Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kontrak Ekspres dan Kontrak Tertanam

Kontrak itu boleh ditakrifkan sebagai mana-mana perjanjian yang boleh dikuatkuasakan secara sah. Oleh itu, unsur-unsur asas kontrak adalah perjanjian dan kebolehlaksanaan seperti undang-undang, di mana perjanjian itu adalah hasil tawaran dan penerimaan. Berdasarkan pembentukan, kontrak dikumpulkan seperti, kontrak nyata, kontrak tersirat dan kuasi-kontrak. Kontrak yang mengecualikan menandakan jenis kontrak yang istilahnya diisytiharkan secara nyata.

Pada kontrak ekstrem yang lain, kontrak tersirat adalah kontrak yang tidak dinyatakan secara nyata oleh pihak yang berkenaan, tetapi oleh tindakan atau tingkah laku mereka, kontrak dibuat. Akhir sekali, kuasi-kontrak adalah yang sebenarnya bukan kontrak tetapi sama dengan kontrak.

Terdapat contoh apabila kontrak yang nyata dan tersirat disalah anggap oleh para pelajar. Jadi, di sini kami membentangkan perbezaan antara kontrak nyata dan kontrak tersirat.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKontrak EkspresKontrak yang Diimplan
MaknaKontrak ekspres adalah salah satu di mana cadangan dan penerimaan, yang mengakibatkan perjanjian, dapat dikuatkuasakan oleh undang-undang, dinyatakan secara lisan.Kontrak tersirat merujuk kepada kontrak di mana cadangan dan penerimaan, yang membawa kepada kontrak, dinyatakan secara lisan, iaitu melalui cara lain.
Penciptaan kontrakDengan kata-kataDengan kelakuan atau tingkah laku
ContohPerjanjian PajakanJualan oleh kejatuhan tukul dalam jualan lelong.

Definisi Kontrak Ekspres

Kontrak Ekspres, seperti namanya adalah kontrak, di mana pihak-pihak kepada perjanjian, sama ada secara lisan atau dalam bentuk bertulis, menyatakan terma dan syarat kontrak. Pendek kata, apabila tawaran dan penerimaan perjanjian itu disampaikan secara lisan, maka kontrak itu dikatakan jelas.

Tanpa mengambil kira kaedah ungkapan, kontrak mestilah mempamerkan niat bersama pihak-pihak yang berkenaan untuk terikat. Selanjutnya, ungkapan itu hendaklah dinyatakan dan ditafsirkan. Ia merangkumi cadangan tertentu, penerimaan tanpa syarat dan pertimbangan yang mencukupi.

Sebagai contoh: John menulis surat kepada Harry, menawarkan untuk menjual rumahnya kepadanya untuk 28 lakhs. Harry, dengan surat bertulis, memberikan penerimaannya kepada cadangan itu. Kontrak sedemikian dikenali sebagai kontrak nyata.

Definisi Kontrak yang Diimplan

Kontrak yang Diisi bermakna kontrak yang disimpulkan oleh aktiviti dan kelakuan pihak-pihak berkenaan. Dalam erti kata lain, kontrak di mana elemen, iaitu tawaran dan penerimaan dibuat, tanpa menggunakan kata-kata, maka jenis kontrak ini dikenali sebagai kontrak tersirat. Kontrak sebegini wujud dari niat yang diandaikan pihak-pihak. Ia boleh terdiri daripada dua jenis:

  • Diakui oleh undang-undang : Kontrak tersirat oleh undang-undang adalah salah satu pihak yang tidak mempunyai niat untuk memasuki kontrak. Walau bagaimanapun, undang-undang mengenakan kewajipan untuk melaksanakan kontrak, tanpa mengira persetujuan pihak-pihak. Sebagai contoh : Roma, memberikan buku kepada Alen secara tidak sengaja, yang dimiliki oleh Sera. Sekarang, adalah kewajiban Alen untuk mengembalikan buku-buku ke Roma; walaupun tidak ada niat untuk masuk ke dalam kontrak.
  • Diinspirasikan oleh fakta : Dalam kontrak yang tersirat oleh fakta, kewajipan dibuat di antara pihak-pihak, berdasarkan keadaan dan tindakan. Sebagai contoh : Pembelian barangan runcit dari pusat membeli-belah atau kedai runcit.

Perbezaan Utama Antara Kontrak Ekspres dan Diimplan

Mata yang diberikan di bawah adalah besar setakat mana perbezaan antara kontrak yang nyata dan tersirat berkenaan:

  1. Kontrak nyata ialah kontrak, di mana syarat-syarat kontrak secara lisan dikomunikasikan antara pihak yang terlibat. Sebaliknya, kontrak tersirat boleh difahami sebagai kontrak, yang dianggap atau dipercayai wujud antara pihak-pihak atau yang dinyatakan dengan implikasi.
  2. Dalam kontrak nyata, perkataan digunakan untuk menyatakan kontrak, yang boleh lisan atau ditulis. Sebaliknya, dalam kontrak tersirat terbentuk daripada perbuatan atau kelakuan pihak-pihak yang berkenaan.
  3. Perjanjian amanah antara pengarang dan pemegang amanah adalah contoh kontrak nyata. Sebaliknya, menerima wang tunai daripada mesin juruwang automatik adalah satu contoh hebat kontrak tersirat.

Kesimpulannya

Perbezaan utama antara kedua-dua jenis kontrak, terutamanya berbeza berdasarkan kaedah berkomunikasi persetujuan dan bukti yang diperlukan. Dalam kontrak nyata, terma dan syarat jelas dinyatakan. Ia berbeza dari kontrak yang tersirat, dalam erti kata itu, kontrak yang sepatutnya wujud, berdasarkan perlakuan pihak-pihak yang terlibat.

Top