Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Memo dan Surat

Memorandum atau yang lama dikenali sebagai memo adalah nota rasmi yang tepat, digunakan untuk memaklumkan, mengarahkan atau menasihati ahli-ahli dalam organisasi yang sama. Walau bagaimanapun, perniagaan itu memperkatakan beberapa pihak luaran seperti pelanggan, pelanggan, pembekal, agensi kerajaan, pengilang, masyarakat, dan lain-lain yang digunakan alat komunikasi yang berbeza, dipanggil sebagai surat perniagaan. Surat merujuk kepada mesej ringkas yang dihantar oleh syarikat kepada orang atau entiti, yang merupakan orang luar.

Syarikat-syarikat besar memerlukan sistem yang berkesan untuk komunikasi maklumat dan mesej, segera, di dalam dan di luar organisasi. Dalam konteks ini, telefon adalah salah satu cara paling mudah dan mudah untuk komunikasi segera, tetapi apabila bukti, mod tertulis dianggap terbaik. Rekod bertulis termasuk memo, nota, surat, pekeliling dan perintah, yang digunakan oleh organisasi.

Artikel yang dikemukakan kepada anda cuba memberi penjelasan mengenai perbezaan antara memo dan surat.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganMemoSurat
MaknaMemo merujuk kepada mesej ringkas, yang ditulis dalam nada tidak formal untuk edaran peredaran maklumat.Surat adalah jenis komunikasi lisan, yang mengandungi mesej termampat, yang disampaikan kepada parti luaran kepada perniagaan.
AlamTidak rasmi dan RingkasFormal dan bermaklumat
Bertukar antaraJabatan, unit atau subordinat yang unggul dalam organisasi.Dua buah rumah perniagaan atau antara syarikat dan pelanggan.
PanjangPendekAgak panjang
TandatanganTandatangan tidak diperlukan dalam memo.Surat ditandatangani oleh pengirim.
KomunikasiSatu kepada ramaiSatu hingga satu
KandunganPenggunaan jargon teknikal dan kata ganti peribadi dibenarkan.Perkataan mudah digunakan dan ditulis dalam orang ketiga.

Definisi Memo

Memo adalah pendek untuk memorandum, yang bermaksud nota atau rekod untuk apa-apa kegunaan pada masa akan datang. Ia adalah mesej pendek yang digunakan sebagai sarana komunikasi informal dalam organisasi, untuk menghantar maklumat secara bertulis. Ia mungkin diberi judul sebagai komunikasi antara muka, memorandum pejabat, atau suratcara antar pejabat, dan bukan memorandum.

Objektif utama memo adalah menyebarkan kebijakan, prosedur atau bisnis resmi terkait. Ini ditulis dalam satu ke semua perspektif dan boleh melayani tujuan yang berbeza seperti menyampaikan berita, arahan dan maklumat kepada berbilang penerima, memanggil orang untuk bertindak atau bertemu.

Kita boleh menggunakan nada tidak rasmi dan kata ganti peribadi dalam memo. Tidak ada keperluan untuk menggunakan salam dan tutup percuma.

Definisi Surat

Surat perniagaan boleh didefinisikan sebagai bentuk komunikasi bertulis, yang mengandungi mesej panjang, yang dialamatkan kepada pihak yang diluar organisasi, iaitu pembekal, pelanggan, pengilang atau pelanggan. Ia bermula dengan salam, ditulis secara profesional di pihak ketiga dan mempunyai pelengkap rapat dengan tandatangan.

Hubungan antara penghantar dan penerima memainkan peranan yang penting dalam menentukan, gaya keseluruhan di mana surat itu dirangka. Ini digunakan untuk beberapa sebab seperti permintaan maklumat atau maklum balas, penempatan pesanan, membuat aduan atau keluhan, bertanya sesuatu atau mengambil susulan.

Surat itu dicetak, ditaip atau ditulis di atas kertas surat, yang mengandungi butir-butir syarikat seperti nama, alamat, logo, dan sebagainya. Sebagai huruf perniagaan menjadi bukti bagi kedua belah pihak, maka perlu sopan, sopan dan menghormati untuk mendapatkan respons segera.

Perbezaan Utama antara Memo dan Surat

Mata yang dibentangkan di bawah menerangkan perbezaan antara memo dan surat:

  1. Memo ini boleh ditakrifkan sebagai mesej ringkas, secara tidak rasmi ditulis untuk menyampaikan maklumat tertentu kepada ahli-ahli organisasi. Sebaliknya, surat dapat difahami sebagai sarana komunikasi lisan yang mengandungi mesej singkat yang ditujukan kepada pihak yang diluar perniagaan.
  2. Memo menggunakan nada tidak rasmi dan terus ke titik. Pada melampau yang lain, huruf sangat formal dan mengandungi banyak maklumat.
  3. Penggunaan memorandum adalah dalaman kepada organisasi, dalam arti bahawa ia ditukar antara dua jabatan, atau unit atau dikirim oleh pengurus untuk memberitahu orang bawahan. Sebaliknya, penggunaan surat adalah bersifat luaran, kerana ia ditukar antara dua rumah perniagaan atau antara syarikat dan pelanggan.
  4. Apabila panjang, huruf lebih panjang berbanding dengan memo.
  5. Tidak ada keperluan tandatangan dalam memo, seperti yang digunakan dalam organisasi. Walau bagaimanapun, surat tersebut ditandatangani oleh orang yang menghantarnya.
  6. Memo ditulis untuk memaklumkan atau mengarahkan, jabatan atau bilangan pekerja mengenai perkara tertentu dan oleh itu ia biasanya ditulis dari satu ke semua perspektif, seperti komunikasi massa. Bertentangan dengan ini, surat adalah persendirian kerana alamatnya kepada pihak tertentu atau klien, oleh itu ia adalah satu bentuk satu kepada satu komunikasi interpersonal.
  7. Jargon teknikal biasanya digunakan dalam memo, serta menggunakan kata ganti peribadi. Tidak seperti, surat mengelakkan penggunaan jargon teknikal dan istilah yang tidak mudah difahami. Selain itu, surat-surat ditulis dalam orang ketiga.

Kesimpulannya

Memo adalah alat penting untuk komunikasi perniagaan, yang digunakan untuk memancarkan maklumat tertentu kepada banyak individu yang bekerja di organisasi yang sama. Ia mempunyai peranan yang besar dalam merakam aktiviti perniagaan sehari-hari dan boleh digunakan untuk rujukan masa depan.

Sebaliknya, surat dianggap sebagai mod komunikasi bertulis yang terbaik, yang boleh digunakan untuk memberikan atau mencari maklumat kepada / dari pihak luar. Ia membantu memujuk penerima, untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh penulis.

Top