Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Ahli dan Pemegang Saham

Apabila kita bercakap tentang syarikat, istilah para pemegang saham dan ahli biasanya digunakan sebagai sinonim, kerana seseorang boleh menjadi ahli syarikat, kecuali dengan memegang saham. Dengan cara ini, seorang ahli adalah pemegang saham dan pemegang saham adalah ahli. Pernyataan itu benar tetapi tidak sepenuhnya, kerana ia tertakluk kepada pengecualian tertentu, iaitu seseorang boleh menjadi pemegang saham melalui pemindahan, tetapi bukan ahli, sehingga pemindahan dimasukkan ke dalam daftar anggota.

Dengan cara yang sama, pemindah saham tidak mempunyai pegangan saham tetapi terus sebagai ahli, sehingga penyertaan dibuat dalam buku syarikat berkenaan pemindahan. Begitu juga, terdapat beberapa lagi perbezaan antara ahli dan pemegang saham yang diterangkan dalam artikel secara terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganAhliPemegang Saham
MaknaSeseorang yang namanya dimasukkan dalam daftar anggota syarikat, adalah ahli berdaftar syarikat.Orang yang memiliki saham syarikat dikenali sebagai pemegang saham.
Ditakrifkan dalamSeksyen 2 (27)Tidak ditakrifkan
Kongsi WaranPemegang waran saham bukanlah ahli.Pemegang waran saham adalah pemegang saham.
SyarikatSetiap syarikat mesti mempunyai bilangan minimum ahli.Syarikat yang terhad oleh saham boleh memiliki pemegang saham.
MemorandumOrang yang menandatangani memorandum persatuan dengan syarikat itu menjadi ahli.Selepas menandatangani memorandum itu, seseorang boleh menjadi pemegang saham hanya apabila saham itu diperuntukkan kepadanya.

Definisi Ahli

Seseorang yang namanya dimasukkan dalam daftar anggota syarikat menjadi ahli syarikat itu. Daftar ini termasuk setiap butiran mengenai ahli seperti nama, alamat, pekerjaan, tarikh menjadi ahli, dan lain-lain. Ia juga termasuk setiap orang yang memegang saham syarikat dan yang namanya dimasukkan sebagai pemilik benefisial dalam rekod depositori.

Liabiliti anggota adalah terhad kepada jumlah saham yang dipegang oleh mereka dalam hal syarikat yang mempunyai modal saham manakala dalam hal suatu syarikat yang terhad dengan jaminan liabiliti anggota adalah terhad kepada jumlah jaminan yang diberikan oleh mereka. Tetapi, dalam hal sebuah syarikat yang tidak terhad, para anggotanya harus menyumbang dari aset pribadinya untuk membayar hutang.

Ahli-ahli tidak boleh mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat, iaitu pengurusan syarikat yang dipelihara oleh Lembaga Pengarah. Walaupun hak untuk melantik dan mengeluarkan pengarah adalah di tangan ahli.

Bagaimana hendak menjadi ahli sebuah syarikat

 • Sekiranya seseorang melanggan memorandum persatuan sebuah syarikat, dia menjadi ahli dengan menandatanganinya.
 • Jika seseorang menjadi pemilik benefisial saham yang namanya didaftarkan dalam rekod depositori, maka ia juga menjadi anggota.
 • Sekiranya seseorang mendapat saham dengan cara pemindahan dan pemindahan itu direkodkan oleh syarikat, bersama dengan kemasukan nama penerima pindahan dalam daftar ahli.
 • Sekiranya seseorang mendapat saham melalui penghantaran dan transmisi dicatatkan oleh syarikat itu bersama-sama dengan kemasukan nama dalam daftar ahli.
 • Jika seseorang bersetuju untuk mengambil saham kelayakan syarikat itu dan membayarnya maka dia juga menjadi ahli syarikat.

Takrif Pemegang Saham

Individu yang memiliki bahagian syarikat awam atau syarikat swasta dikenali sebagai 'Pemegang Saham.' Pelanggan saham tidak dianggap sebagai pemegang saham sehingga saham itu sebenarnya diperuntukkan kepadanya.

Para pemegang saham adalah pemilik syarikat, iaitu sehingga tahap modal saham yang dipegang oleh mereka. Wakil sah ahli almarhum, adalah pemegang saham, bukan ahli, sehingga dan kecuali namanya direkam dalam daftar anggota syarikat. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa setiap pemegang saham adalah ahli tetapi setiap ahli, bukan pemegang saham.

Berikut adalah hak pemegang saham:

 • Hak untuk memindahkan atau menjual saham mereka.
 • Hak untuk mendapatkan dividen.
 • Hak untuk menghadiri mesyuarat agung dan mengundi.
 • Hak untuk mengambil salinan Memorandum dan Artikel Persatuan.
 • Hak untuk menerima salinan laporan statutori.

Perbezaan Utama Antara Ahli dan Pemegang Saham

Berikut adalah perbezaan antara ahli dan pemegang saham:

 1. Seorang ahli adalah orang yang melanggan memorandum syarikat. Seorang pemegang saham adalah orang yang memiliki saham syarikat.
 2. Istilah ahli ditakrifkan di bawah seksyen 2 (27) Akta Syarikat India, 1956. Sebaliknya, istilah pemegang saham tidak ditakrifkan dalam Akta Syarikat India, 1956.
 3. Pembawa waran saham bukanlah ahli, tetapi pemegang waran saham boleh menjadi pemegang saham.
 4. Semua pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam daftar ahli adalah ahli. Sebaliknya, semua ahli tidak boleh menjadi pemegang saham.
 5. Dalam kes syarikat awam, mesti ada sekurang-kurangnya 7 orang ahli. Tiada cap sedemikian pada jumlah maksimum ahli. Begitu juga, sebuah syarikat swasta boleh mempunyai sekurang-kurangnya 2 dan maksimum 50 ahli. Berbanding dengan pemegang saham, tidak ada batasan minimum atau maksimum, dalam hal sebuah syarikat awam.

Kesimpulannya

Ahli dan Pemegang Saham kedua-duanya adalah orang penting di mana-mana syarikat, sama ada orang awam atau syarikat sendirian berhad. Kami menerangkan banyak perbezaan di antara mereka, yang menjelaskan dengan jelas bagaimana kedua-dua istilah ini membezakan satu sama lain. Walau bagaimanapun, ahli boleh menjadi pemegang saham dan dengan cara yang sama, pemegang saham juga boleh menjadi ahli tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk perkara yang sama.

Top