Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Nilai Buku dan Nilai Pasaran

Nilai buku sesuatu aset menandakan nilai perakaunannya, yang tidak lain hanyalah kos sejarah tolak susut nilai / pelunasan terkumpul. Nilai pasaran aset mewakili harga pasaran sebenar aset, yang didagangkan di pasaran. Ia juga boleh difahami sebagai nilai sebenarnya firma yang berkaitan dengan firma lain di pasaran.

Nilai Buku, seperti namanya menandakan, adalah nilai instrumen atau aset komersil, seperti yang dimasukkan dalam buku kewangan firma. Sebaliknya, Nilai Pasaran ditakrifkan sebagai amaun yang boleh dibeli atau dijual di pasaran tertentu.

Orang ramai merasa agak sukar untuk mengenal pasti, yang mana satu akan membuktikan yang terbaik untuk pelabur untuk dipertimbangkan sebelum melaburkan wangnya di syarikat itu. Kedua-dua nilai ini mungkin berbeza-beza, atau mereka mungkin sama tetapi di atas semua, anda mesti tahu bahawa perbezaan antara nilai buku dan nilai pasaran akan menunjukkan keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, jika nilai-nilai tally maka tidak ada keuntungan tidak ada kerugian.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganNilai bukuNilai pasaran
MaknaNilai Buku bermaksud nilai yang dicatatkan di dalam buku firma bagi sebarang aset.Nilai Pasaran adalah harga maksimum di mana aset atau keselamatan boleh dijual di pasaran.
Apa itu?Ia adalah nilai sebenar aset atau syarikat.Ia adalah nilai anggaran tertinggi aset atau syarikat.
MencerminkanEkuiti firmaHarga pasaran semasa
Kekerapan turun naikSudah jarang, iaitu pada tempoh berkalaSering
Asas pengiraanAset ketara hadir dengan syarikat.Aset ketara dan tidak ketara, yang dimilikinya oleh syarikat.
Sedia adaYaTidak

Definisi Nilai Buku

Nilai Buku, untuk aset, adalah nilai yang ditunjukkan oleh Lembaran Imbangan syarikat. Seperti yang dinyatakan dalam prinsip perakaunan yang diterima umum, aset tersebut perlu direkodkan pada kos sejarahnya setelah ditolak susut nilai terkumpul.

Dalam kes sebuah syarikat, nilai buku mewakili nilai bersihnya. Ia boleh dikira dengan mengurangkan jumlah liabiliti dan aset tak ketara daripada jumlah aset. Ia adalah amaun yang akan kekal dengan syarikat sekiranya ia dibubarkan dengan segera. Jumlah sedemikian dijangka akan diagihkan di kalangan ramai pemegang saham.

Definisi Nilai Pasaran

Nilai Pasaran digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli bersedia untuk membayar aset dalam pasaran yang kompetitif dikenali sebagai Nilai Pasaran. Ia adalah nilai di mana perdagangan aset dilakukan di pasaran.

Kini jika kita bercakap tentang nilai pasaran sesuatu syarikat, itu adalah nilai syarikat awam. Ia dikenali sebagai Permodalan Pasaran. Nilai Pasaran adalah hasil yang didapatkan melalui pendaraban jumlah saham dengan harga pasaran sesaham semasa. Ia adalah amaun tertentu, tetapi asasnya tidak pasti, iaitu harga pasaran semasa bagi saham ditentukan atas dasar perdagangan syarikat itu berlaku.

Terdapat beberapa faktor akhir yang boleh mempengaruhi nilai pasaran sebuah syarikat seperti keuntungan, prestasi, kecairan atau berita mudah yang boleh meningkatkan atau mengurangkan nilai pasarannya.

Perbezaan Utama Antara Nilai Buku dan Nilai Pasaran

Perbezaan utama antara nilai buku dengan nilai pasaran ditunjukkan di bawah:

 1. Nilai aset atau sekuriti seperti yang ditunjukkan oleh buku firma itu dikenali sebagai Nilai Buku. Nilai pasaran ialah nilai semasa firma atau sebarang aset di pasaran di mana ia boleh dijual.
 2. Nilai Buku merupakan nilai sebenar aset syarikat manakala Nilai Pasaran hanya merupakan nilai yang diunjurkan dari nilai firma atau aset di pasaran.
 3. Nilai Buku bersamaan dengan nilai ekuiti firma. Sebaliknya, Nilai Pasaran menunjukkan nilai pasaran semasa firma atau mana-mana aset.
 4. Nilai Buku berubah setiap tahun, tetapi Nilai Pasaran berubah setiap saat.
 5. Untuk pengiraan nilai buku, hanya aset ketara yang diambil kira, tetapi nilai pasaran menganggap kedua-dua aset ketara dan tidak ketara.
 6. Nilai buku sentiasa tersedia, bagaimanapun, unjuran nilai pasaran pada harga pasaran semasa satu saham tunggal, ia tidak tersedia.
 7. Apabila nilai buku lebih besar daripada nilai pasaran terdapat keuntungan, tetapi jika nilai buku kurang daripada nilai pasaran terdapat kerugian. Walau bagaimanapun, jika kedua-dua nilai ini bertepatan, terdapat keadaan tidak ada keuntungan tidak ada kerugian bagi syarikat.

Kebaikan Nilai Buku

 • Ia mudah dikira kerana maklumat wujud dalam kunci kira-kira syarikat.
 • Maklumat ini berguna kepada para pelabur, dalam menentukan sama ada untuk membeli stok atau tidak.
 • Ia menunjukkan kos sebenar atau aliran keluar atau kos pengambilalihan aset.
 • Ia tidak berubah dengan mudah melainkan struktur modal syarikat berubah.

Kebaikan Nilai Pasaran

 • Menurut ahli ekonomi kewangan, nilai pasaran menunjukkan gambaran jelas tentang nilai intrinsik.
 • Ia sesuai untuk projek-projek baru, yang memerlukan kemasukan modal.
 • Ia mencerminkan trend pasaran semasa.

Kesimpulannya

Item Lembaran Imbangan ditunjukkan dalam nilai buku seperti Prinsip Perakaunan Umum yang Diterima (GAAP). Sebaliknya, mengikut Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa (IFRS), aset tersebut akan dilaporkan pada lembaran imbangan pada nilai saksama mereka. IFRS dijangka akan diterima pakai oleh semua negara tidak lama lagi. Selepas penggunaan IFRS, perbezaan antara dua nilai akan dikurangkan.

Top