Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Tafsiran dan Pembinaan

Undang-undang ini ditakrifkan sebagai kehendak atau perintah perundangan, yang dinyatakan dalam bentuk teks. Cara tradisional untuk menafsirkan atau menafikan undang-undang adalah untuk memahami niat perundangan. Hasrat badan perundangan dapat menggabungkan maksud sebenar dan objek. Proses tafsiran dan pembinaan membantu badan kehakiman dalam menentukan makna dan tujuan badan perundangan. Tafsiran membantu dalam menentukan maksud sebenar dan niat perundangan.

Sebaliknya, pembinaan digunakan untuk menentukan kesan undang-undang teks undang-undang. Kedua-dua istilah ini digunakan secara bergantian, tetapi terdapat garis perbezaan yang baik antara tafsiran dan pembinaan dalam konotasi mereka. Jadi, semak artikel ini yang kami telah mempermudahnya untuk anda.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganTafsiranPembinaan
MaknaTafsiran membayangkan pengenalpastian rasa sebenar undang-undang itu.Pembinaan bermakna menggambarkan kesimpulan tentang subjek, yang berada di atas ungkapan langsung teks.
MenentukanMakna linguistikKesan undang-undang
Digunakan semasaMahkamah mematuhi makna ringkas teks undang-undang.Teks undang-undang mempamerkan maksud yang samar-samar dan mahkamah perlu memutuskan sama ada perkataan yang digunakan dalam teks undang-undang meliputi kes itu atau tidak.

Definisi Tafsiran

Istilah 'tafsiran undang-undang', bermaksud pemahaman undang-undang. Ia adalah proses yang diguna pakai oleh mahkamah untuk menentukan makna perundangan, melalui bentuk perundangan. Ia digunakan untuk menentukan konotasi sebenar perbuatan atau dokumen bersama dengan niat perundangan. Ia cenderung untuk menjelaskan maksud istilah dan tulisan yang sukar difahami.

Proses enakmen undang-undang dan tafsirannya berlaku pada masa yang berlainan dan dilakukan oleh dua badan kerajaan yang berbeza. Tafsiran suatu perbuatan mewujudkan pemahaman antara kedua-dua ini dan merapatkan jurang.

Ia bertujuan mencari niat pengarang, iaitu mahkamah perlu mengenal pasti, apa yang penulis maksudkan dengan perkataan yang telah digunakannya dalam teks, yang membantu dalam mendapatkan apa yang ditulis dalam dokumen itu. Pendek kata, interpretasi objek untuk menentukan niat statut dengan kata-kata yang digunakan.

Definisi Pembinaan

Dalam undang-undang, 'pembinaan' bermaksud proses eksposisi undang-undang yang menentukan akal dan penjelasan tentang istilah-istilah yang menyalahi undang-undang, tulisan-tulisan dan sebagainya dalam undang-undang dan membuat kesimpulan atas dasar penalaran logik, berkenaan dengan subjek yang terletak di atas ungkapan langsung teks undang-undang.

Prinsip dasar pembinaan undang-undang adalah dengan membacanya dengan cara yang harfiah, yang bermaksud dengan menjelaskan kata-kata yang digunakan dalam undang-undang, biasanya dan secara tatabahasa, jika ia menghasilkan kekaburan dan mungkin menyampaikan makna yang lain maka mahkamah boleh memilih makna literal. Walau bagaimanapun, jika tidak masuk akal seperti itu, peraturan asas tafsiran boleh diterima pakai.

Perbezaan Utama Antara Tafsiran dan Pembinaan

Perbezaan antara tafsiran dan pembinaan dapat ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Dalam undang-undang, tafsiran merujuk kepada, memahami kata-kata dan akal sebenar dalam peruntukan undang-undang. Sebaliknya, pembinaan digambarkan sebagai menyusun kesimpulan, berkaitan dengan kes itu, yang terletak di luar ekspresi langsung teks undang-undang.
  2. Walaupun tafsiran adalah mengenai makna linguistik teks undang-undang, Pembinaan menentukan kesan hukum perkataan dan tulisan undang-undang.
  3. Apabila makna ringkas dari teks undang-undang akan ditarik, maka itu akan dipanggil tafsiran. Sebaliknya, apabila makna harfiah kata-kata yang digunakan dalam teks undang-undang menyebabkan kekaburan, maka pembinaan dipilih, untuk memutuskan sama ada kes itu dilindungi atau tidak.

Kesimpulannya

Apabila ia berkaitan dengan perundangan undang-undang, perbuatan atau apa-apa perjanjian, tafsiran sebelum pembinaan. Walaupun tafsiran undang-undang itu adalah mengenai meneroka teks bertulis, manakala pembinaan digunakan dalam erti kata yang lebih luas, iaitu ia bukan sahaja membantu dalam menentukan akal dan penjelasan tentang peruntukan akta tetapi juga menjelaskan kesan hukumnya.

Top