredit mikro merangkumi hanya aktiviti kredit, tetapi kredit mikro termasuk kredit dan aktiviti tidak kredit seperti simpanan, pencen, insurans, dll.

Kesimpulannya

Sehingga masa itu, apabila tidak terdapat kemudahan seperti kredit mikro atau pembiayaan mikro tersedia kepada orang yang memerlukan. Mereka memenuhi keperluan kewangan mereka dengan mengambil kredit dari peminjam wang yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi dari orang miskin kerana mereka tidak layak untuk berlindung bank kerana mereka tidak memiliki harta untuk menyediakan sebagai cagaran. Kemunculan kewangan mikro mempunyai kesan yang sangat positif kepada pemula yang ingin memulakan perniagaan mereka, tetapi tidak dapat mengakses perkhidmatan perbankan.

Top