Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Statistik dan Parameter

Dalam perbendaharaan kata statistik, kita sering berurusan dengan parameter istilah dan statistik, yang memainkan peranan penting dalam menentukan saiz sampel. Parameter menunjukkan penjelasan ringkasan ciri-ciri populasi sasaran. Pada yang lain melampau, statistik adalah nilai ringkasan kumpulan kecil penduduk contohnya.

Parameter ini diambil dari pengukuran unit dalam populasi. Sebaliknya, statistik diambil dari pengukuran unsur-unsur sampel.

Semasa mengkaji statistik, penting bagi konsep dan perbezaan antara parameter dan statistik, kerana ini biasanya salah difahami.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganStatistikParameter
MaknaStatistik adalah ukuran yang menggambarkan sebahagian kecil daripada populasi.Parameter merujuk kepada ukuran yang menggambarkan populasi.
Nilai berangkaPembolehubah dan DikenaliTetap dan Tidak Diketahui
Notasi Statistikx̄ = Sample Meanμ = Purata penduduk
s = Contoh Penyelarasan Standardσ = Penyimpangan Standard Penduduk
p = Sampel SampelP = Proporsi Penduduk
x = Elemen DataX = Elemen Data
n = Saiz sampelN = Saiz Penduduk
r = Koefisien korelasiρ = Pekali korelasi

Definisi Statistik

Statistik ditakrifkan sebagai nilai berangka, yang diperoleh daripada sampel data. Ia adalah ukuran statistik dan fungsi pemerhatian sampel. Sampel digambarkan sebagai sebahagian kecil daripada populasi, yang mewakili keseluruhan populasi dalam semua ciri-cirinya. Penggunaan statistik secara umum adalah untuk menganggarkan parameter populasi tertentu.

Dari populasi tertentu, adalah mungkin untuk membuat pelbagai sampel, dan keputusan (statistik) yang diperolehi daripada sampel yang berlainan akan berubah, bergantung kepada sampel.

Definisi Parameter

Ciri tetap populasi berdasarkan semua elemen populasi disebut sebagai parameter. Di sini penduduk merujuk kepada agregat semua unit yang dipertimbangkan, yang berkongsi ciri-ciri umum. Ia adalah nilai berangka yang tidak berubah, kerana setiap ahli penduduk disiasat untuk mengetahui parameter tersebut. Ia menunjukkan nilai sebenar, yang diperolehi selepas banci dijalankan.

Perbezaan Utama Antara Statistik dan Parameter

Perbezaan antara statistik dan parameter boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Statistik adalah ciri sebahagian kecil daripada populasi, contohnya sampel. Parameter itu adalah ukuran tetap yang menggambarkan penduduk sasaran.
 2. Statistik adalah nombor berubah dan diketahui yang bergantung kepada sampel populasi manakala parameter adalah nilai berangka yang tetap dan tidak diketahui.
 3. Notasi statistik adalah berbeza untuk parameter populasi dan statistik sampel, yang diberikan seperti di bawah:
  • Dalam parameter populasi, μ (huruf Yunani mu) mewakili min, P menandakan proporsi penduduk, sisihan piawai dilabelkan sebagai σ (huruf Yunani sigma), varians diwakili oleh σ2, saiz populasi ditunjukkan oleh N, ralat min rata-rata diwakili oleh σ , kesilapan piawai perkadaran dilabelkan sebagai σ p, variasi piawai (z) diwakili oleh (X-μ) / σ, Koefisien variasi dilambangkan oleh σ / μ.
  • Dalam statistik sampel, x̄ (x-bar) mewakili min, p (p-hat) menunjukkan bahagian sampel, sisihan piawai dilabel sebagai s, varians diwakili oleh s2, n menandakan saiz sampel, ralat standard min ditulis oleh s , kesilapan standard sebutan dilabelkan sebagai s p, variasi piawai (z) diwakili oleh (x-x̄) / s, Koefisien variasi dilambangkan dengan s / (x̄)

Ilustrasi

 1. Seorang penyelidik ingin mengetahui purata berat betina berusia 22 tahun ke atas di India. Penyelidik memperoleh berat purata 54 kg, dari sampel rawak 40 wanita.
  Penyelesaian : Dalam keadaan yang diberikan, statistik adalah berat purata 54 kg, dikira dari sampel rawak mudah 40 wanita, di India manakala parameter adalah berat min semua wanita berusia 22 tahun atau lebih tua.
 2. Seorang penyelidik mahu menganggarkan jumlah purata air yang digunakan oleh remaja lelaki dalam sehari. Dari sampel mudah rawak 55 remaja lelaki, peneliti memperoleh purata 1.5 liter air.
  Penyelesaian : Dalam soalan ini, parameter adalah jumlah purata air yang digunakan oleh semua remaja lelaki, pada hari sedangkan statistik adalah purata 1.5 liter air yang digunakan dalam sehari oleh remaja lelaki, yang diperolehi dari sampel rawak sederhana iaitu 55 lelaki remaja.

Kesimpulannya

Untuk menyimpulkan perbincangan, adalah penting untuk diperhatikan bahawa apabila hasilnya diperoleh daripada populasi, nilai berangka dikenali sebagai parameter. Walaupun, jika hasil diperoleh daripada sampel, nilai numerik dipanggil statistik.

Top