Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Vouching dan Pengesahan

Vouching adalah jiwa Audit kerana ia menjadi asas bagi prosedur audit yang berkesan. Vouching bermaksud "menjamin" iaitu memeriksa baucar. Sebaliknya, Pengesahan bermaksud "mengesahkan" aset dan liabiliti perniagaan. Kedua-dua istilah ini adalah dua langkah pertama Pengauditan, menjamin bantuan dalam proses pengesahan.

Dalam istilah kebakaran, Vouching membayangkan tindakan memeriksa baucar, untuk mengenal pasti kesahihan transaksi yang direkodkan. Sebaliknya, Verifikasi merujuk kepada proses, yang digunakan oleh juruaudit untuk memeriksa aset dan liabiliti.

Kepada orang awam, kedua proses ini adalah satu dan perkara yang sama, tetapi mereka berbeza. Oleh itu, di sini adalah artikel yang dikemukakan kepada anda yang cuba memberi penjelasan mengenai perbezaan antara Vouching dan Verifikasi, yang telah kami kumpulkan selepas kajian menyeluruh mengenai kedua-dua mereka.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganVouchingPengesahan
MaknaVouching bermakna memeriksa ketepatan transaksi yang dicatatkan dalam buku akaun.Pengesahan bermaksud proses untuk membuktikan kesahihan aset dan liabiliti yang terdapat dalam Lembaran Imbangan.
AsasBukti DokumentariPengamatan dan Bukti Dokumentari
PemeriksaanItem akaun Untung & RugiItem Kunci Kira-kira
Dibawa olehKerani auditJuruaudit
Masa HorizonSepanjang tahunPada akhir tahun kewangan.
ObjektifUntuk mengkaji kebenaran, kesahan dan kesempurnaan transaksi.Untuk mengesahkan pemilikan, pemilikan, kewujudan, penilaian dan pendedahan item yang terdapat di Lembaran Imbangan.

Definisi Vouching

Vouching adalah proses menyemak baucar yang berkaitan dengan transaksi yang dicatatkan dalam buku akaun, oleh juruaudit sendiri atau oleh pembantunya atau oleh kerani audit.

Tujuan dasar pengauditan adalah untuk memeriksa kesahihan transaksi, yang terdapat dalam buku. Ini adalah untuk memastikan sama ada urus niaga yang dicatatkan dalam buku utama akaun dipadankan dengan bukti dokumentari atau tidak. Ia juga membantu dalam memeriksa bahawa jumlah yang dinyatakan dalam urus niaga adalah tepat, dan baucar bebas daripada kesilapan mengenai jumlah dan pemutus. Juruaudit akan mengesan senarai baucar yang hilang. Di samping itu, juruaudit juga boleh menyemak pendedahan yang betul telah dibuat dalam akaun akhir.

Di sini, bukti dokumentari bermaksud baucar, yang termasuk invois, resit, penyata bank, bil, nota debit, nota kredit, dan lain-lain. Ini adalah dokumen asas, yang berfungsi sebagai asas untuk masuk akal. Baucer perlu ditandatangani, dicap, bertarikh dan bernombor dengan sewajarnya secara berturut-turut. Ia mesti lengkap dalam semua aspek, adalah milik tahun kewangan yang berkenaan dan dengan jelas mendedahkan sifat transaksi.

Definisi Pengesahan

Secara umum, Pengesahan merujuk kepada penubuhan fakta atau kebenaran. Dalam konteks pengauditan, Pengesahan adalah prosedur memeriksa dan mengesahkan pemilikan, kewujudan sebenar, penilaian dan pemilikan aset dan liabiliti yang terdapat dalam Lembaran Imbangan. Ia dijalankan pada akhir tempoh perakaunan.

Objektif utama pengesahan adalah mengesahkan korelasi butir-butir yang sebenarnya dengan yang diwakili dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Selanjutnya, juruaudit boleh menyemak:

 • Ketepatan dan kebolehpercayaan akaun tahunan.
 • Transaksi tersebut dibenarkan atau tidak.
 • Aset dan liabiliti dicatatkan dengan betul.
 • Penilaian aset dilakukan dengan cara yang betul.
 • Pemilikan, kos, dan pemilikan aset tersebut.
 • Pendedahan yang betul dibuat atau tidak.
 • Pengesanan penipuan dan kesilapan.

Perbezaan Utama Antara Vouching and Verification

Berikut adalah perbezaan utama antara vouching dan pengesahan

 1. Vouching adalah untuk memeriksa baucar, yang menyokong kemasukan perakaunan. Pengesahan bermaksud untuk mengesahkan persamaan fakta mengenai aset dan liabiliti, dengan yang terdapat dalam Lembaran Imbangan.
 2. Vouching dilakukan berdasarkan bukti dokumentari iaitu baucar, invois, bil atau pernyataan. Sebaliknya, analisis menyeluruh dan bukti dokumentari, adalah pra-syarat Pengesahan.
 3. Dalam vouching, item Penyata Pendapatan diperiksa semasa pengesahan dijalankan untuk item Kira-kira Lembaran.
 4. Vouching dilakukan sepanjang tahun, tetapi Verifikasi dilakukan hanya pada akhir tahun kewangan.
 5. Umumnya, Vouching dilakukan oleh Audit Clerks atau Pembantu Audit manakala Verifikasi memerlukan pemerhatian mendalam dan itulah sebabnya juruaudit sendiri menjalankannya.
 6. Vouching bertujuan untuk menguji ketepatan, kesempurnaan, dan kesahihan transaksi. Sebaliknya, Pengesahan menumpukan pada mengesahkan pemilikan, pemilikan, penilaian dan pendedahan aset atau liabiliti.
 7. Vouching menganggap pendapatan dan perbelanjaan. Berbanding dengan Pengesahan, yang dilakukan untuk aset dan liabiliti.

Kesimpulannya

Vouching adalah fungsi paling asas yang dilakukan oleh juruaudit untuk menguji kesahihan baucar berhubung dengan transaksi yang diwakili dalam Penyata Pendapatan. Pengesahan adalah sedikit berbeza dan juga proses yang sukar; ia memerlukan pemeriksaan mendalam dan pemerhatian akaun tahunan untuk mengetahui keaslian item yang terdapat dalam Lembaran Imbangan. Prosedur pengauditan bermula dengan vouching dan langkah seterusnya untuk pengesahan yang sama.

Top