Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Usahasama dan Perkongsian

Usahasama adalah satu bentuk organisasi perniagaan yang bersifat sementara. Ia ditubuhkan untuk tujuan khusus atau untuk mencapai suatu tugas atau aktiviti tertentu dan apabila tujuan ini diselesaikan usaha sama itu berakhir. Usaha sama tidak sama dengan perkongsian, yang juga merupakan satu entiti perniagaan, yang wujud apabila dua atau lebih orang bersatu untuk berkongsi keuntungan perniagaan. Perniagaan perkongsian itu dimaklumkan sama ada oleh semua rakan kongsi atau oleh satu rakan yang bertindak bagi pihak semua rakan kongsi.

Perbezaan utama antara perkongsian dan usahasama adalah perkongsian itu tidak terhad kepada usaha tertentu, sedangkan usaha sama adalah terhad kepada usaha tertentu. Begitu juga, ada mata yang membezakan antara kedua-dua istilah, yang boleh anda pelajari dalam artikel yang diberikan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganUsaha samaPerkongsian
MaknaJoint Venture adalah perniagaan yang dibentuk oleh dua atau lebih daripada dua orang untuk tempoh yang terhad dan tujuan tertentu.Susunan perniagaan di mana dua atau lebih orang bersetuju untuk menjalankan perniagaan dan berkongsi bersama dalam keuntungan dan kerugian, dikenali sebagai Perkongsian.
Akta PentadbiranTidak ada perbuatan tertentu.Perkongsian itu ditadbir oleh Akta Perkongsian India, 1932.
Perniagaan dijalankan olehPengusaha bersamaRakan kongsi
Status KecilSeorang kanak-kanak kecil tidak boleh menjadi pengusaha bersama.Seorang kanak-kanak kecil boleh menjadi rakan kongsi kepada faedah firma.
Asas PerakaunanPembubaranBerjalan Keprihatinan
Nama daganganTidakYa
Penjanaan KeuntunganPada akhir usaha atau secara interim seperti mana yang berkenaan.Setiap tahun
Penyelenggaraan buku yang berasinganTidak perluMandatori

Definisi Usaha Sama

Usahasama ditakrifkan sebagai organisasi perniagaan di mana dua atau lebih pihak berkumpul untuk menyelesaikan tugas, projek atau aktiviti tertentu. Usaha ini dibentuk untuk tempoh yang terhad, juga dikenali dengan nama perkongsian sementara. Di sini pihak-pihak untuk usaha itu dianggap sebagai Rakan Niaga yang bersetuju untuk menjalankan usaha sama dengan menggabungkan sumber-sumber mereka seperti modal, inventori, jentera, tenaga kerja, dan lain-lain dan dengan berkongsi keuntungan dan kerugian dalam nisbah tertentu tanpa menggunakan firma nama.

Penentuan keuntungan dan kerugian usaha sama boleh dilakukan seperti berikut:

 • Jika Venture dibentuk untuk jangka pendek: Pada akhir Venture
 • Sekiranya Venture dibentuk untuk tempoh yang panjang: Pada Basis Interim

Contoh contoh perniagaan Usahasama adalah:

 • Sony Ericsson adalah usaha sama untuk membuat telefon bimbit di mana Sony adalah sebuah syarikat elektronik Jepun, dan Ericsson adalah sebuah syarikat telekomunikasi Sweden.
 • Caradigm, usaha sama antara Microsoft Corporation dan General Electric Healthcare.
 • Hero Honda, usaha sama antara Hero Cycles India dan Honda Motor Company Jepun untuk mengeluarkan kenderaan dua roda.

Definisi Perkongsian

Perjanjian antara dua atau lebih orang di mana mereka bersetuju untuk menjalankan perniagaan dan untuk berkongsi keuntungan dan kerugian yang saling dikenali sebagai Perkongsian. Ahli-ahli secara individu dikenali sebagai rakan kongsi dan secara kolektif dirujuk sebagai firma. Berikut adalah ciri-ciri perkongsian:

 • Persatuan dua atau lebih daripada dua individu.
 • Perjanjian antara rakan kongsi untuk menjalankan perniagaan.
 • Perniagaan yang akan dijalankan oleh semua atau mana-mana satu rakan bagi pihak semua rakan kongsi.
 • Rakan kongsi mesti berkongsi keuntungan dan kerugian dalam nisbah yang dipersetujui.
 • Liabiliti rakan kongsi tidak terhad.

Terdapat dua ahli minimum dalam sebuah firma perkongsian, dan had maksimum rakan kongsi adalah 10 dalam hal perniagaan perbankan dan 20 untuk perniagaan lain. Rakan kongsi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama firma.

Perbezaan Utama Antara Usahasama dan Perkongsian

Berikut adalah perbezaan utama antara Usahasama dan Perkongsian:

 1. A Joint Venture adalah sejenis urusan perniagaan yang dibentuk untuk mencapai suatu projek tertentu. Perjanjian antara dua atau lebih dua orang untuk menjalankan perniagaan dan berkongsi keuntungannya dikenali sebagai Perkongsian.
 2. Akta Perkongsian India mengawal perkongsian itu, 1932 sedangkan tidak ada undang-undang sedemikian dalam kes usaha sama itu.
 3. Para pihak yang terlibat dalam usahasama itu dikenali sebagai rakan usaha sama manakala ahli-ahli perkongsian disebut rakan kongsi.
 4. Seorang kanak-kanak kecil tidak boleh menjadi pihak kepada Usahasama. Sebaliknya, kanak-kanak kecil boleh menjadi rakan kongsi kepada faedah firma perkongsian.
 5. Dalam Perkongsian, terdapat nama perdagangan tertentu, yang bukan dalam hal Joint Venture.
 6. Sebuah Joint Venture dibentuk untuk tempoh yang singkat, dan itulah sebabnya konsep berteraskan kebimbangan tidak berlaku untuknya. Sebaliknya, Perkongsian itu berdasarkan konsep berterusan.
 7. Dalam Usahasama, tidak ada keperluan khusus untuk mengekalkan buku akaun, tetapi dalam perkongsian penyelenggaraan buku akaun adalah wajib.

Kesimpulannya

Usahasama dan Perkongsian adalah bentuk perniagaan yang sangat terkenal. Banyak syarikat besar datang bersama-sama untuk tujuan khusus untuk membentuk usahasama dan apabila tujuan itu dicapai usaha itu juga tidak lagi wujud. Perkongsian lebih lama lagi kerana mereka tidak dibentuk dengan hasrat untuk melengkapkan tujuan tertentu, tetapi matlamat utama perkongsian adalah menjalankan perniagaan dan berkongsi keuntungan dan kerugian bersama.

Apabila kita bercakap mengenai keuntungan, keuntungan dikira pada akhir usaha, untuk Usaha Sama tetapi keuntungan perkongsian ditentukan setiap tahun.

Top