Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Perakuan Saham dan Waran Saham

Suatu sijil saham adalah dokumen bertulis yang disediakan oleh syarikat itu di bawah meterai perbadanannya dan dihantar kepada ahli, yang mengandungi bilangan saham yang dipegang olehnya dan amaun yang dibayar atasnya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti untuk pemilikan saham pemegang saham. Ia tidak sama dengan waran saham.

Secara teknikal, waran saham, merupakan instrumen, yang menandakan bahawa pemegang instrumen berhak kepada saham yang disebut di dalamnya. Ia dokumen pembawa, yang boleh dipindahkan melalui penghantaran semata-mata.

Ramai yang berpendapat bahawa kedua-dua dokumen itu adalah satu dan perkara yang sama, yang tidak benar, terdapat garis perbezaan antara sijil saham dan waran saham yang telah kita bahas dalam artikel ini.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganSijil KongsiKongsi Waran
MaknaDokumen undang-undang yang menunjukkan pemilikan pemegang saham mengenai bilangan saham yang dinyatakan dikenali sebagai sijil saham.Dokumen yang menunjukkan bahawa pembawa waran saham berhak kepada bilangan saham yang dinyatakan adalah waran saham.
WajibYaTidak
Dikeluarkan olehSemua syarikat terhad oleh saham tanpa mengira orang awam atau swasta.Hanya syarikat awam terhad mempunyai hak untuk mengeluarkan waran saham.
Instrumen Boleh NiagaTidakYa
PemindahanPemindahan sijil saham boleh dilakukan dengan melaksanakan surat ikatan pemindahan yang sah.Pemindahan waran saham boleh dilakukan dengan penghantaran tangan semata-mata.
Isu asalYaTidak
Amaun yang dibayarDikeluarkan kepada saham sepenuhnya atau sebahagiannya dibayar.Dikeluarkan hanya daripada saham berbayar penuh
Kelulusan Kerajaan Pusat untuk diterbitkanTidak Diperlukan sama sekaliKelulusan sebelum Kerajaan Pusat diperlukan untuk mengeluarkan Waran Saham.
Masa Horizon untuk diterbitkanDalam masa 3 bulan dari peruntukan saham.Tiada had masa yang ditetapkan.
Peruntukan dalam Artikel PersatuanTidak dikehendakiDikehendaki

Definisi Sijil Saham

Sijil saham adalah instrumen secara bertulis, iaitu bukti undang-undang pemilikan bilangan saham yang dinyatakan di dalamnya. Setiap syarikat, terhad oleh saham, sama ada orang awam atau swasta mesti mengeluarkan sijil saham kepada para pemegang sahamnya kecuali dalam hal mana saham itu dipegang dalam sistem dematerialisation. Sijil saham mengandungi butiran berikut di dalamnya, iaitu:

 • Nama syarikat
 • Tarikh dikeluarkan
 • Butiran ahli
 • Saham dipegang
 • Nilai nominal
 • Nilai berbayar
 • Nombor pasti.

Sijil saham dikeluarkan oleh syarikat dalam tempoh 3 bulan dari peruntukan saham kepada pemohon, yang dikeluarkan di bawah meterai biasa syarikat. Biasanya, pemegang sijil saham dianggap sebagai ahli syarikat.

Definisi Waran Saham

Waran saham adalah instrumen boleh niaga, yang dikeluarkan oleh syarikat terhad awam hanya terhadap saham berbayar penuh. Ia juga disebut sebagai dokumen hakmilik kerana pemegang waran saham berhak kepada bilangan saham yang disebutkan di dalamnya. Tidak ada paksaan mengenai isu waran saham oleh syarikat. Sekalipun jika syarikat awam ingin mengeluarkan waran saham, maka kelulusan sebelumnya dari Pemerintah Pusat (CG) diperlukan, bersamaan dengan itu isu waran saham harus diberi kuasa dalam artikel persatuan perusahaan.

Pemegang waran saham boleh mengambil sijil saham hanya jika dia menyerahkan waran syer dan membayar yuran yang diperlukan untuk mengeluarkan sijil saham. Selepas itu, syarikat itu akan membatalkan waran itu dan mengeluarkan sijil saham baru kepadanya dan syarikat itu akan memasuki namanya sebagai ahli syarikat, dalam daftar ahli, selepas itu dia akan menjadi ahli syarikat itu.

Secara umumnya, pemegang waran saham itu bukan ahli syarikat, tetapi jika artikel persatuan syarikat itu memberikannya, maka pemegang dianggap sebagai anggota syarikat.

Perbezaan Utama Antara Sijil Saham dan Waran Saham

Berikut adalah perbezaan utama antara Sijil Saham dan Waran Saham:

 1. Sijil saham adalah bukti dokumentasi yang membuktikan pemilikan saham itu. Waran saham adalah dokumen hakmilik yang menyatakan bahawa pemegang instrumen berhak kepada saham itu.
 2. Isu perakuan saham adalah wajib bagi setiap syarikat yang terhad oleh saham tetapi isu waran saham tidak wajib bagi setiap syarikat.
 3. Suatu Sijil Saham dikeluarkan terhadap saham, tanpa mengira hakikat bahawa saham itu dibayar sepenuhnya atau sebahagiannya dibayar. Sebaliknya, Saham Waran dikeluarkan oleh syarikat awam hanya terhadap saham berbayar penuh.
 4. Sijil Saham boleh dikeluarkan oleh kedua-dua syarikat awam dan swasta, sedangkan Saham Waran hanya dikeluarkan oleh syarikat awam terhad.
 5. Sijil Saham akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan dari perumpukan saham, tetapi tidak ada batasan masa yang ditentukan dalam Akta Syarikat untuk mengeluarkan Waran Saham.
 6. Sijil saham bukan merupakan instrumen boleh niaga. Berlawanan dengan waran saham, adalah instrumen boleh niaga.
 7. Bagi isu waran saham, kelulusan Kerajaan Pusat adalah perlu. Sebaliknya, Sijil Saham tidak memerlukan kelulusan jenis sedemikian.
 8. Suatu sijil saham boleh dikeluarkan pada asalnya, tetapi waran saham tidak boleh dikeluarkan pada asalnya.

Kesimpulannya

Selepas perbincangan terperinci mengenai keduanya, boleh dikatakan bahawa Sijil Saham adalah dokumen yang lebih penting daripada waran syer, kerana ia menandakan pemilikan anggota mengenai bilangan saham yang dinyatakan dalam syarikat itu, tetapi waran saham hanya menunjukkan hak atas saham syarikat.

Top