Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara OLTP dan OLAP

OLTP dan OLAP kedua-duanya adalah sistem pemprosesan dalam talian. OLTP adalah pemprosesan transaksi sementara OLAP adalah sistem pemprosesan analitik. OLTP ialah sistem yang mengurus aplikasi berorientasikan transaksi di internet misalnya, ATM. OLAP adalah sistem dalam talian yang melaporkan kepada pertanyaan analisis multidimensi seperti laporan kewangan, ramalan, dll. Perbezaan dasar antara OLTP dan OLAP ialah OLTP adalah sistem pengubahsuaian pangkalan data dalam talian, sedangkan, OLAP adalah sistem menjawab pertanyaan pangkalan data dalam talian.

Terdapat beberapa perbezaan lain antara OLTP dan OLAP yang saya jelaskan menggunakan carta perbandingan yang ditunjukkan di bawah.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganOLTPOLAP
AsasIa adalah sistem transaksi dalam talian dan menguruskan pengubahsuaian pangkalan data.Ia adalah sistem pengambilan data dan analisis data dalam talian.
FokusMasukkan, Kemas kini, Padam maklumat dari pangkalan data.Ekstrak data untuk menganalisis yang membantu dalam membuat keputusan.
DataOLTP dan transaksinya adalah sumber asal data.Pangkalan data OLTP yang berbeza menjadi sumber data untuk OLAP.
TransaksiOLTP mempunyai transaksi pendek.OLAP mempunyai urus niaga yang panjang.
MasaMasa pemprosesan urusniaga adalah kurang daripada OLTP.Masa pemprosesan urusniaga adalah lebih banyak lagi di OLAP.
PertanyaanPertanyaan mudah.Pertanyaan kompleks.
NormalisasiJadual dalam pangkalan data OLTP adalah dinormalisasi (3NF).Jadual dalam pangkalan data OLAP tidak dinormalisasi.
IntegritiPangkalan data OLTP mesti mengekalkan kekangan integriti data.Pangkalan data OLAP tidak sering diubahsuai. Oleh itu, integriti data tidak terjejas.

Definisi OLTP

OLTP adalah sistem pemprosesan Transaksi Dalam Talian . Fokus utama sistem OLTP adalah untuk merakam Kemas Kini semasa , Penyisipan dan Penghapusan semasa transaksi. Pertanyaan OLTP adalah lebih ringkas dan ringkas dan dengan itu memerlukan sedikit masa dalam pemprosesan, dan juga memerlukan kurang ruang .

Pangkalan data OLTP dikemas kini dengan kerap . Ia mungkin berlaku bahawa urus niaga di OLTP gagal di tengah, yang mungkin mempengaruhi integriti data . Oleh itu, ia perlu menjaga integriti data khusus. Pangkalan data OLTP telah menormalkan jadual (3NF).

Contoh terbaik untuk sistem OLTP adalah ATM, di mana menggunakan transaksi pendek kami mengubah status akaun kami. Sistem OLTP menjadi sumber data untuk OLAP.

Definisi OLAP

OLAP adalah sistem Pemprosesan Analitik Dalam Talian . Pangkalan data OLAP menyimpan data sejarah yang telah dimasukkan oleh OLTP. Ia membolehkan pengguna melihat ringkasan data pelbagai dimensi yang berbeza. Menggunakan OLAP, anda boleh mengekstrak maklumat dari pangkalan data yang besar dan menganalisisnya untuk membuat keputusan.

OLAP juga membenarkan pengguna untuk melaksanakan pertanyaan kompleks untuk mengekstrak data multidimensional. Di OLTP walaupun urus niaga gagal di tengah-tengah ia tidak akan merosakkan integriti data kerana pengguna menggunakan sistem OLAP untuk mengambil data dari pangkalan data yang besar untuk dianalisis. Hanya pengguna boleh memadamkan pertanyaan itu lagi dan mengeluarkan data untuk analisis.

Urus niaga di OLAP sudah lama dan dengan itu mengambil lebih banyak masa untuk memproses dan memerlukan ruang yang besar. Transaksi di OLAP kurang kerap dibandingkan dengan OLTP. Malah jadual dalam pangkalan data OLAP tidak boleh dinormalisasi. Contohnya untuk OLAP adalah untuk melihat laporan kewangan, atau belanjawan, pengurusan pemasaran, laporan jualan, dll.

Perbezaan Utama Antara OLTP dan OLAP

  1. Titik yang membezakan OLTP dan OLAP ialah OLTP ialah sistem urus niaga dalam talian sedangkan, OLAP adalah sistem pengambilan dan analisis data dalam talian.
  2. Data transaksional dalam talian menjadi sumber data untuk OLTP. Bagaimanapun, pangkalan data OLTP berbeza menjadi sumber data untuk OLAP.
  3. Operasi utama OLTP adalah memasukkan, mengemas kini dan memadam sedangkan operasi utama OLAP adalah untuk mengekstrak data pelbagai dimensi untuk analisis.
  4. OLTP mempunyai urus niaga pendek tetapi kerap, OLAP mempunyai urus niaga yang panjang dan kurang kerap.
  5. Masa pemprosesan untuk transaksi OLTPs lebih berbanding OLAP.
  6. Pertanyaan OLAPs lebih kompleks dengan menghormati OLTPs.
  7. Jadual dalam pangkalan data OLTP mesti dinormalisasi (3NF) sedangkan, jadual dalam pangkalan data OLAP tidak boleh dinormalisasi.
  8. Oleh kerana OLTPs kerap menjalankan urus niaga dalam pangkalan data, sekiranya sebarang urusniaga gagal di tengah-tengah ia boleh merosakkan integriti data dan oleh itu ia mesti menjaga integriti data. Walaupun di OLAP urus niaga kurang kerap maka tidak banyak mengganggu integriti data.

Kesimpulan:

OLTP ialah sistem pengubahsuaian data dalam talian manakala OLAP adalah sistem pengambilan data multidimensi dalam talian, yang mengambil data untuk analisis yang dapat membantu dalam membuat keputusan. Yang mana hendak digunakan bergantung kepada kehendak pengguna kedua-dua kerja untuk tujuan yang berbeza.

Top