Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Hipotesis dan Ramalan

Hipotesis adalah instrumen asas dalam menjalankan penyelidikan. Ia mencadangkan eksperimen dan pemerhatian baru dan sememangnya kebanyakan eksperimen dilaksanakan, dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Ia adalah penjelasan yang digambarkan untuk berlaku fenomena tertentu, yang pembangunannya berdasarkan bukti khusus.

Oleh kerana pengetahuan yang tidak mencukupi, banyak hipotesis yang salah untuk ramalan, yang mana salah, kerana kedua-dua ini sama sekali berbeza. Ramalan meramalkan peristiwa masa depan, yang kadang-kadang berdasarkan keterangan atau kadangkala, pada perasaan naluri atau perut seseorang. Oleh itu, lihatlah artikel yang dibentangkan di bawah, yang menghuraikan perbezaan antara hipotesis dan ramalan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganHipotesisRamalan
MaknaHipotesis membayangkan penjelasan yang dicadangkan untuk peristiwa yang dapat dilihat, dibuat berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan, sebagai pengantar untuk siasatan lanjut.Ramalan merujuk kepada kenyataan, yang menceritakan atau menganggarkan sesuatu, yang akan berlaku pada masa akan datang.
Apa itu?Ramalan yang tentatif, yang mampu diuji melalui kaedah saintifik.Perisytiharan dibuat terlebih dahulu mengenai apa yang dijangka berlaku seterusnya, dalam urutan kejadian.
TebakTeka-teki yang diajarTekaan tulen
BerdasarkanFakta dan bukti.Boleh atau mungkin tidak berdasarkan fakta atau bukti.
PenjelasanYaTidak
PerumusanMembawa masa yang lama.Mengambil masa yang agak singkat.
MenggambarkanFenomena, yang mungkin peristiwa / kejadian masa depan atau masa lampau.Kejadian / peristiwa masa depan.
HubunganKorelasi negeri antara pembolehubah.Tidak menyatakan korelasi di antara pembolehubah.

Definisi Hipotesis

Secara ringkas, hipotesis bermaksud andaian semata-mata yang boleh diluluskan atau tidak diluluskan. Untuk tujuan penyelidikan, hipotesis ditakrifkan sebagai pernyataan ramalan, yang boleh diuji dan disahkan menggunakan kaedah saintifik. Dengan menguji hipotesis, penyelidik boleh membuat kenyataan kebarangkalian pada parameter populasi. Objektif hipotesis adalah untuk mencari penyelesaian kepada masalah tertentu.

Hipotesis adalah proposisi semata-mata yang diuji untuk memastikan kesahihannya. Ia menyatakan hubungan antara pembolehubah bebas kepada beberapa pemboleh ubah yang bergantung. Ciri-ciri hipotesis digambarkan seperti di bawah:

 • Ia harus jelas dan tepat.
 • Ia harus dinyatakan dengan mudah.
 • Ia mesti khusus.
 • Ia perlu mengaitkan pembolehubah.
 • Ia harus selaras dengan fakta yang paling diketahui.
 • Ia sepatutnya dapat diuji.
 • Ia mesti menjelaskan, apa yang dikatakannya dijelaskan.

Takrif Ramalan

Ramalan digambarkan sebagai pernyataan yang meramalkan peristiwa masa depan, yang mungkin atau mungkin tidak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, iaitu ia boleh menjadi tekaan tulen berdasarkan naluri seseorang. Ia dianggap sebagai meneka maklumat, apabila ramalan itu keluar dari seseorang yang mempunyai pengetahuan mata pelajaran yang mencukupi dan menggunakan data yang tepat dan penalaran logik, untuk menjadikannya.

Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk membuat ramalan.

Dalam banyak syarikat multinasional, futurists (peramal) dibayar dengan jumlah yang baik untuk membuat ramalan yang berkaitan dengan peristiwa, peluang, ancaman atau risiko yang mungkin. Dan untuk melakukannya, para futurists, mengkaji semua kejadian masa lalu dan semasa, untuk meramalkan kejadian masa depan. Tambahan pula, ia mempunyai peranan yang besar untuk dimainkan dalam statistik juga, untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi.

Perbezaan Utama Antara Hypothesis dan Ramalan

Perbezaan antara hipotesis dan ramalan boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Penjelasan yang digubal untuk kejadian yang dapat dilihat, yang dibuat berdasarkan fakta yang telah ditetapkan, sebagai pengantar kepada kajian selanjutnya, dikenali sebagai hipotesis. Kenyataan, yang menceritakan atau menganggarkan sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang dikenali sebagai ramalan.
 2. Hipotesis ini bukanlah satu-satunya gagasan sementara yang boleh diuji dengan kaedah saintifik. Sebaliknya, ramalan itu adalah sejenis perisytiharan yang dibuat terlebih dahulu mengenai apa yang dijangka berlaku seterusnya, dalam urutan kejadian.
 3. Walaupun hipotesis itu meneka cerdas, ramalan itu adalah tekaan liar.
 4. Hipotesis sentiasa disokong oleh fakta dan bukti. Berlawanan dengan ini, ramalan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang yang membuatnya, tetapi itu juga tidak selalu.
 5. Hipotesis selalu mempunyai penjelasan atau alasan, sedangkan ramalan tidak mempunyai penjelasan.
 6. Formulasi hipotesis mengambil masa yang lama. Sebaliknya, membuat ramalan tentang masa depan yang berlaku tidak mengambil banyak masa.
 7. Hipotesis mendefinisikan fenomena, yang mungkin masa depan atau peristiwa masa lalu. Tidak seperti ramalan, yang selalu menjangkakan tentang kejadian atau kejadian yang tidak berlaku pada masa akan datang.
 8. Hipotesis menyatakan hubungan antara variabel bebas dan pemboleh ubah bergantung. Sebaliknya, ramalan tidak menyatakan hubungan antara pembolehubah.

Kesimpulannya

Untuk meringkaskan, ramalan itu hanyalah semacam untuk membincangkan masa depan, sementara hipotesis adalah proposisi yang dikemukakan untuk penjelasannya. Yang pertama, boleh dibuat oleh mana-mana orang, tidak kira dia mempunyai pengetahuan dalam bidang tertentu. Di sisi lain, hipotesis dibuat oleh penyelidik untuk menemui jawapan kepada soalan tertentu. Seterusnya, hipotesis itu perlu lulus kepada pelbagai ujian, untuk menjadi satu teori.

Top