Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Peramalan dan Perancangan

Ramalan, pada dasarnya adalah ramalan atau unjuran tentang peristiwa masa depan, bergantung pada prestasi dan trend masa lalu dan sekarang. Sebaliknya, perancangan, sebagai nama menandakan, adalah proses merangka rancangan untuk apa yang perlu dilakukan pada masa akan datang, dan itu juga berdasarkan prestasi dan harapan yang ada sekarang.

Perancangan dan peramalan adalah dua fungsi pengurusan penting yang berkaitan dengan fungsi lain. Pada dasarnya, perbualan mengenai apa yang dapat berlaku secara praktikal, bergantung pada prestasi syarikat pada masa lalu dan sekarang. Sebaliknya, perancangan membayangkan pemikiran sebelum bertindak, iaitu memutuskan hari ini, apa yang akan dilakukan esok. Artikel ini membuat percubaan untuk membersihkan perbezaan antara peramalan dan perancangan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganRamalanPerancangan
MaknaPeramalan merujuk kepada anggaran prestasi masa depan sesuatu entiti, dengan mempertimbangkan prestasi dan fakta masa lalu dan semasa.Perancangan adalah satu proses untuk memandang ke hadapan dan memproyeksikan tindakan masa depan untuk firma dan juga untuk pelbagai unit lain, di dalamnya.
BerdasarkanPostulasi dan andaian, yang melibatkan tahap meneka tertentu.Maklumat, ramalan dan objektif relevan.
Prihatin denganAnggarkan acara atau trend masa depan.Menilai masa depan dan menyediakannya.
TegaskanFaktaFakta dan jangkaan
TanggungjawabTahap pengurus yang berbeza atau kadangkala pakar yang digunakan oleh pihak pengurusan.Pengurus tahap teratas

Definisi Peramalan

Peramalan digunakan untuk bermaksud analisis dan penjelasan tentang keadaan masa depan, berkenaan dengan operasi aku janji. Ini adalah satu proses yang mengambil kira maklumat dan fakta lalu dan sekarang untuk menjangka peristiwa masa depan. Ringkasnya, peramalan merujuk kepada melihat ke hadapan dan menentukan masa depan dan peristiwa masa depan, serta impaknya terhadap organisasi perniagaan.

Peramalan dilakukan oleh pengurus yang bekerja di pelbagai peringkat, bagaimanapun, kadang-kadang pakar seperti penganalisis, ahli ekonomi dan ahli statistik yang bekerja oleh firma untuk membuat ramalan. Terdapat dua kaedah peramalan:

 • Kaedah Perangkaan Kuantitatif
  1. Analisis Siri Masa
  2. Extrapolation
  3. Analisis Ekonomi
  4. Analisis regresi
 • Kaedah Peramal Kualitatif
  1. Kaedah Delphi
  2. Survei Pengguna
  3. Pendapat Eksekutif

Tidak ada teknik ramalan, yang boleh meramalkan masa depan peristiwa dengan ketepatan 100%, iaitu beberapa ramalan yang selalu ada di dalamnya, dan sebagainya, ralat mungkin berlaku.

Definisi Perancangan

Perancangan boleh ditakrifkan sebagai aktiviti pengurusan asas, yang memutuskan terlebih dahulu, bagaimana, bagaimana dan bila sesuatu dilakukan. Ia merujuk kepada merancang tindakan masa depan yang menumpukan pada mencapai hujung yang diingini untuk menjalankannya. Ia adalah aktiviti yang berorientasikan matlamat, intelektual, dan menyeluruh.

Merancang menghubungkan firma dengan persekitaran masa depannya, kerana ia merapatkan jurang antara masa kini dan masa depan. Ini bermakna:

 • Menentukan tindakan masa depan dan
 • Membuat peruntukan untuk mencapai yang sama.

Perancangan adalah proses di mana maklumat dan fakta yang berkaitan dikumpulkan dan dianalisis, untuk membuat andaian dan premis untuk masa depan. Memandangkan andaian dan premis ini, pelan tindakan dirumuskan, untuk mencapai matlamat organisasi.

Singkatnya, perancangan merujuk kepada ke depan dan mengambil masa depan, untuk menyerlahkan peristiwa-peristiwa anggaran, dengan sedikit perbezaan. Proses ini membantu firma untuk memadankan sumber mereka, dengan objektif dan peluang.

Perbezaan Utama Antara Peramalan dan Perancangan

Perkara utama perbezaan antara peramalan dan perancangan digambarkan di bawah:

 1. Proses pemikiran terlebih dahulu mengenai tindakan masa depan untuk firma dan juga untuk pelbagai unit lain, di dalamnya, dipanggil sebagai perancangan. Tidak seperti, peramalan membayangkan meramalkan prestasi masa depan perusahaan, dengan mengambil kira prestasi dan fakta semasa dan semasa.
 2. Peramalan bergantung kepada postulasi dan andaian, yang melibatkan tahap meneka tertentu dan kemungkinan kemungkinan kesilapan tidak boleh dikeluarkan sepenuhnya. Sebaliknya, perancangan adalah berdasarkan maklumat, ramalan dan objektif yang relevan.
 3. Peramalan adalah berkaitan dengan meramal masa depan peristiwa atau trend. Sebaliknya, perancangan dikaitkan dengan menilai tindakan masa depan dan membuat peruntukan untuk mencapai yang sama.
 4. Peramalan mengambil kira fakta akaun dengan merujuk kepada prestasi masa lalu dan kini entiti. Sebaliknya, perancangan memandang data dan fakta yang lalu dan sekarang, serta aspirasi, untuk memutuskan terlebih dahulu tindakan masa depan tindakan.
 5. Aktiviti peramalan dilakukan oleh pelbagai peringkat pengurus, atau kadang-kadang pakar, seperti ahli statistik, penganalisis, dan ahli ekonomi yang digunakan oleh pihak pengurusan. Sebaliknya, adalah tanggungjawab para pengurus atasan untuk merumuskan rancangan untuk perniagaan.

Contoh

Berdasarkan prestasi masa lalu dan kini firma, pendapatan boleh dianggarkan sebagai:

TahunPendapatan
Mac, 201450, 00, 000
Mac, 201580, 00, 000
Mac, 20161, 25, 00, 000
Mac, 20172, 00, 00, 000
Peramalan (untuk 2018)3, 00, 00, 000
Perancangan (untuk 2018)3, 50, 00, 000

Oleh itu, ramalan bagi tahun kewangan akan datang ialah Rs. 3 crores yang tidak lain hanyalah anggaran, yang mungkin dicapai oleh syarikat. Sebaliknya, syarikat itu merancang untuk mencapai Rs. 3.50 crores, pada tahun kewangan yang akan datang, berdasarkan ramalan dan aspirasi.

Kesimpulannya

Perancangan dan Peramalan, kedua-duanya memerlukan kebolehan seperti pemikiran reflektif, farsightedness, membuat keputusan, pengalaman, dan imaginasi, di pihak pengurus, untuk melaksanakan tugas yang sukar dengan berkesan dan efisien. Peramalan mempunyai peranan yang besar dalam proses perancangan sebagai premis perancangan bergantung pada ramalan.

Top