Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Dana Bersepadu Terbuka dan Tertutup

Rundingan boleh digambarkan sebagai saluran pelaburan kolektif. Melabur dalam dana bersama adalah seperti menjadi pemilik bahagian dalam portfolio pelaburan. Berdasarkan struktur, dana bersama dikelaskan sebagai terbuka dan ditutup. Dana terbuka, seperti nama yang dicadangkan, adalah jenis dana bersama, di mana pelabur boleh masuk dan keluar bila-bila masa. Sebaliknya, dana tertutup adalah yang boleh dibeli oleh pelabur semasa IPO atau dari bursa saham selepas ia disebut harga.

Dalam skim terbuka, dana modal tidak terhad dan tempoh penebusan tidak ditakrifkan. Sebaliknya, dalam skim tertutup, hayatnya terhad, pada masa tamatnya dana itu likuid. Ambil bacaan petikan artikel ini, di mana kami telah menjelaskan semua perbezaan penting antara dana bersama terbuka dan tertutup.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganDana TerbukaDana Tertutup Tertutup
MaknaDana terbuka boleh difahami sebagai skim yang menawarkan unit baru kepada pelabur secara berterusan.Dana tertutup adalah dana bersama, yang menawarkan unit baru kepada pelabur untuk tempoh yang terhad sahaja.
LanggananDana ini tersedia sepanjang tahun untuk langganan.Dana ini hanya tersedia pada hari-hari tertentu untuk langganan.
KematanganTiada kematangan tetap.Tempoh matang tetap, iaitu 3 hingga 5 tahun.
Penyedia kecairanDana itu sendiriPasaran saham
CorpusPembolehubahTetap
PenyenaraianTiada penyenaraian di bursa saham, urusniaga dilakukan secara langsung melalui dana.Disenaraikan di bursa saham yang diiktiraf untuk dagangan.
Urus niagaDilaksanakan pada penghujung hari.Dijalankan dalam masa nyata.
Penentuan hargaHarga boleh ditentukan dengan membahagikan NAB daripada saham tertunggak.Harga ditentukan oleh bekalan dan permintaan.
Harga jualanNilai Aset Bersih (NAV) ditambah beban, jika ada.Premium atau diskaun ke Nilai Aset Bersih (NAB).

Definisi Dana Terbuka

Dana bersama terbuka adalah salah satu yang mempunyai had ke atas bilangan saham yang dikeluarkan oleh dana. Ia sentiasa tersedia untuk langganan dan belian balik. Ia bersifat kekal, dalam erti kata bahawa apabila dana diperkenalkan, ia terus wujud, tanpa tempoh matang.

Dalam dana bersama terbuka, saham boleh dibeli atau ditebus pada bila-bila masa sepanjang hayatnya dan sehingga jumlah unit naik dan turun, secara tetap. Urusan ini berlaku di NAB, iaitu nilai aset bersih, dikira secara berkala. NAB berfluktuasi, disebabkan prestasi sekuriti pendasar.

Sebahagian besar dana bersama terbuka, yang menyediakan pelabur dengan saluran pelaburan yang lebih baik, di mana saham dibeli dan ditebus pada bila-bila masa. Para pelabur boleh membeli saham secara langsung daripada dana, bukannya membeli dari bursa itu.

Definisi Dana Tertutup

Dana bersama tertutup adalah kenderaan pelaburan terkumpul, yang mempunyai tempoh matang tetap, iaitu 3 hingga 5 tahun, yang disenaraikan di bursa yang diiktiraf. Dalam jenis dana ini, pelabur boleh melabur wang mereka secara langsung dalam skim ini, semasa Tawaran Awam Awal, selepas unit pelan itu boleh diniagakan di pasaran sekunder, di mana mereka disebut harga.

Harga aset kewangan asas ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran, jangkaan pemegang unit dan sebagainya, yang ada di pasaran saham. Secara umumnya, harga sesaham berbeza daripada nilai aset bersih pelaburan (dikira mingguan), yang dinamakan sebagai premium atau diskaun kepada NAB.

Pada masa penebusan, jumlah pelaburan dalam skim itu dibubarkan dan jumlah yang disedarkan diagihkan di kalangan pelanggan, seperti sumbangan mereka.

Perbezaan Utama Antara Dana Terbuka dan Tertutup

Perbezaan antara dana terbuka dan tertutup boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Dana terbuka terbuka merujuk kepada dana bersama, di mana pelabur dibenarkan membeli saham pada bila-bila masa, walaupun selepas penutupan NFO, iaitu Tawaran Dana Baru. Sebaliknya, saham dana tertutup boleh dibeli hanya semasa Tawaran Dana Baru, iaitu selepas NFO melebihi pelabur tidak dibenarkan melabur.
  2. Langganan dana bersama terbuka tetap terbuka secara tetap, iaitu menerima dana daripada orang awam dengan menyediakan unitnya. Sebaliknya, langganan skim tertutup terbuka untuk tempoh yang singkat, iaitu dari satu hingga tiga bulan sahaja.
  3. Dalam dana bersama terbuka, tiada tempoh matang tetap, sementara terdapat tempoh matang yang pasti, dalam hal dana tertutup.
  4. Kecairan disediakan oleh dana itu sendiri, dalam skim terbuka. Sebaliknya, dalam skim tertutup, pasaran saham menyediakan mudah tunai.
  5. Dalam dana terbuka, korpus berubah kerana pembelian dan penebusan berterusan. Sebaliknya, korpus tetap kerana tiada unit baru yang ditawarkan untuk dijual, melebihi had yang ditetapkan.
  6. Saham dana bersama terbuka tidak disenaraikan di bursa, tetapi urusniaga dilakukan secara langsung melalui dana. Sebaliknya, saham dana bersama tertutup disenaraikan di pasaran sekunder.
  7. Dalam skim terbuka, urus niaga dilaksanakan setiap hari, manakala dalam skim tertutup, urus niaga dilaksanakan pada masa sebenar.
  8. Dalam dana terbuka, harga ditentukan dengan membahagikan NAB daripada saham tertunggak. Tidak seperti, harga dana tertutup sesaham ditentukan oleh penawaran dan permintaan.
  9. Harga jual keselamatan dasar dalam dana terbuka adalah Nilai Aset Bersih (NAV) ditambah beban jika ada. Sebaliknya, dalam dana tertutup, harga jualan premium aset asas atau diskaun kepada Nilai Aset Bersih (NAB).

Kesimpulannya

Salah satu kelemahan utama dana tertutup tertutup adalah bahawa ia tidak membenarkan pelabur mengeluarkan jumlah yang dilaburkan dalam dana apabila mereka inginkan. Sebaliknya, dana terbuka menawarkan kelonggaran kepada para pelabur dalam hal ini kerana mereka dapat menarik balik wang secara berterusan, di bawah perjanjian pembelian semula.

Top