Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pemusatan dan Desentralisasi

Pemusatan dan desentralisasi adalah dua jenis struktur, yang dapat dijumpai dalam organisasi, pemerintah, pengurusan dan bahkan dalam pembelian. Pemusatan kuasa bermaksud kuasa perancangan dan membuat keputusan secara eksklusif di tangan pengurusan puncak. Ia merujuk kepada kepekatan semua kuasa pada tahap puncak.

Sebaliknya, desentralisasi merujuk kepada penyebaran kuasa oleh pengurusan puncak kepada pengurusan peringkat pertengahan atau rendah. Ia adalah delegasi kuasa, di semua peringkat pengurusan.

Untuk menentukan sama ada sesebuah organisasi berpusat atau berpusat di kawasan sangat bergantung kepada lokasi pihak berkuasa membuat keputusan dan tahap kuasa membuat keputusan di peringkat yang lebih rendah. Terdapat perdebatan antara kedua-dua istilah untuk membuktikan mana yang lebih baik. Dalam artikel ini, perbezaan yang signifikan antara Centralization dan Desentralization, dalam organisasi dijelaskan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPemusatanDesentralisasi
MaknaPengekalan kuasa dan kuasa berkenaan dengan perancangan dan keputusan, dengan pengurusan puncak, dikenali sebagai Centralization.Penyebaran kuasa, tanggungjawab dan kebertanggungjawaban kepada pelbagai peringkat pengurusan, dikenali sebagai Desentralisasi.
MelibatkanTempahan kuasa yang sistematik dan konsisten.Penyebaran kuasa sistematik.
Aliran KomunikasiMenegakTerbuka dan Percuma
Membuat keputusanPerlahanComparatively lebih cepat
KelebihanKoordinasi dan Kepimpinan yang betulPerkongsian beban dan tanggungjawab
Kuasa membuat keputusanTerlibat dengan pengurusan atasan.Orang ramai mempunyai kuasa membuat keputusan.
Dilaksanakan semasaKawalan yang tidak mencukupi ke atas organisasiKawalan yang banyak terhadap organisasi
Paling sesuai untukOrganisasi bersaiz kecilOrganisasi bersaiz besar

Takrif Pemusatan

Lokasi pivot atau kumpulan kakitangan pengurusan untuk perancangan dan membuat keputusan atau mengambil aktiviti organisasi dikenali sebagai Centralization. Dalam organisasi ini, semua hak dan kuasa penting berada di tangan pengurusan peringkat tertinggi.

Di zaman dahulu, dasar pemusat adalah yang paling kerap dilakukan di setiap organisasi untuk mengekalkan semua kuasa di lokasi pusat. Mereka mempunyai kawalan penuh ke atas aktiviti pengurusan peringkat pertengahan atau rendah. Selain dari kepemimpinan dan penyelarasan peribadi juga boleh dilihat serta kerja juga dapat diedarkan dengan mudah di kalangan pekerja.

Walau bagaimanapun, disebabkan kepekatan pihak berkuasa dan tanggungjawab, peranan pekerja bawahan dalam organisasi berkurang kerana semua jaket yang betul dengan ibu pejabat. Oleh itu, kakitangan junior hanya mengikuti perintah pengurus atas dan berfungsi dengan sewajarnya; mereka tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam tujuan membuat keputusan. Kadang-kadang hotchpotch dicipta kerana beban kerja berlebihan, yang menyebabkan keputusan terburu-buru. Birokrasi dan Red-Tapism juga merupakan salah satu kelemahan pemusatan.

Definisi Desentralisasi

Penugasan pihak berkuasa dan tanggungjawab oleh pengurusan peringkat tertinggi kepada pengurusan peringkat pertengahan atau rendah dikenali sebagai Desentralisasi. Ia bertentangan dengan perpaduan yang sempurna, di mana kuasa membuat keputusan diagihkan kepada pengurus peringkat, bahagian, unit atau pusat pengurus, di seluruh organisasi. Desentralisasi juga boleh dikatakan sebagai tambahan kepada Perwakilan kuasa.

