Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merujuk kepada kenaikan nilai semua yang dihasilkan dalam ekonomi. Ini membayangkan peningkatan tahunan dalam KDNK negara atau KNK, mengikut peratusan. Ini merujuk kepada peningkatan dalam produk kebangsaan per kapita, sepanjang tempoh, iaitu kadar pertumbuhan peningkatan jumlah output, mesti lebih besar daripada kadar pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan Ekonomi sering dikontrakan dengan Pembangunan Ekonomi, yang ditakrifkan sebagai peningkatan kekayaan ekonomi sebuah negara atau kawasan tertentu, untuk kebajikan penduduknya. Di sini, anda harus tahu bahawa pertumbuhan ekonomi adalah penting tetapi bukan satu-satunya keadaan untuk pembangunan ekonomi.

Trend ekonomi di sesebuah negara secara keseluruhan, adalah komponen utama bagi persekitaran perniagaannya. Ekonomi yang kadar pertumbuhannya tinggi memberikan prospek perniagaan yang menjanjikan dan dengan itu membina keyakinan perniagaan. Dalam artikel ini, anda akan mendapati semua perbezaan besar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerkembangan ekonomiPerkembangan ekonomi
MaknaPertumbuhan ekonomi adalah perubahan positif dalam keluaran sebenar negara dalam jangkamasa tertentu.Pembangunan Ekonomi melibatkan peningkatan dalam pengeluaran dalam ekonomi bersama dengan kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup dan sebagainya.
KonsepSempitLuas
SkopPeningkatan dalam indikator seperti KDNK, pendapatan per kapita dll.Peningkatan kadar harapan hidup, kadar kematian bayi, kadar celik huruf dan kadar kemiskinan.
TermaProses jangka pendekProses jangka panjang
Terpakai kepadaPerkembangan EkonomiMembangunkan Ekonomi
Bagaimana ia dapat diukur?Pergerakan ke atas dalam pendapatan negara.Pergerakan ke atas dalam pendapatan negara sebenar.
Apakah jenis perubahan yang diharapkan?Perubahan KuantitatifPerubahan kualitatif dan kuantitatif
Jenis prosesAutomatikManual
Apabila ia timbul?Dalam masa tertentu.Proses berterusan.

Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi ditakrifkan sebagai kenaikan nilai wang barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi setiap kepala dalam tempoh tertentu. Ini adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan peningkatan bilangan urus niaga komersial dalam ekonomi.

Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi boleh dinyatakan dalam bentuk Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan Keluaran Negara Kasar (GNP), yang membantu dalam mengukur saiz ekonomi. Ia membolehkan kita membandingkan perubahan mutlak dan peratusan, iaitu berapa banyak ekonomi telah berkembang sejak tahun lepas. Ini adalah hasil daripada peningkatan kualiti dan kuantiti sumber dan kemajuan teknologi.

Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi ditakrifkan sebagai proses meningkatkan jumlah pengeluaran bersama dengan peningkatan teknologi, peningkatan tahap hidup, perubahan institusi, dan sebagainya. Ringkasnya, kemajuan dalam struktur sosioekonomi ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah alat yang sesuai untuk mengukur pembangunan dalam ekonomi. Berdasarkan perkembangan itu, statistik HDI berpangkat negara. Ia menganggap pembangunan keseluruhan dalam ekonomi mengenai taraf hidup, KDNK, keadaan hidup, kemajuan teknologi, peningkatan keperluan harga diri, penciptaan peluang, pendapatan per kapita, pembangunan prasarana dan perindustrian dan banyak lagi.

Perbezaan Utama Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Perbezaan asas antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dijelaskan dalam perkara yang diberikan di bawah:

  1. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan positif dalam pengeluaran sebenar negara dalam jangka masa tertentu ekonomi. Pembangunan Ekonomi melibatkan kenaikan tahap pengeluaran dalam ekonomi bersama dengan kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup dan sebagainya.
  2. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ciri pembangunan ekonomi.
  3. Pertumbuhan ekonomi adalah proses automatik. Tidak seperti pembangunan ekonomi, yang merupakan hasil aktiviti yang dirancang dan berorientasikan hasil.
  4. Pertumbuhan ekonomi membolehkan peningkatan indikator seperti KDNK, pendapatan per kapita, dan sebagainya. Sebaliknya, pembangunan ekonomi membolehkan peningkatan kadar jangka hayat, kadar kematian bayi, kadar celik huruf dan kadar kemiskinan.
  5. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur apabila terdapat perubahan positif dalam pendapatan negara, sedangkan pembangunan ekonomi dapat dilihat ketika terdapat kenaikan pendapatan nasional yang nyata.
  6. Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka pendek yang mengambil kira pertumbuhan tahunan ekonomi. Tetapi jika kita bercakap mengenai pembangunan ekonomi, ia adalah proses jangka panjang.
  7. Pertumbuhan ekonomi berlaku untuk ekonomi maju untuk mengukur kualiti hidup, tetapi kerana ia adalah syarat penting untuk pembangunan, ia juga berlaku untuk negara-negara membangun. Sebaliknya, pembangunan ekonomi berlaku untuk negara-negara membangun untuk mengukur kemajuan.
  8. Pertumbuhan ekonomi menghasilkan perubahan kuantitatif, tetapi pembangunan ekonomi membawa perubahan kuantitatif dan kualitatif.
  9. Pertumbuhan ekonomi boleh diukur dalam tempoh tertentu. Berbanding dengan pembangunan ekonomi adalah proses yang berterusan supaya dapat dilihat dalam jangka masa panjang.

Contoh

Untuk memahami dua istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kita akan mengambil contoh manusia. Pertumbuhan istilah manusia semata-mata bermaksud peningkatan ketinggian dan berat badan mereka yang semata-mata fizikal. Tetapi jika anda bercakap tentang pembangunan manusia, ia akan mengambil kira aspek fizikal dan abstrak seperti tahap kematangan, sikap, tabiat, tingkah laku, perasaan, kecerdasan dan sebagainya.

Dengan cara yang sama, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kenaikan saiznya pada tahun semasa berbanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi pembangunan ekonomi bukan sahaja meliputi aspek fizikal tetapi juga bukan fizikal yang hanya dapat dialami seperti peningkatan dalam gaya hidup penduduk, peningkatan pendapatan individu, peningkatan teknologi dan infrastruktur, dan sebagainya.

Kesimpulannya

Selepas perbincangan di atas, kita boleh mengatakan bahawa pembangunan ekonomi adalah konsep yang jauh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi. Memandangkan bekas menggunakan pelbagai indikator untuk menilai kemajuan dalam ekonomi secara keseluruhan, yang terakhir hanya menggunakan indikator khusus seperti keluaran dalam negara kasar, pendapatan individu dan sebagainya.

Top