Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Rancangan Audit dan Program Audit

Pelan Audit merujuk kepada skim yang dirumuskan oleh juruaudit yang terdiri daripada strategi atau pendekatan, yang diikuti untuk menjalankan audit. Sebaliknya, program audit merangkumi pelbagai prosedur pengesahan, yang digunakan untuk akaun akhir, untuk memperoleh bukti audit, dan dengan itu membantu juruaudit memberikan pendapat yang bermaklumat.

Semasa menjalankan audit, juruaudit memerlukan bukti, sebagai menyokong pendapatnya. Kumpulan bukti adalah permulaan proses pengauditan. Dan untuk melakukannya, juruaudit, membuat lakaran kerja yang betul, bersama dengan teknik. Pelan Audit dan Program Audit adalah dua alat utama yang digunakan oleh juruaudit untuk tujuan ini.

Kepada orang awam, tidak ada perbezaan antara kedua-dua ini, tetapi hakikatnya terdapat garis penandaan yang baik di tengah-tengah rancangan audit dan program audit, yang telah kami kumpulkan dalam artikel yang diberikan. Lihatlah.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPelan AuditProgram Audit
MaknaPelan audit merujuk kepada strategi atau garis panduan yang diikuti oleh juruaudit untuk menjalankan audit.Program audit adalah senarai langkah-langkah, yang akan diikuti oleh kakitangan audit untuk mendapatkan bukti audit yang mencukupi.
Apa itu?Prinsip asas audit.Siri peperiksaan dan langkah pengesahan.
LangkahPertamaKedua

Definisi Pelan Audit

Pelan Audit boleh difahami sebagai rancangan untuk menjalankan audit sesebuah organisasi, yang terdiri daripada strategi atau garis panduan.

Pelan Audit adalah prinsip asas audit, yang mengatakan bahawa juruaudit harus memperoleh maklumat perniagaan yang dijalankan oleh klien. Ini adalah untuk menentukan sifat, masa dan tahap prosedur audit, yang dijalankan oleh ahli pasukan penglibatan. Selain fakta lain, ia perlu dibangunkan untuk meliputi:

  • Mendapatkan pengetahuan tentang perniagaan pelanggan, iaitu dasar, sistem perakaunan, prosedur kawalan dalaman, dll.
  • Menyediakan tahap pergantungan tertentu yang terletak pada kawalan dalaman.
  • Memastikan sifat, masa dan tahap prosedur audit.
  • Menyelaras kerja audit.

Perancangan audit adalah proses yang biasa, yang bermula hanya setelah pencapaian audit terdahulu dan cenderung untuk bertahan hingga pencapaian penglibatan semasa. Pelan audit sepatutnya sangat fleksibel supaya mereka boleh diubah atau disemak, mengikut keadaan.

Definisi Program Audit

Program audit merupakan pelan pelan audit, yang menentukan, bagaimana audit akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan dan apakah langkah-langkah yang akan diikuti untuk melakukan perkara yang sama. Ia adalah satu set arahan, yang mana kakitangan audit mengejar, untuk melaksanakan audit yang sewajarnya.

Apabila rancangan audit dirumuskan, program audit, yang terdiri daripada pelbagai langkah, telah dibangunkan. Ia bukanlah satu pelan komprehensif untuk melaksanakan prosedur audit, dalam keadaan tertentu, dengan arahan untuk memilih kaedah yang sesuai untuk mencapai objektif audit. Ini berdasarkan saiz entiti dan faktor lain yang serupa.

Program audit menentukan apa dan berapa banyak bukti atau fakta yang akan diperoleh dan dianalisis. Selanjutnya, ia meletakan tanggungjawab untuk kakitangan audit, untuk menjalankan audit. Program audit harus cukup fleksibel untuk disemak semula, mengikut keadaan yang berlaku.

Perbezaan Utama Antara Rancangan Audit dan Program Audit

Perbezaan antara pelan audit dan program audit boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Pelan audit ditakrifkan sebagai skim atau reka bentuk yang disediakan oleh juruaudit untuk menjalankan audit dengan cara yang berkesan. Sebaliknya, program audit merujuk kepada pelan lengkap yang terdiri daripada senarai langkah pengesahan, yang akan dilaksanakan, ke akaun akhir organisasi, untuk mengumpul fakta dan bukti yang mencukupi, untuk memudahkan juruaudit untuk menyatakan pendapat .
  2. Pelan audit bukanlah satu-satunya prinsip audit pertama dan terpenting. Sebaliknya, program audit adalah satu siri langkah pemeriksaan dan pengesahan.
  3. Pelan audit dirancang oleh juruaudit terlebih dahulu, selepas itu program audit komprehensif yang merangkumi pelbagai langkah dibuat.

Kesimpulannya

Bukti audit, memainkan peranan penting dalam pengauditan, kerana mereka memberikan sebab-sebab, untuk mempercayai bahawa sama ada sesuatu tertentu adalah benar atau tidak. Pelan audit dan program audit membantu dalam mendapatkan bukti yang relevan, untuk menyokong pendapat juruaudit mengenai laporan tersebut. Lebih-lebih lagi, mereka menyimpan kos audit pada tahap yang munasabah dan juga membuat semakan terhadap aktiviti-aktiviti perniagaan, jika dilaksanakan dengan cara yang berkesan.

Top