Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Ukur dan Soal Selidik

Ukur dan soal selidik adalah dua kaedah untuk memperoleh data, dari responden, berdasarkan soal siasat. Kedua-duanya adalah kaedah yang digunakan dalam pengumpulan data primer, sama ada untuk pemasaran suatu produk, atau mengumpulkan informasi dari orang-orang tentang isu-isu sosial. Survei adalah cara konvensional untuk menjalankan penyelidikan di mana responden dipersoalkan, berkenaan dengan tingkah laku, kesedaran, motivasi, demografi, dan ciri-ciri lain.

Sebaliknya, Soal Selidik adalah alat untuk memperoleh data mengenai topik tertentu, yang melibatkan pengedaran bentuk yang terdiri daripada soalan-soalan yang berkaitan dengan topik di bawah kajian. Artikel ini dibentangkan untuk anda mengetahui perbezaan antara tinjauan dan soal selidik.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganUkurSoal selidik
MaknaPenyiasatan merujuk kepada kutipan, rakaman dan analisis maklumat mengenai subjek tertentu, kawasan atau sekumpulan orang.Soal selidik membayangkan satu bentuk yang mengandungi senarai soalan yang sedia dibuat, dihantar kepada orang untuk mendapatkan maklumat statistik.
Apa itu?Proses mengumpul dan menganalisis dataInstrumen pengumpulan data
MasaProses memakan masaProses cepat
GunaIa dijalankan pada khalayak sasaran.Ia diedarkan atau dihantar kepada responden.
SoalanTerbuka / tutupTertutup ditutup
JawapanSubjektif atau ObjektifObjektif

Takrifan Ukur

Berdasarkan tinjauan istilah, kami bermaksud proses penyelidikan, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat secara teratur, dari sekumpulan orang untuk mengukur pendapat, pemikiran, pengalaman, dan lain-lain. Ia tidak terbatas untuk mengumpulkan maklumat menggunakan soalan, tetapi juga merangkumi pemerhatian, pengukuran, penilaian data dan penghakiman penyelidik.

Satu tinjauan boleh mempunyai bentuk yang berbeza seperti tinjauan keseluruhan penduduk dikenali sebagai banci, tetapi ia juga boleh dilakukan pada sampel wakil kumpulan dengan tujuan untuk membuat kesimpulan pada populasi yang lebih besar. Tinjauan sampel adalah kaedah yang digunakan secara meluas kerana keberkesanan kos, kelajuan, dan pendekatan praktikal. Terdapat banyak cara menjalankan kaji selidik:

 • Suruhanjaya bersemuka (Temuduga)
 • Soal selidik
 • Kaji selidik telefoni
 • Penyiasatan pos atau mel keluar
 • Kajian berasaskan Internet
  • Kaji selidik e-mel
  • Kajian berasaskan web

Takrifan soal selidik

Kuesioner istilah merujuk kepada satu bentuk, yang mengandungi satu set soalan tinjauan, yang direka sedemikian rupa, dengan tujuan untuk mengekstrak maklumat tertentu daripada responden. Instrumen ini termasuk soalan, arahan, dan ruang bagi jawapan. Soalan-soalan yang diminta adalah berbingkai, untuk mendapatkan maklumat langsung dari responden.

Soal selidik mempunyai format bertulis dan dicetak, dihantar atau diedarkan kepada orang ramai untuk memberikan maklum balas kepada fakta atau pendapat. Pengukur menggunakan respons ini untuk analisis statistik. Ia digunakan terutamanya untuk mengumpul maklumat faktual, dengan niat untuk membezakan orang dan keadaan mereka.

Perbezaan utama antara tinjauan dan soal selidik

Perbezaan antara tinjauan dan soal selidik boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Tinjauan istilah, bermaksud pengumpulan, rakaman, dan analisis maklumat mengenai subjek tertentu, kawasan atau kumpulan orang. Soal selidik membayangkan satu bentuk yang mengandungi satu siri soalan siap sedia, dihantar kepada orang untuk mendapatkan maklumat statistik.
 2. Tinjauan ini adalah proses mengumpul dan menganalisis data, dari penduduk. Sebaliknya, soal selidik adalah instrumen yang digunakan dalam memperoleh data.
 3. Tinjauan ini adalah proses yang memakan masa, sedangkan soal selidik adalah kaedah pemerolehan data yang paling kurang memakan masa.
 4. Penyiasatan ini dijalankan semasa soal selidik dihantar, diedarkan atau dihantar kepada responden.
 5. Dalam kaji selidik, soalan yang ditanya dalam kaji selidik itu boleh dibuka secara terbuka atau ditutup ditutup, yang bergantung kepada topik, yang mana kaji selidik dijalankan. Sebaliknya, dalam soal selidik ini mungkin termasuk soalan-soalan yang hanya ditutup.
 6. Jawapan yang diberikan oleh responden semasa tinjauan boleh sama ada subjektif atau objektif bergantung kepada soalan tersebut. Sebaliknya, responden memberikan jawapan objektif kepada soal selidik.

Kesimpulannya

'Survei' adalah istilah payung yang merangkumi kuesioner, wawancara, kaedah pemerhatian sebagai alat untuk mengumpulkan informasi. Walaupun, cara terbaik, paling cepat dan murah untuk menjalankan tinjauan, adalah soal selidik. Survei biasanya dijalankan untuk penyelidikan atau kajian, manakala soal selidik digunakan hanya untuk mengumpulkan maklumat seperti permohonan kerja atau bentuk sejarah pesakit, dll.

Top