Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Modal Fizikal dan Modal Insan

Modal merujuk kepada kekayaan syarikat dalam bentuk wang atau aset, yang boleh digunakan untuk memulakan perniagaan atau melabur dalam perniagaan yang berjalan, untuk menghasilkan lebih banyak wang. Ia boleh menjadi dua jenis modal fizikal atau modal insan. Modal fizikal menunjukkan modal yang nyata, seperti wang, tanaman dan jentera, perabot dan lekapan, bangunan dll.

Sebaliknya, modal insan adalah konsep yang baru, yang membayangkan pengumpulan kemahiran, kebolehan, bakat, pengetahuan, dan lain-lain individu yang digunakan oleh syarikat untuk memenuhi matlamat jangka panjangnya. Ia tidak dimiliki oleh syarikat, tetapi oleh pekerja, yang mereka sewa kepada syarikat untuk pertimbangan yang mencukupi.

Ambil bacaan petikan artikel yang cuba memberi penjelasan mengenai perbezaan antara modal fizikal dan modal insan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganModal fizikalModal insan
MaknaModal fizikal membayangkan aset bukan manusia syarikat, seperti loji dan jentera, peralatan dan peralatan, bekalan pejabat dll yang membantu dalam proses pengeluaran.Modal manusia merujuk kepada pengetahuan, bakat, kemahiran dan kebolehan yang dibawa oleh pekerja, kepada organisasi.
AlamKetaraTidak ketara
PembentukanProses ekonomi dan teknikal.Proses sosial dan keputusan sedar pemiliknya.
KebolehubahanIa boleh diniagakan di pasaran.Hanya perkhidmatan modal insan yang boleh dijual.
KebolehgantunganIa boleh dipisahkan daripada pemiliknya.Ia tidak boleh dipisahkan daripada pemiliknya.
Penyata kewanganDitunjukkan dalam penyata kewangan.Tidak ditunjukkan dalam penyata kewangan.
Sekatan ke atas mobilitiTerjadi disebabkan oleh halangan perdagangan.Berlaku kebangsaan dan kebudayaan.
Jenis susut nilaiPenggunaan berterusan, menyebabkan susut nilai.Penuaan membawa kepada susut nilai, tetapi ia dapat dikurangkan.

Definisi Modal Fizikal

Dalam bidang ekonomi, istilah 'modal fizikal' digunakan untuk menandakan input (faktor pengeluaran) atau barang buatan manusia, yang dimiliki oleh syarikat seperti komputer, jentera, peralatan, alat dan sebagainya. Ia digunakan dalam proses pengeluaran untuk membolehkan penukaran bahan mentah menjadi barangan siap.

Apabila seseorang ingin memulakan sebuah syarikat, sejumlah besar modal fizikal dilaburkan di peringkat awal, supaya syarikat dapat menandakan kewujudannya di pasaran.

Berdasarkan pengetahuan yang mencukupi, keputusan diambil untuk melabur dalam modal fizikal. Untuk tujuan ini, usahawan, mencari pulangan yang dijangkakan dari julat pelaburan dan kemudian yang menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dipilih. Oleh itu, pemilikan modal fizikal adalah hasil keputusan yang dirancang dan sedar tentang usahawan.

Definisi Modal Insan

Modal Insan merujuk pengalaman yang diambil oleh pekerja untuk organisasi dalam bentuk pengetahuan, kemahiran, kebolehan, bakat, kecerdasan, nilai dan sebagainya yang mana ia telah terakru dari masa ke masa. Akibatnya, pekerja dianggap sebagai aset, yang nilainya dapat ditingkatkan, dengan melabur dalam latihan dan pembangunan mereka, seperti aset lain syarikat.

Konsep ini menjelaskan bahawa semua pekerja di tempat kerja, tidak sama dan mereka berbeza dalam profisiensi mereka.

Ringkasnya, ia menggambarkan nilai agregat modal intelektual firma, yang merupakan sumber kreativiti dan inovasi yang berterusan. Ia adalah satu standard yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi set kemahiran pekerja.

Modal manusia tidak dimiliki oleh syarikat yang agak disewa daripada pekerja, dan oleh itu masih terdapat ketidakpastian akan hilang, apabila pekerja meninggalkan organisasi.

Perbezaan Utama Antara Modal Fizikal dan Modal Insan

Perbezaan besar antara modal fizikal dan modal insan digariskan di bawah:

  1. Modal Fizikal, digunakan untuk bermaksud, aset bukan manusia syarikat seperti loji dan jentera, bangunan, komputer, bekalan pejabat dll yang membantu dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Sebaliknya, modal insan ditakrifkan dengan pengumpulan pengetahuan, bakat, kemahiran dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja atau sekumpulan pekerja yang bekerja dalam organisasi.
  2. Modal fizikal adalah sifat ketara, iaitu dapat dilihat dan disentuh. Tidak seperti modal insan adalah tidak ketara, yang hanya boleh dialami.
  3. Penciptaan modal fizikal adalah proses ekonomi dan teknikal. Sebaliknya, pembentukan modal insan adalah satu proses sosial, tetapi ia juga merupakan hasil dari keputusan sedar yang diambil oleh usahawan dalam hal ini.
  4. Modal fizikal boleh dijual di pasaran secara langsung, sedangkan modal insan tidak boleh diniagakan di pasaran, melainkan perkhidmatan tersebut dijual.
  5. Modal fizikal boleh dipisahkan dari pemiliknya dengan mudah. Di sisi lain, modal insan tidak dapat dipisahkan daripada pemiliknya.
  6. Modal fizikal biasanya mudah alih, tetapi beberapa halangan berlaku daripada halangan perdagangan yang dikenakan oleh negara yang berbeda. Walau bagaimanapun, apabila ia melibatkan mobiliti modal insan, ia tidak bergerak sepenuhnya di antara negara, kerana mobiliti itu terhad oleh kewarganegaraan dan kebudayaan.
  7. Walaupun modal fizikal muncul dalam penyata kewangan syarikat, modal insan tidak ditunjukkan dalam penyata kewangan.
  8. Kedua-dua modal fizikal dan manusia mengalami susut nilai, tetapi alasannya berbeza, dalam erti kata bahawa modal fizikal disusutkan kerana penggunaan costant. Di sisi lain, modal insan disusutkan daripada faktor penuaan tetapi dapat dikurangkan ke tahap yang lebih besar dengan membuat pelaburan dalam kesihatan dan pendidikan.

Kesimpulannya

Apabila sebuah syarikat melabur dalam modal fizikal dan manusia, ia membawa kepada peningkatan dalam tahap keseluruhan prestasi entiti perniagaan, serta dalam membuat keputusan. Kedua-dua modal fizikal dan modal insan adalah dua blok bangunan, yang penggunaan gabungannya boleh membawa kepada pengeluaran barangan dan perkhidmatan.

Top