Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Tribunal dan Mahkamah

Sayap kehakiman perlembagaan menjalankan pelbagai fungsi seperti resolusi pertikaian, semakan kehakiman, menguatkuasakan hak asasi dan menegakkan hukum. Ia mengawal sistem undang-undang negara. Di India, terdapat pelbagai peringkat badan kehakiman yang termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi dan mahkamah rendah. Mahkamah rendah termasuk mahkamah daerah dan tribunal. Perbezaan pertama dan terpenting di antara mahkamah dan tribunal adalah bahawa tribunal adalah bawahan kepada mahkamah.

Mahkamah ditubuhkan untuk mengekalkan undang-undang dan perintah dalam bidang kuasa masing-masing. Sebaliknya, tribunal adalah sebahagian daripada perundangan yang mengatur mengenai cukai langsung, buruh, koperasi, tuntutan untuk kemalangan, dll. Lihat artikel ini untuk lebih banyak perbezaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganTribunalMahkamah
MaknaTribunal boleh digambarkan sebagai mahkamah kecil, yang menghukum pertikaian yang timbul dalam kes-kes khas.Mahkamah merujuk kepada sebahagian daripada sistem undang-undang yang ditubuhkan untuk memberikan keputusan mereka mengenai kes sivil dan jenayah.
KeputusanAnugerahPenghakiman, keputusan, sabitan atau pembebasan
Berurusan denganKes tertentuPelbagai kes
PartiTribunal mungkin menjadi pihak kepada pertikaian tersebut.Hakim-hakim mahkamah adalah penimbang tara yang tidak adil dan bukan satu pihak.
Diketuai olehPengerusi dan anggota kehakiman yang lainHakim, panel hakim atau hakim
Kod ProsedurTiada kod prosedur sedemikian.Ia mesti mengikuti kod prosedur dengan ketat.

Definisi Tribunal

Tribunal adalah institusi kuasi-kehakiman yang ditubuhkan untuk menangani masalah seperti menyelesaikan pertikaian pentadbiran atau percukaian. Ia melaksanakan beberapa fungsi seperti pertikaian yang membazir, menentukan hak antara pihak yang bertanding, membuat keputusan pentadbiran, mengkaji semula keputusan pentadbiran yang ada dan sebagainya. Jenis-jenis tribunal adalah:

 • Tribunal Pentadbiran Pusat : Tribunal ini ditubuhkan untuk menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan syarat pengambilan dan perkhidmatan bagi kakitangan terpilih dalam perkhidmatan awam, serta jawatan berkaitan hal ehwal kesatuan atau pihak berkuasa tempatan yang lain.
 • Tribunal Rayuan Cukai Pendapatan : Tribunal ditubuhkan untuk menangani rayuan di bawah akta cukai langsung, di mana keputusan yang dibuat oleh tribunal dianggap sebagai muktamad. Walau bagaimanapun, jika terdapat persoalan material yang timbul untuk penentuan, maka rayuan itu akan dibawa ke Mahkamah Tinggi.
 • Tribunal Perindustrian / Mahkamah Buruh : Ia adalah badan kehakiman yang ditubuhkan untuk mengadili pertikaian perindustrian mengenai apa-apa perkara. Tribunal ini terdiri daripada seorang yang ditetapkan sebagai pegawai presiden Tribunal.
 • Tribunal Tuntutan Kemalangan Motor : Tribunal dibentuk untuk menangani perkara-perkara dan pertikaian mengenai tuntutan kemalangan motor yang diperuntukkan oleh Akta Kenderaan Bermotor, 1988. Menurut Akta, insurans pihak ketiga wajib dilakukan dan prosedur yang sesuai untuk diterima pakai oleh tribunal untuk menyelesaikan tuntutan di bawah pertikaian.

Takrifan Mahkamah

Mahkamah boleh digambarkan sebagai badan kehakiman yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengadili pertikaian antara pihak-pihak yang bersaing melalui proses perundangan formal. Ia bertujuan memberi keadilan dalam perkara-perkara sivil, jenayah dan pentadbiran, mengikut peraturan undang-undang. Pendek kata, mahkamah adalah sebuah institusi kerajaan di mana keputusan mengenai hal-hal perundangan diambil oleh hakim atau panel hakim atau hakim. Pelbagai jenis mahkamah digambarkan seperti di bawah:

 • Mahkamah Agung : Mahkamah Agung adalah badan puncak, yang merupakan mahkamah rekod. Semua mahkamah di negara ini dibatasi oleh undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Ia merangkumi rayuan berkaitan dengan kes sivil dan jenayah dari Mahkamah Tinggi dan tribunal tertentu. Ia adalah pelindung dan penjamin hak asas rakyat.
 • Mahkamah Tinggi : Ketua kehakiman di peringkat negeri adalah Mahkamah Tinggi yang menikmati bidang kuasa sivil dan jenayah, umum dan khusus. Ia mempunyai kuasa pengawalseliaan terhadap mahkamah rendah dan tribunal.
 • Mahkamah Rendah : Terdapat beberapa mahkamah sivil dan jenayah, baik asal dan rayuan, yang berfungsi di bidang masing-masing. Mahkamah ini mempunyai fungsi yang sama di seluruh negara, dengan sedikit variasi.

Perbezaan Utama Antara Tribunal dan Mahkamah

Perkara yang dibentangkan di bawah menjelaskan perbezaan antara tribunal dan mahkamah:

 1. Tribunal adalah badan anggota yang dipilih untuk menyelesaikan kontroversi yang timbul di bawah perkara tertentu. Di mahkamah lain yang luar biasa difahami sebagai institusi kehakiman yang ditubuhkan oleh perlembagaan untuk mentadbir keadilan, melalui undang-undang.
 2. Keputusan yang diberikan oleh tribunal mengenai perkara tertentu dikenali sebagai anugerah. Berlawanan dengan ini, keputusan mahkamah dikenali sebagai penghakiman, dekri, sabitan atau pembebasan.
 3. Walaupun tribunal dibentuk untuk menangani perkara-perkara tertentu, mahkamah menangani semua jenis kes.
 4. Tribunal itu boleh menjadi pihak kepada pertikaian, sedangkan mahkamah tidak boleh menjadi pihak kepada pertikaian itu. Mahkamah tidak adil dalam erti kata ia bertindak sebagai penimbang tara antara defendan dan pendakwa.
 5. Mahkamah diketuai oleh hakim, panel hakim, iaitu juri, atau hakim. Tidak seperti, tribunal dipimpin oleh seorang pengerusi dan ahli kehakiman lain, dipilih oleh pihak berkuasa yang sesuai.
 6. Tiada kod prosedur dalam tribunal, tetapi mahkamah mempunyai kod prosedur yang betul, yang mesti diikuti secara ketat.

Kesimpulannya

Kedua-dua mahkamah dan tribunal ditubuhkan oleh Kerajaan, yang mempunyai kuasa kehakiman dan mempunyai penggantian kekal. Secara keseluruhannya, tribunal menangani kes-kes khas yang dibentuk, manakala kes lain diuruskan di mahkamah, di mana hakim memberikan keputusannya.

Top