Pada masa ini, disebabkan oleh pertambahan persaingan, pengurus mengambil keputusan mengenai perwakilan kuasa kepada bawahan. Oleh kerana pengurus peringkat fungsional mendapat peluang untuk melakukan yang lebih baik, serta kebebasan bekerja, juga ada. Lebih-lebih lagi, mereka berkongsi tanggungjawab para pengurus peringkat tinggi yang menghasilkan keputusan cepat dan menjimatkan masa. Ini adalah proses yang sangat berkesan untuk pengembangan organisasi perniagaan, seperti untuk penggabungan dan pengambilalihan.

Walaupun, desentralisasi tidak mempunyai kepimpinan dan koordinasi, yang menyebabkan kawalan yang tidak cekap ke atas organisasi. Untuk proses desentralisasi yang berkesan, komunikasi terbuka dan bebas dalam organisasi mesti berada di sana.

Perbezaan Utama Antara Sentralisasi dan Desentralisasi

Titik-titik yang diberikan di bawah adalah perlu diperhatikan, setakat mana perbezaan antara pemusatan dan desentralisasi adalah berkenaan:

  1. Penyatuan kuasa dan pihak berkuasa, di tangan pengurusan peringkat tinggi, dikenali sebagai Sentralisasi. Desentralisasi bermaksud penyebaran kuasa dan pihak berkuasa oleh peringkat teratas kepada pengurusan tahap fungsian.
  2. Pemusatan adalah kepekatan otoritas yang konsisten dan konsisten di titik pusat. Tidak seperti, desentralisasi adalah perwakilan kuasa sistematik dalam organisasi.
  3. Pemusatan adalah terbaik untuk organisasi bersaiz kecil, tetapi organisasi bersaiz besar harus mengamalkan desentralisasi.
  4. Komunikasi formal wujud dalam organisasi berpusat. Sebaliknya, dalam desentralisasi, komunikasi membentang ke semua arah.
  5. Dalam pemusatkan kerana kepekatan kuasa di tangan seseorang, keputusan mengambil masa. Sebaliknya, desentralisasi membuktikan lebih baik mengenai membuat keputusan kerana keputusan diambil lebih dekat dengan tindakan.
  6. Terdapat kepimpinan dan koordinasi penuh dalam Pemusatan. Desentralisasi berkongsi beban pengurus peringkat tertinggi.
  7. Apabila organisasi mempunyai kawalan yang tidak mencukupi terhadap pengurusan, maka pemusatan dilaksanakan, sedangkan ketika organisasi memiliki kendali penuh terhadap manajemennya, desentralisasi dilaksanakan.

Kesimpulannya

Perbezaan antara pemusatan dan desentralisasi adalah salah satu topik hangat hari ini. Sesetengah orang berfikir bahawa pemusatan adalah lebih baik manakala yang lain memihak kepada desentralisasi. Pada masa dahulu, orang biasa menjalankan organisasi mereka secara terpusat, tetapi sekarang senario telah diubah sepenuhnya kerana kenaikan dalam persaingan di mana pengambilan keputusan yang cepat diperlukan dan oleh itu banyak organisasi memilih desentralisasi.

Pada masa ini, sebahagian besar organisasi dilengkapi dengan kedua-dua ciri, sebagai pemusat mutlak atau desentralisasi tidak mungkin. Pemusatan sepenuhnya dalam organisasi tidak praktikal kerana ia mewakili bahawa setiap keputusan tunggal organisasi diambil oleh eselon teratas. Sebaliknya, desentralisasi penuh adalah indikator yang tidak mempunyai kawalan ke atas kegiatan bawahan. Oleh itu, keseimbangan antara kedua-dua ini perlu dikekalkan.

Top