Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Timbang Tara dan Litigasi

Litigasi bermaksud kaedah di mana pertikaian antara dua pihak diselesaikan dengan pergi ke mahkamah, untuk penghakiman. Walau bagaimanapun, disebabkan ketegaran dan kos yang tinggi yang terlibat dalam proses litigasi, terdapat contoh apabila pihak-pihak pergi ke arbitrase. Timbangtara adalah cara menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak di mana orang bebas, yang dipilih oleh pihak-pihak untuk saling memutuskan kes itu.

Perbezaan dasar antara timbangtara dan litigasi adalah bahawa mahkamah terlibat dalam hal litigasi, karena merupakan tuntutan hukum, sedangkan, dalam arbitrase, penyelesaian antara pihak-pihak dilakukan dari pengadilan. Oleh itu, bacalah artikel ini untuk memahami lebih banyak perbezaan di tengah-tengah kedua-dua cara menyelesaikan perselisihan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganTimbangtaraLitigasi
MaknaArbitrase membayangkan proses bukan kehakiman di mana pihak ketiga yang netral dilantik untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak.Litigasi merujuk kepada proses perundangan formal di mana pihak-pihak yang dipertikaikan pergi ke mahkamah untuk menyelesaikannya.
AlamAwamSivil atau jenayah
ProsidingPeribadiAwam
TempatDiputuskan oleh pihak-pihakMahkamah
Memutuskan olehPenimbang tara yang dipilih oleh pihak-pihak yang saling pegang.Seorang hakim yang dilantik oleh mahkamah.
KosRendahTinggi tinggi
RayuanTidak mungkinKemungkinan

Definisi Timbangtara

Timbang timbang boleh digambarkan sebagai kaedah persendirian penghujahan pertikaian, di mana pihak-pihak yang mencari penyelesaian, saling memilih satu atau lebih orang bebas dan bias sebagai penimbang tara. Penimbangtara mengkaji keadaan dan mendengar dalil-dalil dan keterangan pihak-pihak, untuk membuat cadangan mengenai kes itu, yang dianggap muktamad dan mengikat pihak-pihak yang berkenaan.

Timbangtara adalah salah satu daripada kaedah penyelesaian pertikaian alternatif, yang boleh dilakukan hanya dengan persetujuan pihak-pihak yang berselisih, yang terkandung dalam perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian timbang tara. Perjanjian itu mestilah secara bertulis dan secara khusus menyatakan kehendak pihak-pihak untuk menimbang-nimbang pertikaian tersebut.

Definisi Litigasi

Dengan istilah 'litigasi', kami bermaksud pergi ke mahkamah untuk menyelesaikan pertikaian antara atau antara pihak. Ia adalah proses undang-undang yang dimulakan di antara pihak-pihak lawan, dengan tujuan untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak undang-undang.

Dalam proses ini, kes itu dibawa ke mahkamah, di mana hakim (yang dilantik oleh mahkamah untuk bertindak sebagai litigator) memberikan keputusannya mengenai isu itu setelah mempertimbangkan segala argumen, bukti dan fakta yang dibentangkan oleh peguam pihak. Jika pihak tidak bersetuju dengan keputusan mahkamah, mereka boleh merayu kepada mahkamah unggul untuk mendapatkan keadilan, dengan syarat syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Mahkamah mempunyai prosedur yang pasti dan formal, untuk menyelesaikan konflik antara pihak yang bersangkutan, yang harus diikuti secara tegas.

Perbezaan Utama Antara Timbang Tara dan Litigasi

Perbezaan antara timbang tara dan litigasi boleh ditarik dengan jelas di premis berikut:

  1. Timbangtara adalah kaedah menyelesaikan pertikaian di mana pihak ketiga yang netral dilantik untuk mengkaji pertikaian, mendengar pihak-pihak dan kemudian membuat cadangan. Sebaliknya, litigasi digambarkan sebagai proses undang-undang di mana pihak-pihak mengambil jalan keluar dari perselisihan.
  2. Timbangtara sentiasa bersifat sivil. Sebaliknya, litigasi boleh menjadi litigasi sivil atau litigasi jenayah.
  3. Timbangtara adalah kaedah persendirian untuk menyelesaikan kontroversi antara pihak-pihak, di mana kerahsiaan yang lengkap dikekalkan. Sebaliknya, litigasi adalah prosiding awam.
  4. Tempat untuk penimbangtaraan isu itu diputuskan oleh pihak-pihak yang mencari penyelesaian, sedangkan litigasi berlaku di mahkamah saja.
  5. Dalam timbang tara, penimbang tara, yang dilantik oleh pihak-pihak, untuk memutuskan perkara itu. Sebaliknya, dalam litigasi, pihak-pihak tidak mengatakan, siapa yang akan menjadi hakim untuk memutuskan kes mereka. Hakim hanya dilantik oleh mahkamah.
  6. Kos proses timbangtara adalah lebih rendah daripada litigasi.
  7. Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah muktamad dan bersifat mengikat, dan rayuan selanjutnya tidak dapat dibuat. Sebaliknya, dalam litigasi, litigants boleh merayu kepada mahkamah yang lebih tinggi, jika mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

Kesimpulannya

Timbangtara dipilih oleh pihak-pihak atas tuntutan litigasi kerana banyak alasan seperti kerahsiaan yang lebih besar, penghakiman cepat, pilihan penyelesaian, peluang penyelesaian yang lebih tinggi, kos yang rendah, kelonggaran dalam proses dll. Walaupun, litigasi mempunyai beberapa kelebihan, iaitu banyak rayuan yang boleh dibuat, penguatkuasaan mudah hasil akhir, dsb.

Top