Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Insurans dan Jaminan

Insurans ditakrifkan sebagai satu susunan, di mana penanggung insurans itu melakukan kerugian gantirugi atau kerosakan yang disebabkan oleh orang yang diinsuranskan akibat bencana alam atau kejadian lain yang berlaku tidak pasti, untuk pertimbangan khusus. Istilah insurans sering diselesaikan dengan jaminan, kerana kedua-dua produk kewangan yang dijual oleh syarikat kepada orang-orang untuk melindungi kepentingan mereka, bagaimanapun, mereka berbeza.

Jaminan merujuk kepada perjanjian di mana penanggung insurans menyediakan perlindungan peristiwa, yang akan berlaku lambat laun, seperti kematian. Oleh itu, jika anda juga mencari perbezaan antara insurans dan jaminan, artikel ini mungkin dapat membantu anda, membaca.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganInsuransJaminan
MaknaInsurans merujuk kepada pengaturan, yang menyediakan perlindungan untuk peristiwa yang boleh berlaku tetapi tidak semestinya, seperti banjir, kecurian, kebakaran dll.Jaminan adalah satu peruntukan untuk liputan peristiwa, yang berlaku, seperti kematian.
BerdasarkanPrinsip indemnitiPrinsip kepastian
Perlindungan terhadapAcara yang dijangkakanAcara pasti
Masa untuk pembayaran tuntutanHanya pada kejadian kejadian yang tidak menentu.Sama ada berlaku peristiwa atau pada matang.
TempohHanya untuk satu tahun, boleh diperbaharui selepas tahun.Jangka panjang, berjalan lebih dari beberapa tahun.
TaipkanInsurans amInsurans hayat
TujuanUntuk menanggung rugi yang diinsuranskan, terhadap apa-apa jenis risiko.Untuk menjamin pembayaran, apabila berlaku peristiwa yang ditetapkan.
DasarDiambil untuk mengelakkan risiko atau memberi kesan terhadapnya.Diambil daripada peristiwa, yang kejadiannya pasti.
Penanggung insuransMemohon untuk mengembalikan semula yang diinsuranskan kepada kedudukannya yang terdahulu.Berlakunya untuk membayar jumlah yang dijamin, apabila peristiwa berlaku.
DiinsuranskanBerlakunya untuk membayar premium secara teratur, sebagai ganti ganti rugi terhadap risiko.Berlakunya untuk membayar premium secara teratur, sebagai pertukaran untuk faedah, apabila berlakunya peristiwa yang dilindungi.

Definisi Insurans

Istilah 'insurans' ditakrifkan sebagai kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak (syarikat insurans atau syarikat insurans) berjanji untuk menanggung rugi kerugian atau kerosakan yang ditanggung kepada pihak lain (diinsuranskan) untuk pertimbangan yang mencukupi, iaitu premium. Ringkasnya, ia adalah peruntukan; di mana syarikat insurans memberikan jaminan pampasan bagi kerugian kewangan yang berlaku kepada pihak yang diinsuranskan, sebagai ganti premium.

Dokumen di mana terma dan syarat insurans tersebut dinyatakan sebagai polisi insurans. Ia menggariskan jenis kerugian yang dilindungi oleh polisi insurans dan juga menunjukkan jumlah maksimum yang akan dibayar oleh syarikat sekiranya peristiwa tidak menentu berlaku.

Insurans adalah mekanisme pemindahan risiko, yang menjamin pampasan monetari, untuk kerugian atau kerosakan, akibat peristiwa di luar kawalan pihak yang diinsuranskan. Jenis insurans adalah:

 • Insurans hayat : Insurans yang meliputi risiko nyawa orang itu dikenali sebagai insurans hayat. Jenis insurans ini dianggap sebagai jaminan. Di sini jumlah jumlah yang dijamin dibayar kepada pihak yang diinsuranskan pada kematangan polisi atau keluarga yang diinsuranskan selepas kematiannya.
 • Insurans Am : Sebarang insurans selain daripada insurans hayat dikenali sebagai insurans am. Ia termasuk insurans kebakaran, insurans laut atau pelbagai insurans. Di sini pampasan yang dibayar adalah bersamaan dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang diinsuranskan.

Definisi Jaminan

Satu bentuk liputan kewangan, yang menyediakan pembayaran balik, untuk peristiwa yang pasti berlaku (lambat laun), dikenali sebagai jaminan.

