Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Jualan Bersih dan Pendapatan Bersih

Objektif utama setiap syarikat adalah untuk mencipta jualan, kerana ia merupakan sumber utama pendapatan, iaitu pendapatan kepada syarikat. Oleh itu, jualan syarikat itu secara langsung berkaitan dengan pendapatannya, iaitu semakin tinggi jualan, semakin tinggi pendapatannya dan sebaliknya. Di sini, kita bercakap mengenai jualan bersih dan pendapatan bersih. Penjualan bersih boleh dijelaskan kerana jumlah jualan tiba di, selepas menolak pulangan, barangan yang rosak atau hilang dan diskaun yang dibenarkan.

Pendapatan bersih, sebaliknya, adalah pendapatan sebenar syarikat. Ia boleh diperhitungkan dengan mengambil pendapatan dan menolak kos pengeluaran, belanja operasi, faedah, cukai dan dividen saham pilihan. Semak artikel yang diberikan kepada anda, di mana kami telah menyusun perbezaan penting antara jualan bersih dan pendapatan bersih.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganJualan bersihPendapatan bersih
MaknaJualan Bersih adalah jualan syarikat selepas diskaun, elaun dan pulangan.Pendapatan Bersih adalah pendapatan sebenar syarikat yang diperolehi dalam tempoh perakaunan tertentu.
KetergantunganJualan Bersih tidak bergantung kepada Pendapatan Bersih.Pendapatan Bersih bergantung kepada Jualan Bersih.
KepentinganIni adalah sumber pendapatan asas entiti.Ia adalah sumber untuk mengetahui keuntungan dari entiti.
ObjektifUntuk mengetahui jualan sebenar dalam tahun kewangan.Untuk mengetahui kecekapan operasi syarikat.

Definisi Jualan Bersih

Untuk memahami Jualan Bersih, pertama kita akan membincangkan penjualan - Jualan adalah transaksi di mana barang dijual, atau perkhidmatan diberikan kepada pelanggan untuk dipertimbangkan, di mana pemilikan barang itu dipindahkan kepada pelanggan. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dikenali sebagai jualan, iaitu jualan kasar tanpa mengira tunai dan kredit.

Pada masa kini, disebabkan oleh pertandingan tenggorokan, vendor memberikan banyak kemudahan kepada pelanggan, meningkatkan jumlah jualan mereka atau membuat hubungan baik dengan pelanggan. Jualan kasar termasuk semua diskaun (kedua-dua perdagangan dan tunai), rebat, elaun (untuk barangan yang rosak atau hilang) dan pulangan jualan (Kembali Masuk). Apabila amaun semua ini ditolak daripada jualan kasar, maka ia dikenali sebagai Penjualan Bersih, yang merupakan jualan sebenar syarikat itu.

Secara umumnya, angka Jualan Bersih ditunjukkan dalam penyata pendapatan teratas.

Definisi Pendapatan Bersih

Baki pendapatan yang ditinggalkan oleh syarikat selepas ditolak semua kos, perbelanjaan (pengeluaran, pejabat & pentadbiran, dan penjualan & pengedaran), kerugian jualan aset, faedah (hutang jangka panjang), cukai dan dividen keutamaan dari Jualan Bersih dikenali sebagai Net Pendapatan. Banyak kali Pendapatan Bersih digantikan sebagai bahagian bawah kerana ia ditunjukkan di bahagian bawah penyata pendapatan.

Syarikat boleh memegang Pendapatan Bersih dalam bentuk pendapatan tertahan atau diagihkan di kalangan pemegang saham ekuiti sebagai dividen. Pengiraan pendapatan sesaham juga boleh dilakukan dengan membahagikan jumlah bilangan saham daripada pendapatan bersih. Ia adalah peningkatan bersih dalam dana pemegang saham ekuiti.

Perbezaan Utama Antara Jualan Bersih dan Pendapatan Bersih

  1. Jualan Bersih adalah jumlah yang menunjukkan jualan sebenar yang dibuat oleh syarikat dalam tempoh sementara pendapatan bersih adalah jumlah yang menunjukkan pendapatan sebenar yang diperoleh daripada penjualan bersih dan operasi lain syarikat.
  2. Penjualan Bersih merupakan sumber utama pendapatan pendapatan, sedangkan Pendapatan Bersih membantu dalam memahami kesihatan kewangan syarikat.
  3. Pendapatan Bersih bergantung kepada Jualan Bersih.
  4. Jualan Bersih ditunjukkan dalam baris pertama Penyata Pendapatan. Sebaliknya, Pendapatan Bersih ditunjukkan dalam baris terakhir penyata pendapatan.

Kesamaan

  • Dilaporkan dalam Penyata Kewangan.
  • Kedua-duanya diperlukan untuk kelangsungan hidup entiti.
  • Digunakan oleh para pembaca penyata kewangan.
  • Mereka dikira untuk tempoh tertentu.

Kesimpulannya

Kedua-dua alat utama yang digunakan untuk menganalisis kedudukan kewangan syarikat ialah Jualan Bersih dan Pendapatan Bersih. Pengiraan kedua adalah wajib kerana ia mewakili pendapatan yang diperoleh daripada operasi perniagaan biasa serta pendapatan bersih entiti, dalam tempoh tertentu. Banyak kali angka penting ini juga digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih firma. Bersama dengan ramalan atau anggaran belanja dan pendapatan masa depan juga dapat dilakukan.

Top