Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan antara Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) dan Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)

Mesyuarat ahli harus diadakan untuk mengambil kelulusan ahli mengenai beberapa perkara perniagaan. Untuk menjalankan perniagaan biasa dan perniagaan khas (jika ada) syarikat, mesyuarat agung tahunan diadakan oleh lembaga, sedangkan urusan khusus dibahas dalam pertemuan umum yang luar biasa.

Sebuah syarikat mempunyai identiti undang-undang yang berasingan yang berbeza dari anggotanya, tetapi mereka adalah orang yang menubuhkan syarikat sebagai entiti korporat. Walau bagaimanapun, syarikat itu adalah orang buatan, dan oleh itu wasiatnya dinyatakan, dalam bentuk resolusi yang diluluskan pada mesyuarat. Terdapat tiga jenis mesyuarat perniagaan yang diadakan oleh syarikat, iaitu mesyuarat agung tahunan, mesyuarat agung luar biasa dan mesyuarat kelas.

Ambil bacaan artikel ini untuk memahami perbezaan antara mesyuarat agung tahunan mesyuarat agung luar biasa.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganMesyuarat Agung Tahunan (AGM)Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)
MaknaMesyuarat Agung Tahunan (AGM) adalah mesyuarat agung yang mesti diadakan oleh syarikat setiap tahun, untuk membincangkan pelbagai perkara perniagaan.Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) adalah apa-apa mesyuarat selain AGM di mana perniagaan yang berkaitan dengan pengurusan syarikat dijalankan.
Perjumpaan pertamaMesti diadakan dalam tempoh 9 bulan dari akhir tahun kewangan.Tiada keperluan sedemikian
PerniagaanPerniagaan biasa dan perniagaan khas (jika ada) diurusniagakan.Perniagaan khas sahaja.
Hari dan MasaIa boleh diadakan pada bila-bila masa kecuali hari cuti kebangsaan, hanya dalam waktu perniagaan sahaja.Ia boleh diadakan pada bila-bila masa termasuk percutian kebangsaan, dan pada bila-bila masa sepanjang hari.
PenaltiApabila mesyuarat tidak dipanggil dalam masa yang ditetapkan, penalti dikenakan.Tiada penalti ditetapkan mengikut undang-undang.
Diadakan olehLembagaLembaga, Lembaga Pengarah atas permintaan para pemegang saham, peminjam atau tribunal.

Definisi Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)

Mesyuarat Agung Tahunan (AGM), seperti namanya, adalah acara tahunan syarikat, di mana ahli-ahli mempunyai peluang untuk bercakap mengenai prestasi, keuntungan dan aktiviti harian syarikat. Menurut Akta Syarikat, 2013, setiap syarikat tidak termasuk satu syarikat, mesti mengadakan mesyuarat agung tahunan, sekali setahun, untuk membincangkan perkara-perkara perniagaan biasa.

Sekiranya syarikat tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan dalam mana-mana tahun kewangan, ahli-ahli mempunyai hak untuk mendekati pihak berkuasa yang berkenaan, yang seterusnya memberikan arahan untuk memanggil Mesyuarat Agung Tahunan syarikat. Terdapat dua jenis Mesyuarat Agung Tahunan yang diberikan seperti di bawah:

 • Mesyuarat Agung Tahunan Pertama : Ia perlu diadakan dalam tempoh sembilan bulan dari akhir tahun kewangan. Oleh itu, tidak perlu mengadakan sebarang AGM pada tahun permulaan syarikat.
 • Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya : Semua AGM yang lain selepas yang pertama dikenali sebagai mesyuarat agung tahunan berikutnya, yang akan diadakan dalam tempoh enam bulan dari akhir tahun kewangan atau 15 bulan dari AGM yang terakhir, yang mana lebih awal.

Definisi Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)

Mesyuarat agung luar biasa merujuk kepada mesyuarat agung yang diadakan, untuk menguruskan urusan pentadbiran urusan syarikat yang memerlukan persetujuan ahli-ahli yang berkenaan.

Apabila tidak mungkin syarikat menunggu AGM yang akan datang, artikel persatuan syarikat mengadakan mesyuarat agung selain daripada AGM, untuk menguruskan barang-barang perniagaan khas, yang dikenali sebagai Mesyuarat Agung Luar Biasa. Ia boleh dipanggil oleh:

 • Lembaga : Setiap kali lembaga dianggap sesuai, ia mengadakan mesyuarat agung luar biasa syarikat.
 • Lembaga mengenai permintaan ahli : Saman lembaga untuk EGM, apabila ia menerima permintaan dari jumlah ahli yang mencukupi, pada tarikh penerimaan permintaan itu.
 • Peminta perundingan : Apabila lembaga itu tidak memanggil mesyuarat dalam masa 21 hari dari tarikh penerimaan permintaan yang sah berkenaan dengan apa-apa perkara, pakar peminta boleh meminta EGM, dalam masa 45 hari dari permintaan tersebut.
 • Tribunal : EGM juga boleh dipanggil oleh tribunal atas permohonan mana-mana ahli atau pengarah, yang mempunyai hak untuk membuat undi jika dalam hal tidak mungkin untuk mengadakan mesyuarat anggota.

Perbezaan Utama Antara Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)

Perkara yang dibentangkan di sini, menjelaskan perbezaan antara mesyuarat agung tahunan (AGM) dan mesyuarat agung luar biasa (EGM):

 1. Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) adalah mesyuarat yang perlu dianjurkan oleh syarikat pada setiap tahun kalendar, untuk membincangkan pelbagai perkara perniagaan. Di samping itu, Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) adalah apa-apa mesyuarat selain AGM di mana perniagaan mengenai pengurusan syarikat dibincangkan.
 2. Mesyuarat Agung Tahunan pertama (AGM) perlu diadakan tidak lebih daripada sembilan bulan dari penutupan tahun kewangan. Sebaliknya, tidak ada keperluan seperti dalam hal Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM).
 3. Kedua-dua perniagaan biasa dan perniagaan khas diurusniagakan di AGM, sedangkan hanya perniagaan khusus yang diurus di EGM.
 4. AGM perlu dijalankan pada mana-mana hari selain percutian negara, hanya dalam waktu perniagaan sahaja. Sebaliknya, EGM boleh dilakukan pada mana-mana hari termasuk cuti kebangsaan, dan bila-bila masa sepanjang hari.
 5. Apabila Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) tidak dipanggil dalam masa yang ditetapkan, hukuman sehingga Rs. 1, 00, 000 dan Rs. 5000 sehari dikenakan. Sebaliknya, tiada penalti ditetapkan sebagai undang-undang kerana tidak memanggil Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM).
 6. Walaupun satu AGM dipanggil oleh lembaga sahaja, EGM boleh dipanggil oleh Lembaga Pengarah, Lembaga mengenai permintaan para pemegang saham, peminjam atau tribunal.

Kesimpulannya

Pemberitahuan jelas 21 hari akan diberikan kepada setiap ahli, untuk menjalankan mesyuarat agung. Mesyuarat-mesyuarat ini dipegang oleh syarikat untuk memastikan peluang yang sama dan saksama diberikan kepada semua ahli, untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan syarikat.

Top