Salah satu contoh jaminan terbaik ialah insurans hayat, yang meliputi risiko hayat pemegang polisi. Apabila kematian insured, penama akan mendapat jumlah yang dijamin. Dalam insurans hayat, jumlah polisi insurans hanya akan dibayar untuk kejadian, iaitu kematian. Walau bagaimanapun, insurans hayat juga menyediakan pembayaran jumlah polisi pada kematangan polisi secara ansuran. Insurans hayat dikelaskan kepada tiga jenis:

 • Jaminan nyawa keseluruhan : Apabila jumlah yang dijamin akan dibayar hanya sekiranya kematian orang yang diinsuranskan adalah jaminan seluruh kehidupan.
 • Jaminan jangka hayat : Apabila jumlah yang dijamin dibayar secara seketika pada tempoh matang tempoh polisi disebut jaminan hayat jangka.
 • Anuiti : Apabila jumlah yang dijamin dicairkan dalam ansuran pada kematangan, dan bukannya satu pembayaran ditembak disebut anuiti.

Perbezaan Utama Antara Insurans dan Jaminan

Perkara-perkara berikut menerangkan perbezaan antara insurans dan jaminan:

 1. Kontrak, yang menyediakan perlindungan untuk peristiwa yang boleh berlaku tetapi tidak semestinya, seperti banjir, pencurian, kebakaran, dsb. Dikenali sebagai insurans. Peruntukan untuk liputan kejadian, yang berlaku tertentu, seperti kematian, dipanggil jaminan.
 2. Walaupun insurans berasaskan prinsip tanggung jawab, jaminan sedikit berbeza, yang bergantung pada prinsip kepastian.
 3. Insuran menyediakan perlindungan terhadap peristiwa yang dijangkakan. Sebaliknya, Assurance cenderung memberi perlindungan terhadap peristiwa yang pasti.
 4. Dalam kes insurans, pembayaran balik kerugian atau kerosakan akan dibayar hanya apabila berlakunya kejadian yang tidak menentu. Sebaliknya, dalam jaminan, amaun yang boleh diinsuranskan dibayar sama ada pada kematian yang diinsuranskan atau pada kematangan polisi.
 5. Tempoh insurans hanya satu tahun, pada asasnya, dasar itu diperbaharui pada tamat tempoh. Di sisi lain, jaminan adalah untuk jangka panjang, yang beroperasi selama beberapa tahun.
 6. Insurans, meliputi insurans am, iaitu insurans kebakaran, insurans marin atau insurans pelbagai. Jaminan insurans meliputi insurans hayat, seperti insurans hayat, insurans hayat jangka hayat dan anuiti.
 7. Insurans bertujuan untuk mengenal pasti pihak yang diinsuranskan terhadap sebarang risiko. Sebaliknya, tujuan utama jaminan adalah untuk menjamin pembayaran, apabila terjadinya peristiwa yang ditetapkan.
 8. Dasar insurans menghalang risiko yang ditentukan atau memberi perlindungan terhadapnya. Tidak seperti jaminan, di mana polisi diambil terhadap peristiwa yang pasti.
 9. Dalam insurans, penanggung insurans itu akan mengembalikan semula insured ke kedudukan terdahulunya; yang telah diduduki sebelum peristiwa itu berlaku. Sebaliknya, jaminan berbayar untuk membayar jumlah yang dijamin, apabila peristiwa berlaku.
 10. Dalam insurans, adalah kewajipan yang diinsuranskan untuk membayar premium pada jangka masa yang tetap untuk menerima rugi terhadap risiko. Berbanding jaminan, di mana pihak yang diinsuranskan melaksanakan pembayaran premium yang tepat pada masanya, sebagai imbalan untuk faedah, apabila berlaku peristiwa yang dilindungi.

Kesimpulannya

Untuk merumuskan artikel ini, insurans dan jaminan agak serupa, tetapi ada perbezaan yang tipis di antara mereka, seperti dalam insuran menyediakan perlindungan kepada pemegang kepada dasar, dari kejadian yang mungkin terjadi, dan mereka dikompensasi ketika peristiwa berlaku. Di sisi lain, jaminan meliputi insiden-insiden yang berlaku tidak dapat dipertikaikan, tetapi masa kejadian mereka tidak pasti.

Top